Autor teksta: Vera Bojičić
Eksperimenu koi se „Slučajno“ odigrao  me je ostavio bez daha. Gledala sam deo od 23 do 25 minuta više pita. Videla sam puls vremena i jednačinu vremena koju sam davno napisala uživo, u praksi.
Naravno, mene je ovaj snimak uzbudio za razliku od većine koja u njemu vidi mračnu perspektivu zemlje.

Eksperimenu koi se „Slučajno“ odigrao  me je ostavio bez daha. Gledala sam deo od 23 do 25 minuta više pita. Videla sam puls vremena i jednačinu vremena koju sam davno napisala uživo, u praksi.Naravno, mene je ovaj snimak uzbudio za razliku od većine koja u njemu vidi mračnu perspektivu zemlje.

Pogledajte ga.

Preokret planeta

Svaki vidljivi element, koi je tvorevina svetlosti ili Eluma, u prostoru kosmosa nema fizička svojstva. Kao objekat drži ga na okupu unutrar  atoma struktura koju održavaju Elmati svojim magnetnim linijama. To je nivo kvantne fizike.

Puls vremena određuje veličina objekta.

Svaki objekat koji se kreće spiralno, obrćući se oko sebe, poput neizmenične struje, u tački preseka menja za 180″ smer kretanja. Ako se posmatra objekat on ne menja veličinu jer taj deo obrta čine Elmati što znači da u deliču sekunde objekat postaje nevidljiv. Suštinski, krećući se po zavojnici koja rotira, objekti su uvek u padu.

A zašto, zato što se događa poništavanje materije i antimaterije, a već sledećeg trena vidi se ista suština koju objekat poseduje, Elmati je ponovo isijaju.

Ovo je proces održavanja. Tvorac na delu, jer da ga nema sve bi nestalo.

Pulsevi se odigravaju, unutar različitih pulseva. Nazvala sam ih iterni ciklusi. Mogu se uporediti sa peščanim satom u kojem dužina pulsa, protoka, zavisi od veličine otvora.

Naša planeta je imala do sada dosta obrta (može se izračunati) ali je očigledno da su bili interni jer se u njenom sastavu nalaze fosilni ostaci koji se prenose kroz pulseve.

Ovi obrti nisu Sudnji dan jer sve što  je bilo se ponovo pojavi.

Sudnji dan je razdvajanje ili Magnetna rekonekcija planete a on se još ni jednom nije odigrao.

Svi ovi iterni ciklusi se odigravaju unutar celokupnog prostor vremena jedne kosmičke čelije a ono pulsira sa jednog mesta a drugo u stvari uvek se vraća odakle je pošlo.

Još jednom da Vam predstavim Božiju česticu veličine fotona i maleni Elmat koi uvek iznova svetove rađa.