Autor teksto: Vera Bojičić
Usaglašavanje protoka energije između leve i desne strane mozga spada
u izuzetno važne postupke. Treba ga praktikovati stalno. Ukoliko
nemate u blizini nekoga ko je poput vas iniciran, jer postupak se uvek
radi drugome, inicirajte prijatelja da možete razmenjivati slanje
Elektre.


Izvodi se na sledeći način: Stavite šake sa leve i desne strane glave.
Pozovete Elektru da uspostavi veze između leve i desne strane mozga,
da se ostvari komunikacija. Dovoljno je držati ruke 3 minuta, zatim
stavite šaku jedne ruke na teme, a drugu na srce, izgovarajući pri tom:

Elektra, uspostavi vezu između mozga i srca!

Ovim usaglašavanjem energija odvija se izuzetno važan proces
oslobađanja mozga niskih frekfencija. Oslobađa se put epifizi da
započne komunikaciju sa hipofizom i da se na taj način neutrališe
hipotalamus sa svojim lažnim informacijama koje izazivaju stresno
stanje.

Ovaj postupak podiže svesnost i vodi ka otvaranju oka Tvorca, povratku
stvaralačke moći čoveku.