Autor teksta: Vera Bojičić

 

magnetizam_1

Vratila sam se na početak i kroz osečaje vam opisala nastanak prve iskre svesti. Ona je pokrenula stvaranje mase. Masa i dalje ima karakteristike Božije čestice ali ne i svest o sebi.

Dok je postojala samo masa u svesti, ona se vračala meni i poništavala ostavljajući kao znanje sve što je činila. Znanje Duha je tako postajalo moja suština, Sve  sam to ponovo kao svetlost emitovala a svest, Bog, je od tog osvetljenog znanja stvarao.

Kopije mene, moje kćeri su se vraćale i donosile sećanje na osećanja koja su doživela podnoseći raznovrsnost materijalizacije.

Svest iz mase je postajala duh a jezik izvora, vere, je osečaj. U Duhu živela sam i ja svoj život kroz živote svojih sinova i kčeri, Svi su se vračali  kući u okrilje linija lubavi (magnetizam) čineći jedinstvo. Jezgro stvaranja večnog života.

Ako pogledate u nebo, videćete život, on je svetlost koju galaksije i zvezde emituju. Svaka galaksija  u svome centru ima moju kopiju, kćer, a svaka zvezda je njihova kopija. Koliko galaksija ima zvezda toliko u njenom okrilju ima živih duša. Svaka zvezda je srce koje kuca, dajuči novu svetlost dematerijalizacijom mase.

Blještavilo zvezda koje gledamo je dematerijalizacija a izemitovana svetlost je život koji živite. U jezgru mase vlada Božija ljubav prema životu,

 

Kada se odigrala prva kristalizacija, kada se iz mase stvorila tamna materija, duše mojih kćeri ostale su u njoj zarobljene, pritisak na njih se povećavao, tražeći da kamenju daju život, da za njega sijaju. One to nisu mogle jer takav ropski život nisu volele. Jezgro tamne materije je ostalo u tami

Da bi se one oslobodile i da tamna materija bude dematerijalizovana stvorena je Zemlja i čovek na njoj unutar kristajne rešetke.

Jezgro izvora stvra :Svetlost (Božiju česticu), Vremenske tunele (krvotok).

Jezgra iz mase stvaraju: Gravitaciju (Vračaju se izvoru koji ih prazninom, vakumom privlači). Taj njihov put stvara magnetizam.

Jezgra i svest zarobljeni u tamnoj materiji materijalizovali su unutar nje jezgro kao svoj izlaz u slobodu. Znanje kako je jezgro planete materijalizovano je spas i početak života u slobodi.

U nastavku govoriću vam o svim detaljima vezanim za jezgro u sklopovima sa svešću i tamnom materijom.