Archive for 15/07/2011

Vanzemaljci napadaju Zemlju u novembru?

Autor teksta: Vera Bojicic

23.12.2010  Objavljeni su snimci za koje se pretpostavljalo da su leteći objekati koi se približavaju našoj planete. Snimci i propratni tekst se nalazi i na

atlantidaforum

Proces razdvajanja se odvija u celoj kosmičkoj ćeliji. Razdvajanje svesti se vidi kao gasovita formacija i ove slike o tome govore.

Mislim da bih razjašnjenju ove pojava trebala posvetiti više pažnje zbog pojave članak koi sadržajem zastrašuju ljude.

novosti

b92

Da bih objasnila šta se u stvarnosti događa moram se vratiti na uvodna znanja koja sam već objavila.

Paralelni svetovi-kod znanja su mudrost Tvorca koja nam daje mogučnost da sve što nam se dešava vidimo i znamo. Paralelan svet su i naša čelija koja je identična sa Kosmičkom čelijom. Naš život se odvija u čeliji.

Pojava Elektre kao energije koja regeneriše, popravlja, je uvek vezana sa prisutnošću Tvorca.

Njegova intervencija i prisustvo se događa kada se granične energije susretnu, kada se povežu Elum i elmat. u polju života u svetlosti.

Na tom mestu se formira izlaz,oko Tvorca, kroz koi započinje razdvajanje. Na planetarnom nivou to je magnerna rekonekcija, na mikro nivou čeliska replikacija a u duhovnom poimanju to je Sudnji dan.

More >

MIKRO ŽIVOT – VIRUSI

Autor teksta Vera Bojičić
16_1.jpg

Bilo mi je potebno dve godine istraživačkog rada da bih videla procese koji se dešavaju u ćeliji i da bih sagledala celinu. Videla sam paralelan svet koi se odigrava u ćeliji. Gledala sam strukturu, zalazila u DNK i sve mi je bilo poznato sa većeg  nivoa prostor-vremena.

Mitohondrije su mi bile nepoznate pa sam zaključila da su nastale nadogradnjom. A onda sam „slučajno“  došla do virusa i ostala nema zbog podudarnosti.

Virusi su acelularni, ultramikroskopski,organizmi nesposobni da se razmnožavaju van ćelije domaćina. Izvan ćelije domaćina oni nepokazuju osobine živih bića, čak mogu i da kristalizuju.
Kristalizovani virusi zadržavaju sposobnost infekcije ćelije.

More >