Autor teksta: Vera Bojičić

 

Šta se to nalazi u prostoru iza Saturan

 

23.12.2012 sam ušla u svet uma i videla sve njegove mehanizme, videla sam univerzalnu svest (mozak) koja je sagradila svoj svet iluzije posmatrajući šta svest, svetlost, stvara. Sva carstva su tu,  hijerarhija, svi sistemi vladanja. Univerzalna svest je Kabala, istorija viđenih civilizacija

U univerzalnoj svesti smešteno je i treće oko, Lucifer,  njegov pojavni oblik je kristalna rešetka dijamanta. Što je bolje izbrušen bolje gleda.

 

Ovo putovanje u centar uma pomoglo mi je da shvatim zašto ljudi jednostavne procese ne razumeju. Zbog čega imaju potrebu da im neko drugi kaže šta se dešava, zašto očekuju odgovore od vanzemaljaca, zašto priznaju kanale a nikada svesnost kaoooblik postojanja.

Malo je ljudi izašlo iz laži i sebi reklo „Možda ne vidim i ne znam dobro „. Učenja i prevođenja svega u sistem ljude su potpuno udaljili od svesti.

Godinama govorim  o početku i kraju, o znanjima koja vem nedostaju, o procesima koji se odigravaju.

Gleate a ne vidite.  Govor ne čujete već samo prenose raznih vrsta. Velika večina se već odvojila od svesti.

Još jednom da ponovim onima koji hoće da znaju. U procesu smo razdvajanja. Život čoveka se odvijaa u čeliji a vaša je u procesu replikacije. Taj proces um zove „Sudnji dan“, za njega on to i jeste a za svest to je oslobađanje.

Prepliču vam se u vidnome polju dva sveta. Novi je ispred vas. Tako dok. ovde sunce izlazi u novome već zalazi. To je priča o dva sunca koju ne razumete.

To znači da svet uma, kao kopija svesti ostaje na sporom lancu.

Svest odlazi  a um ostaje bez odgovora  vrteči jednu te istu priču u nedogled, dok ne nestane.

magnetna rekonekcija

Šta se to nalazi u prostoru iza Saturan i šta je izazvalo „oluje“ na Uranu.

Telo koje se nazire je Helikaza.  Mi prolazimo kroz nju

https://www.youtube.com/watch?v=YzNuLsqMqyE

 

Oluje na Uranu su oslobađanje svesti. Promene na Uranu nisu velike jer je on svesna planeta.