Na jedrima ženskog principa

“Onoga dana, kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovaće više nego u ranijim vekovima svoje istorije.” (Nikola Tesla)

 

Kako je civilizacija nastajala, rasla, napredovala, tako su se pojavljivali ljudi bistre svesti, kojima možemo da zahvalimo mnoga otkrića za napredak čovečanstva, a time i da uživamo u blagoslovima.

„Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut.

„Isto tako ja sam ubeđen, da je ceo svemir objadinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu.

Ja nisam prodro u tajnu toga Jezgra, ali znam da postoji i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kada pokušavam da ga shvatim duhovno onda je to LEPOTA I SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost jer se i sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.“ (Nikola Tesla)

 

Čuvene Tesline misli o postojanju Jezgra, koje negde u Univerzumu pulsira, i koje zanima mnoge tragaoce za znanjima postanja, kao da su na ovom polju istraživanja, dobrano inspirisala autorku knjige Veru Bojičić. Izgleda, da je autorka doprla do samog Jezgra i na sebi svojstven način opisala viđena znanja postanja. No neki, suvoparni naučnici, možda neće priznati ova znanja, niti sve ono što je autorka godinama istraživala, sve što je videla i opisala, jer priznaju se samo eksperimentom dokazani naučni rezultati. Ipak, alat gospođe Bojičić, je svest, alat, koji zvanična nauka još uvek ne priznaje, obzirom da su se nauka i duhovnost davno razdružile.

Ipak, onaj, ko prati razvoj ponovnog združivanja nauke i nefizičkih pojava iz sveta duhovnosti, i ko prati novosti ljudskog napretka, može biti svedok, da se website na ovom polju, ipak, nešto događa. Svedočimo istraživanjima Gregga Bradena, dr. Bruce H. Liptona, biologa, dr. Wayna Dyera i mnogih drugih ovde nepomenutih tragaoca, da se Znanje postanja probija na sve načine, zahvaljujući probuđenim dušama. Vera to jeste. Pitanja, nastanka uma, stvaranja prvobitne materije, nastanka zla, stvaranja svetlosti, odakle se došlo, kako smo nastali, otkriće ko smo mi stvarno, pitanja slobodne volje, obrađena su i predata nam na korist, upravo aurtorinom knjigom. I ne samo o nastanaku ugljenika, vodonika i kiseonika, i nastanku prvobitne materije, autorka govori i o nastanku Svesti.

Ovo je tajna istine istovremeno i priča, koju nikada niko nije ispričao, jer je oduvek bila je skrivena od čovečanstva. Ali, ne može se Istina dalje sakrivati od nas. Nju je iznedrila i daje nam je s radošću na dar, upravo Vera.

Znajući za sve ovo, da među populacijom egzistira veći deo nevernih Toma, kao i još neprobuđenih duša, autorka je svoja viđenja iz Svesti, jasnim rečnikom, razumljivim rečima, iskazala, pa i uporedila svaku konstataciju sa već utemeljenim naučnim postignućima u oblasti hemije, biologije i fizike. Sve opisano je kristalno jasno, i utemeljeno na naučnim dokazima.

Znanja postanja, su sada kao na dlanu, potrebno je samo usuditi se i krenuti na sopstveno putovanje Svešću. Vozilo nam je već dato, usudimo se i prepustimo Veri da nas ovom knjigom vodi.

Zaključila bih rečima Nikole Tesle: „Gospodo, ja nemam nikakvih garancija osim svojih otkrića. Ja nisam osiguravajuća tvrtka. Morate mi verovati na reč i prepustiti se instinktu, intuiciji, mašti.“

Zahvalna na mogućnosti, da delimično otkrijem sadržaj knjige i kažem nešto o njoj, prepuštam čitaocu, da krene na putovanje otkrivanja Znanja postanja.

 

Veri, s ljubavlju,

 

Beograd,

14.10.2017.

 

Vera Rašajski – Gavrilov, prof.