SUMNJA

Autor teksta:Vera Bojičić

 

Sumnja je nastala da bi se zamaglila istina. Ona je kao odraz slike u vodi, a voda je nosilac kolektivne svesti. U miru slika je identična a samo jedan mali dodir sumnje je uzburka i slika se više ne vidi već se samo naslučuje.

Svest treba umiriti da bi ste  videli sebe kao izvornu sliku. Bez sumnje videli bi ste svoje lice Boga.

Sumnja je tvorevina uma, proizvod razmišljanja i tumačenja, što znači da je iluzija.

 

Međutim, sumnja je postala način života kod ljudi, jer Buda je rekao:

„…ne veruj ničemu, nezavisno od toga gde si to pročitao ili ko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se ne slaže s tvojim uverenjem i tvojim zdravim razumom…“

Meni je ova njegova izreka, kada sam je prvi put pročitala, rekla da je Buda bijo veliki poznavalac kolektivne svesti koja je zarobljena umom. Tako da njegovo učenje ne vidi Boga  već se bavi sistemima kako u ovome svetu što bolje proći. Budizam ne traži izlaz.

Potražila sam istinu u svesti, o Budi. On je bio princ koji je krenuo putem spoznaje. Odrekao se dvorskog života da bi potražio njegov smisao. Doživeo je prosvetljenje na nivou kolektivne svesti i video sve segmente njene vladavine. Počeo je da uči ljude kako da žive u skladu sa njom. Naravno, dvor je pratio njegov rad i doprinosio širenju njegovoga učenja. U današnjem žargonu moglo bi se reći da je Buda imao dobar marketing, dvor ga je podržavao, Princ je postao duhovni princ i naučio ljude da budu pokorni. Postao je pravi vladar.

„Buda ili „Budni“ je „onaj koji vidi stvari oko sebe onakvima kakve zaista jesu“ ovo viđenje isključuje tumačenje isključuje i praktikovanje. Budizam je kao i druge religije pao u ruke vlasti

 

Sumnja postoji samo u rečima i analiziranju originalne slike. A kada sumnje nema onda se živi u istini jer sve što vidiš to je baš to.

Ljudi na ovome nivou svest stalno se bave analiziranjem a pritom ne uzimaju u obzir da su ovakav svet sami materijalizovali. Stalno se bave posledicama a ne uzrokom, odnosno onim što rade.

 

Ja nemam sumnju i sve mi je jasno.