Autor teksta Vera Bojičić

(izvod iz knjige Vid)

Jedro je ženski princip u čeliji. Nukleoplazma je unutrašnjost jedra odvojena od citoplazme unutrašnjom jedrovom membranom. U nukleoplazmi se nalaze hromozomi – hromatin i jedarce. Jedarce je ženski deo ženskog principa a plazma je muški deo ženskog principa ili njeno polje svesti Život se odvija u svesti. Ako pogledate u nebo vidite svoju DNK strukturu, njen materijalni deo.

A sad da pogledamo kroz duh kako je nastala osnovna građa u svesti ženskog principa. Nukleotid je osnovna jedinica građe i funkcije nukleinskih kiselina.

Šta svest stvara u to se neću mešati ali ću od postojećih elemenata graditi šemu života i osnovu da život podržim. Napraviću bazu od 5 ugljenika,  dupliraći vodonike da budem sigurna da um ugljenika neće dominirati. Dodaću za svaki slučaj i 5 kiseonila da ako mi se nešto ne bude dopalo da ga sagorim.

Napraviću osnovu za niz u kome će se nalaziti sve što iz

duha kao svest dolazi.

Nizale su se predivne slike civilizacija amino grupe koje su oživele u svesti uma oko ugljenika. Njihovu istoriju sam  vezala za bazu. Svaki atom azota je imao sadržaj jednog života a da bih ga sačuvala kao sadržaj budućih života trebala mi je nova baza.

ženski princip

 

 

Da bih povezala baze u sveti pošla sam u duh da pronađem prestavnika civilizacije koji je pouzdan, nepokolebljiv i spreman da se žrtvuje za druge. Nazvaću ih fosforni ljudi po elementu  koji nosi to ime, mada pravo ime im je Prijati. Sivkasto beli su, nemaju metabolizam već znaju da kad im je potrebno sintetišu kiseonik i zasijaju. Svuda gde su njihove osobine potrebne njihovi atomi su prisutni. Tako moje baze i civilizacije povezivaće fosfor a pratiće ga kiseonik jer je on deo njegove prirode.

Muški i ženski princip se različiti. Muški je u stalnoj borbi sa svetom karbonske grupe u kojoj obitava um đavola koji stvara virus pohlepe i egzistira na sagorevanju. Što se više otpada pravi njemu je bolje.

Ženski princip ima zaštitu petog elementa, fosfora. Orijentisan je da stvori stabilnu i dobru osnovu za život. Vezan je za izvor tako da zlo koje može da ovlada u karbonskoj grupi ne poznaje. Zato kada u čeliju stigne virus iz karbonske grupe i zalepi se za strukturu DNK da se umnoži on može preko ženskog principa da iskoći i pokaže svoju prirodu.

 

Zaštićeno autorskim pravima