Autor teksta: Vera Bojičić

Nakon događaja koi su se dogodili u martu i maju 2010 usledio je za mene dug period šutnje jer kao da sam od tada do danas gledala ubrzan film onoga što sam već znala. Gledala sam kako ego vlada ljudima i kako niko nije u stanju da mu se odupre. Šta se sve dešavalo pokušaću da ispričam kratkim pričama.

Isceljivanje Elektrom davalo je rezultate. Borba sa teškim bolestima zahtevala je istrajnost. Videla sam kako se pojedini vraćaju na nižu, staru, frekfenciju. Strah ih je gonio da potraže dopunsku pomoć na nivou sa koga su se bili podigli. Žalila sam ali nsam imala pravo da se mešam u ničiju volju. Znala sam da bez regenerativne energije bolest ne može da se isceli i da će se vratiti u prvobitno stanje. Bilo mi je neverovatno da gledam kako se vraćaju starom i to u trenutku kada su imali potvrdan rezultat da su na putu izlečenja. Opravdanje je bilo da hoće sve da pokušaju i tako su potpisivali svoju povratnicu vraćajući se odakle su pošli.
Kod teških bolesti isceljivanje nije lako, jer kada se krene put Tvorca svo zlo se natovari na vrat da te zaustavi, otuda strah koji dušu zatvara. Predvodnici u ovome obaranju su ljudi koji profesionalni iscelitelji,odnosno koji su od icselivanja napravili profesiju i na taj način zarađuju.

Knjiga „Paralelni svetovi-kod znanja“  iz 2008. godine  me je vodila u upoznavanje sa ljudima koji su sebe nazivali duhovnjacima. Isto znanje koje sam u knjizi opisala brzo mi je otkrivalo suštinu. Videla sam da razlike između materijalnog i duhovnog sveta nema i da su zasnovani na istim principima.
Postojala je hijerarhija na više i manje produhovljene ljude. Viši su sebe „postavili“  kao vođe i trudili se da oko sebe okupe mase. Zavirila sam im u srce i videla da oni na taj način vezuju za sebe duše sledbenika. To znači da im ne dopuštaju da se izdignu iznad materijalnoga. Hijerarhija je delo ega. Videla sam da se oni u stvari žele moć i da vladaju ljudima. Za ostvarenje moći im je nedostajala bezuslovna ljubav ženskoga principa iz dva dela, koju nikada ne dobiju.


„Treba zavesti disciplinu“ rečeno mi je, a ja sam odgovorila da je zavođenje discipline posao policije .Zatim mi je zamereno široko viđenje i da kod mene sve može da bude. Ovo mi je posebno bilo interesantno jer kritika je takođe izraz ega. Naravno da sve može jer u stvarnosti sve i postoji, a bitno je znati cilj kojem se ide.

Još jednom ću ponoviti zakon Tvorca na kojem je sve nastalo i postoji:

Slobodna volja je zakon svih zakona. Ona stvara svetove, ona je pravda, ona je i znanje da sve što se čini, čini se samo sebi. Oko za oko, zub za zub, ali sopstveno oko i sopstveni zub.

Pitam se kakvi su to zakoni potrebni kada treba živeti i raditi samo sa znanjem da sve sebi radiš.

Od dana kada sam se zapitala zašto me ljudi ne razumeju, postalo mi je jasno da su svesni i sposobni da prihvate samo sisteme u kojima je prisutan ego. U stvari on se i proteže u svakom vremenu od početka do kraja, prati život u svetlosti, umu.

Svi koji su na zemlji za Bogove proglašavani u sebi si imali jako izražen ego.

Buda je u svoje vreme dobro video da Boga nema, Hinduizam da ih ima mnoštvo. Sve je to tačno, i proteže se kroz život u svetlosti.
Hrišćanstvo govori o početku i kraju, i u tim krajnjim tačkama postoji Tvorac bez ega, što znači da pripada ženskom principu.

Ovo mi je ujedno i najteže objasniti jer je dvojnost svakoga bića najstrože čuvanja tajna. Dvoje na jednom mestu koji se međusobno štite i podržavaju. Muški princip koji je prihvatio i česticu zla da je kroz trajanje savladava, i ženski koji je zato slobodan da život neprekidno obnavlja.
Ego je zavladao svetovima, to možemo videti kao sliku da su muškarci nosioci vlasti, a ženski je zbog svoje snage da stvara novi život, neprekidno satanizovan kao zlo bez kojega se ne može i stavljan na najniže lestve.
Za ego, obezvređivanje ženskoga principa u svakome biću je pitanje opstanka.
Dvojnost se pogrešno tumači. Pa kada kažem da se Tvorac može videti i postati deo njega samo preko ženskog principa, ego se tome suprostavi. Imala sam primere kod nekolicine tragalaca za istinama da sebe vide kao predstavnike muškoga principa kojeg nazivaju Bog otac.

Pritom su potpuno nesvesni da u stvari obožavaju Super ego koji ima sva znanja, ali ne može bez priznanja ženskoga principa da stvara.
Poneki mi kažu da sam ljubitelj ženske energije i naravno da greše, jer je moj muški princip preko sina ego savladao i potpuno me oslobodio, pa zato mogu preko svoga praznog ega, ovde na Zemlji, uspostaviti veze između dve krajnosti, i o svemu pričati.

Veliku radost koju sam osečala dok sam povezivala raznobojne zrake sa otvorenim srcima uskoro je zamenilo izneneđenje.
Pred očima mi se odvijao neverovatan proces transformacije. Gledala sam kako jedno po jedno preuzima ego, tipičnim imitiranjem. Ego im se digao u nebesa i počeli su da izigravaju vođe. Crvena i zelena direktno su se ustremile na mene. Trpela sam bol mesecima isčekujući da se povrate i da napadi prestanu, ali to se nije dogodilo. Oni nisu imali snagu da se nose sa darom.
Ušla sam u solaris danima, zavirila u njihova srca i videla da su se pojedina srca zatvorila, zatim sam sve zrake skupila u jednu i povezala ih sa sobom ostavljajući samo krakove plave da podržavaju nosioce.

Nakon nekoliko dana sam se oporavila i postala svesna da ću sve morati da dovršim sama, to sam i uradila stavljajući sve u okrilje Tvorca i zatražila ubrzanje razdvajanja. Nisam se ljutila ni na koga, svako je svoju misiju ispunijo u datom trenutku. Kada je trebalo svako se uzdigao zatim ih je težina ega vratila ponovo na početak i to još umišljenije u sopstvene sposobnosti.

Meni je preuzimanje Zen energije na ovome nivou donelo novo otkrovenje, videla sam sebe i svakoga od nas. Videla sam šta smo.

Šta skica govori. Svi smo povezani sa Majkom i sa dostignutim nivoom svest Oca.
Svest Oca je takođe sačinjena od muškog i ženskog principa. Ženski princip je krajnja granica. Kada se spoji ženski ženskog principa i ženski muškog principa. Znači krajnje tačke, tada se na mestu spoja pojavi oko Tvorca. To se dogodilo kada je podignuta kupola.
Kada se ova energija spusti na zemlju tada započinje regeneracija i razdvajanje na dva dela.
Nosioci zraka nisu primili Zen energiju sa krajnjeg nivoa već preko kupole pa je zato nisu mogli ni izdržati.

Pitanje je a zašto? To sam videla da na zemlji kao kopija svakog bića živi njegov ego, koji kopira sve što biće spozna. Pošto je ego svestan samo sebe on misli da je on božansko biće.
Videla sam sebe i kako moj ego ovde nema nikakvu funkciju, jer je ženski princip oba pola da se preko njega prenese volja Tvorca.

To je i prvobitna namena ega da se preko njega odvija život u svim elementima.
Kada je ego svestan sebe i zavlada on je zlo koje može da zarazi celo biće i da ga uništi potrošnjom. Kakvi smo mi takva je i cela kosmička ćelija. Svako je prestavnik jedne civilizacije na svome nivou svesti.