Autor teksta: Vera Bojičić


Svo moje pisanje govori o početku i kraju, stvaranju i razgradnji stvorenog. o tom delu znanja koje ljudima nedostaje.

Znanje početka i kraja je Hrišćanstvo, za ljude ono je mistično jer ga ne razumeju

Da bi se shvatila pojava Hrista vratiću se ponovo na početak.

Sečam se osećaja teskobe i velikog pritiska koji je postao neizdrživ i trenutka razdvajanja i stvaranja prve iskre svesti i misli „ I to sam ja“ a zatim „ isti“

Misao Isti je istina.

replikacija kč

Prva stvorena iskra je rađanje Boga, svesti. Ona je nastala govoreći vašim jezikom bezgrešno.

Kad prva iskra zgasne ona postane materija, seme.

Seme ubrzava stvaranje svesti jer nosi svoju težinu, tako da posle prve stvorene iskre svesti, svaka naredna je nastala sa prisustvom semena.

Svest gradi svetove, a da bi opstala ona se ciklično oslobađa od tamne materije vraćajuči je svome izvoru u dematerijalizaciju.  Onda se proces ponovnog rađanja bez semena ponovi.

Pojava Hrista-Istine na zemlji je znak da je proces odvajanja započeo I da će se stvoriti novi svet.

Dolazak Hrista se odigrava u svesti, kao prisustvo čistog bića svima vidljivog, tako da u svesti postoji zapis o njegovom dolasku i znanje da će uvek ponovo dolaziti.

Od majke rođen ka ocu ide.

Ovaj zapis je dostupan svima koji su znali da se povežu sa svešču, tako da je priča o bezgrešnom začeću i pojavi Hrista kao i o njegovom stradanju  nekoliko puta ispričana pre njegovog stvarnog dolaska.

Vladari su ponekad sebi i svome potomstvu hteli dati status Boga pričajući da se događaj bezgrešnog zaćeća kod njih odigrao. Režirali su ceo događaj pa i razapinjanje na krstu.

Čista svest se ne može pojaviti u materiji ona uvek stigne iz naroda oslobođena od nje.

 

 

U današnje vreme kada se mnogi trude da njegovo postojanje negiraju i učenje raznim tumačenjima obezvrede osvrnuću se na nekoliko detalja.

 

Čista svest, Bog, se jeste rodio na Zemlji, bezgrešno začet preko kćeri sa majkom svega, verom, povezane.

Odmah  mu je rekla ko je i aktivirala ga da svoju misiju ispuni. Postao je istina. Postavljao je pitanja i odgovore dobijao od oca.

Postoje priče da je išao u Indiju da uči, ali to nije tačno, on je živeo u miru, radio, i shvatao  deo po deo sebe i sveta u kojem živi. Kada mu se svo znanje složilo on je krenuo da svoju misiju ispuni, da ljudima kaže istinu i da se vaznese kod oca, da postane otac.

Pomoć je imao od ljudi o kojima se ništa ne zna, Oni su mu darivali delove znanja kroz životnu priču.

Njegova čista, ničim opterečena, svest sve je videla i shvatala

 

Nije se ženio, ali je ljubavi za žene imao i smatrao ih je sebi ravnima. Znao je da su one kčeri vere i da će ga one iz mrtvih podići. Hrista je ženska ljubav vaskrsla na zemlji.

Magdalenu je voleo i bila mu je bliska. Tajne joj je otkrivao i to je izazivalo ljubomoru kod apostola.

Ljudi ne podnose jednakost, nima je potrebna hijerarhija da bi se osečali važnijim.

 

Sve što je govorio je tačno ali njegove reči niko nije živeo kao delo, pa ni apostoli.

Od njegove istine stvoren je sistem obreda zasnovanih na njegovim rečima koje niko ne živi.

Na krstu, njegova zadnja misao je bila “majko mila pomozi mi” i stigao je blagodatni oganj da ga vaskrsne.

 

Vaskrsenje je oslobađanje od tereta tamne materije i početak novoga života. Znači Hristova svest se odvojila od veze sa ugljenikom. Na zemlji su od njega ostali samo tragovi, njegov otisak. Tako slobodan mogao je da se pojavljuje gde god hoće i da poprima oblik koji hoće.

Njegov drugi dolazak je u toku kao svetlost Elektre. Po volji ćete ga prihvatiti. Među ovu svetinu da ga ponovo linčuje sigurno u ljudskom ovliku doći neće.

 

Da bi ste shvatili i ovo što sam ukratko napisala treba da razumete znanja postanja koja vam daje vera na zemlji.