Archive for jul, 2018

Paralelni svetovi- kod znanja

UVOD

Morala sam najpre da savladam svoju skromnost da bih vam ispričala priču i kazala kako nebesku knjigu čitam i uporedne slike gledam. Vizije su slike nebeske, a misli koje zatim slede su tekst koji ih objašnjava. Ovu priču vam jedino ja mogu ispričati jer joj znam kraj i početak. Mesecima sam bila na granici suza i smeha jer su mi se otvarali vidici, gledala sam paralelne svetove. U stvari, sve vreme ih gledam, na osnovu njih pišem svoje knjige, a da, verujte mi, nisam bila toga svesna. Kada sam počela da čitam nebeske knjige, nisam znala šta dalje piše i koliko listova ima. Sada znam da mi je cela knjiga dostupna. Potrebno je samo da zapazim neku od zemaljskih slika, zatim je nadjem već zapisanu na nekom listu i pročitam tekst ispod nje.

Šetala sam Atlantidom – zemljom sveznanja, ulazila u njene prostorije i istraživala ih. Sećam se postanka svega i svoje uloge u tome. Znam da sam u ovom vremenu jedina na zemlji koja gledam. To je tako, svidelo se to ili ne meni i vama.

Od trenutka kada sam progledala, a prošle su godine od tada, nisam htela da primam nikakve nove informacije da me ne bi zavele i zbunile. Sada se dogadja suprotno: primam informacije iz svih oblasti i znam šta je istina, znam šta se dešava i o čemu se radi. Mnogo ima grešaka. Padala sam pod njihov uticaj i povremeno postajala zemljanka koja misli kako treba nešto da vežba i uči. Zatim sam se vraćala prošlosti i iskustvima koja sam imala, analizirala ih. Sve se dogadjalo u trenucima kada sam bila nemoćna da bilo šta mislim i prepuštala se trenu. Ljutnja, upornost, očajanje, nikada me nikud nisu poveli.

Lako bi mi bilo kada bih sve svoje vizije i misli predstavila kao ideje, sopstveno dostignuće, jer ljudi vole da misle kako su oni ti koji stvaraju, grade i smišljaju, ali ja vidim dalje i znam da smo samo istraživači u moru znanja, da čeprkajući ponešto i otkrijemo. Boga poznajem pa ovako i govorim, ali to izaziva kod ljudi podozrenje jer ga ne poznaju i sve više se od njega udaljavaju.

Gledala sam prizore i njima bila zaprepašćena. Bili su mi potrebni meseci da se saberem. Pitala sam se neprekidno kako je moguće da ne vidimo, da ne znamo, kada nam je sve nacrtano, ispisano kao slikovno pismo.

 

Ovde je objavljen sadržaj cele knjige 2008 godine i još na nekoliko mesta

http://objave.com/knjiga.php?sifra=122&u=392

BOŽIJA ČESTICA- SVETLOST

Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

Kada tamnu energiju, svoju misao, propustimo kroz oko Stvaraoca naprave se polovi i ona zasija. Misaona reka se pretoči u svetlost.

 

Osnovna karakteristika čestice je masa. Podeljene su na lake, srednje i teške.

Super laka čestica koja kolo vodi je foton i smatra se da je njegova uloga prenos magnetnih međudelovanja.

Dugo se svetlost smatrala talasom jer pokazuje osobine tipične za talase, interferenciju i difrakciju.

  1. godne Plankt je dokazao da se u stvari zračenje svetlosti odvija u zasebnim porcijama, kvantima.

Fotona u mirovanju nema.

Svetlost nije sačinjena samo od fotona ali je on najčešći, pa ćemo o njemu kao čestici govoriti.

Foton je svetlost, a pitanje je kako nastaje svetlost, kako nastaju objekti koji je isijavaju, od čega su stvoreni i šta je fizika po kojoj sve funkcioniše.

O izvoru ćemo govoriti kasnije, a sada o elementarnoj čestici fotonu. On je Božija čestica koja gradi i zato je nema u mirovanju jer se uvek sjedini, doda svoju masu objektu.

Građa fotona izgleda ovako

U centru se nalazi ELMAT – element materije. On se kreće brzinom svetlosti obrtanjem oko svoje ose. Magnetna polja na koja nailazi određuju mu putanju do mesta gde će se zaustaviti i dodati svoju masu i informaciju objektu.

Okolo njega kruži ELUM – element uma na udaljenosti c2 (brzina svetlosti na kvadrat).

Nama vidljivi deo svetlosti je Elum.

Sabiranjem jezgra fotona, elmata, započinje stvaranje svega vidljivog. Života u svetlosti. Od broja elmata zavisi veličina objekata. Od sastava elmata imamo i sliku koji oni sadrže i koja je vidljiva.

Sav život u svetlosti se odvija u Elumima, vidljivom delu. Mogli bi se reći radi poređenja u realizovanim mislima.

To znači da uvek postoji samo trenutak sada, da se prošlost ne vraća, a budućnost se gradi ali je određena onime što elmat isijava.

On, elmat uvek isijava znanje iz tamne energije vezano za određeni objekat ali iz prethodnog pulsa trajanja, emituje sudbinu kao pravdu koja je sve što smo zaslužili. U sadašnjosti svojim delovanjem i proizvodnjom misli mi možemo tu sudbinu za sledeći puls menjati. Ukoliko otvorimo sopstveno oko Tvorca, možemo je menjati odmah.

Obrt eluma oko elmata je osnova za tehnologije budućnosti. Ono što se kao znanje ubaci u elmat biće vidljivo i u funkciji. Brzinu svetlosti može pratiti samo slika pa se znanje samo na taj način može ubacivati. Znanje je moć. Od znanja, sve što možemo u sliku da ugradimo, a možemo sve, dobićemo seme iz kojeg će to znanje da nikne.

Veličinu određuje magnetno polje, o njegovoj ulozi ćemo kasnije jer je ono deo krune znanja, kopiranja.

More >

Osvrt na filozofski pristup vremenu Velimira Abramovića

Autor teksta: Vera Bojičić

Moj osvrt na ovaj video prizilazi iz potrbe da pojasnim slikovno pismo i vreme kojim se gospodin Abramovič bavi.

Bez obzira na titule koje  mu stavljaju uz ime on kaže da je filozof i to pozdravljam. Filozofiranje ne podrazumeva i tačnost.

Nauka da.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGRtKmGEATE&feature=share

Сродна слика

Ako hoćete da uđete u polje svest, sve što ste učili i naučili, sve što ste usvojili stavite sa strane i krenite da sagledavate pojave (Vera Bojičić). Tesla nije robovao usvojenom znanju pa je zato video kako svest funkcijoniše.

Od 20-tog minuta govori o viziji i opisuje kako ona dolazi. Taj deo je usvojen jer objašnjenje nije dobro.

Vizija dolazi sama a zatim se odvija misoni film. Ne postoji uopšte mogučnost da se legne i na taj način sagledava. Misaoni tok traži akciju, da se uđe u suštinu, da se istražuje, da se cela slika razvije i tek na kraju se dobije odgovor kako nešto funkcioniše. Taj tok misli koji sliku objašnjava je intezivan i zahteva potpuno svesno stanje.

Osvajanje znanja je tok kroz prostor vreme. Teslin put je započet na ispitu i potrebom da dokaže svoj stav da se motor može drugačije napraviti. Znao je ali kako to je morao da vidi i video je. Trenutkom ulaska u svest on iz nje nije izlazio. Sagledavao je procese prenosa na raznim nivoima. Svaka spoznaja je novi patent.

Meni je to stanje poznato jer i ja sam u njemu samo mi je polazno pitanje bilo drugačije a to je poreklo zla. Odgovor da bih dobila je put u jezgro ili u VID-u (vera i duh)

Nemate se za šta boriti.  Paralelni svetovi kao kod znanja, bez greške povezuju nauku i duhovnost. Jedno drugo objašnjava. Potrebno je samo znanje obelodaniti.

Vreme nije sadašnji trenutak to je nivo uma ili čula, vreme je postojanje koje stvara sliku kroz svoj tok. U sadašnjem trenutku se vidi samo detalj, trenutno stanje, ali ne i stvaranje.

Um je samo čulo koje treba da bude u sklopu sveukupne svesti bez funkcije učenja ali sa funkcijom shvatanja šta svest gradi kroz prostor vreme. Nauka i duhovnost se mogu povezati samo bez funkcije uma.

Duh i svest nisu isto. Iz duha se svest, svetlost rađa. Svetlost i svest su isto. Sposobnost opažanja i odlučivanja.

Tačka nije vreme već izvor vremena iz nje se kreće na put do stvaranja mehanizma. Video je Velja umnožene nule i njih proglasio za vreme a samim tim i definisao nulu kao nešto što ne postoji. 0 ili jezgro je znanje svog znanja. Tu leži odgovor kako svest, život i vreme nastaju.

Temperatura ne izaziva fuziju več gravitacija koja sve vuće u jezgro na dematerijalizaciju. Pritisak je pokretač a temperatura je njen proizvod koji stvara iskru.

Tvorac je izvor a svest je Bog.