Autor teksta: Vera Bojičić

„Povratak u raj- Elektra isceljivanje.“

objavljeno 2010 i zaštićeno autorskim pravima

povratak u raj

UVOD

Da bi započela priču o tome kako se pojavila Elektra moram se vratiti u vreme pre sedam godina i događaju koji mi je promenio život.
Doživela sam buđenje, taj klik u svesti može se jedino uporediti sa buđenjem iz sna.
Probudiš se i gledaš svet oko sebe, a ne vidiš ga više istim
očima, vidiš ga drugim očima,vidiš ga vidom koji je teško objasniti
rečima koje bi opisale lepotu tog buđenja, osim nezemaljski vid ili probuđena svesnost.

Pet godina sam provela u samoći pišući spoznaje, a bila sam svesna da
gledam veličinu, da gledam u stvarnost  izvan zemaljskog poimanja i šta
se dešava na tom nivou. Vizije su me vodile, a reka misli koja je za
njom sledila, ponekada mesecima, je sliku objašnjavala. Mogla bih to
svoje stanje uporediti sa sećanjem na događaje iz ovoga života.
Uzmem album u ruke i gledam slike, svaka je vezana za jedan događaj, a
što je duže gledam u mislima se ređaju događaji koji su za nju
vezani. Nazvala sam te događaje čitanjem nebeske knjige ispisane
slikovnim pismom. Svaku sliku sam gledala dok je nisam potpuno
shvatila.

Pred očima su mi se otkrivale tajne, videla sam i shvatila mudrost
Stvaraoca i često pred njom bila nema, ali sam sve razumela.
Elektra je dar ljudima, mudrost Stavaraoca iskazana slikama koje život
prate i ako ih pažljivo gledamo setićemo se svega, svoga bića i puta
da se sa njime spojimo.

Elektra je prelazak u svesno stanje i povratak stvaralačke moći
čoveku, koji je zaboravio da je ima i kako da je upotrebi. Elektra je put za povratak u raj.
Elektru prate znanja samoga postanja, pa je primenjiva i vidljiva i kroz nauku.

Šta nam pružaju ova znanja?
Nove tehnologije koje će promeniti svet i uvesti Zemlju u carstvo
Božije. Na taj način mi postajemo stvaraoci koji dograđuju koristeći
tamnu energiju, kao energiju, a ne trošeći životnu sredinu.

Ovo nije priča koja govori o mogućnostima, ona ne govori da nešto može
biti, to je priča koja govori kako to možemo ostvariti. Priča koja daje
upustva, govori principe, otkriva tajne.