Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

 

Da bih pojavu  iluzije uma mogla objasniti potražila sam je u svesti kao događaj.  I našla sam ga, on je poznat. O njemu se govori  i smatra se za istinit. Posmatrano iz izvora taj događaj je nastanak laži.

U izvoru srce kuca neprekidno odbačujuči  kopiju sebe i doneto opterećenje. Svaki otkucaj stvara jedno prostor vreme svesti, svetlosti, koje svako za sebe svojom slobodnom voljom živi svoj trenuta svesnosti.  Nazvali su sebe Anđelima i Bogovima svoga sveta. Razlikovali su se samo po imenu koje su sebi davali  a svoj svet i suštinu stvarali delima. Bogoci su sinovi a kčer je uvek kopija izvora koja je održavala svest.  Vrtlog za povratak kčeri nazad je stvoren odmah prilikom odbacivanja, tu se stvara obrt koji ima spiralni trag.

Posmatrano iz izvora svaka stvorena svet je u startu jednaka.

 

lopte

 

 

Komunicirali su slikovno i slikama dvaali simbole koji su imali za sva carstva isto značenje.

U jednome trenu Lucifer dok je posmatrao druge napravi novi simbol koji nije objašnjavao sliku, simbol koji nije objašnjavao ništa od stvorenog. „Ja sam lepši od vas“.  Niko ga nije razumeo šta  hoće da kaže, posmatrali su ga sa nerazumevanjem, a on je napravio novi simbol na osnovu toga „Vi ste ljubomorni“. Opet su ga posmatrali sa nerazumevanjem a on je napravio novi simbol „Ja sam pametniji od vas“

Tako je nastao svet iluzije, svet koji se razvio kao umna tvorevina, svet laži jer simboli toga sveta ne postoje kao tvorevina u svesti.

Uskoro se više nisu videli jer svet iluzije se začaurio živeći sam za sebe nesvestan da je spiralom već krenuo nazad kao opterećenje.

Svet laži je svet magije. Magiskim ritualima se kreirala stvarnost, otvarale su se čakre ili bolje rečeno, velike skupine ljudi koje su iluziju održavale kao sistem a ne kao stvarnost.

 

čakre

 

 

Sve što smatrate za život je čista laž, svest u vama i Tvorca odavno ne vidite.

 

 

„Blago praznima duhom, njihovo je carstvo nebesko“sada možete razumeti jer je i duhovnost kao učenje najgori oblik prevare