Autor teksta: Vera Bojičić

Pogledajte video zapis

Prošlost, sadašnjost i budućnost postoje istovremeno! (O naučnom otkriću Nikolaja Kozirjeva)
Postupak da se posmatra telo zvezde a ne svetlost je dobar. Pitanje je „Šta je telo zvezde“?
Telo zvezde i svakoga objekta koji zrači vidljivu (zvezde) ili nevidljivu (planete) svetlost je materija u izvornom obliku.
Svetlost (elum) je odraz onoga što materija isijava. Tamna materija (objekti koji ne sijaju) su takođe elum, ugašena svetlost.
Kozirijev pravi grešku jer posmatra svetlost a usmerio se na telo, materiju.  koja je tama.
Svetlost i sve vidljivo je svest koju materija isijava i njena brzina je brzina misli koja ima različite vrednosti i naravno uvek je veća od brzine svetlosti kojom se kreče elmat.
Eksperiment u CERN-u je takođe ovo pokazao.
Pošto se svi procesi života vidljivi samo u svesti onda je potpuno razumljivo da se prošlost, sadašnjost i poznata budućnost nalaze u trenutku sada.
Otuda i moje viđenje da su prostor i vreme iste veličine i da se sve može videti trenutno
Potrebno je samo objasniti pojam poznate budućnosti. Ona proizilazi iz pulsa vremena, trajanja i ulazi u materiju nakon novoga početka kao znanje budučnosti.
Zvezde, planete i ostala nebeska tela nose u sebi samo segmente sveukupnog znanja i ono se dodaje samo iz prvog prostor vremena.
Prava budučnost se gradi na sadržaju koji nebeska tela poseduju. Ako bi to rekli rečnikom duhovnosti to bi značilo „Sudbina nam je poznata ali ne i ishod“ jer on zavisi od trenutnih odluka.
Ovo je sve vidljivo ako se izbaci komponenta uma iz upotrebe i okrene svesti jer ona nosi i prenosi informacije a um ih samo registruje. Ukoliko um počne da informaciju analizira odmah se pojavi greška u tumačenju.