Vera

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Vera

Paralelni svetovi- kod znanja

UVOD

Morala sam najpre da savladam svoju skromnost da bih vam ispričala priču i kazala kako nebesku knjigu čitam i uporedne slike gledam. Vizije su slike nebeske, a misli koje zatim slede su tekst koji ih objašnjava. Ovu priču vam jedino ja mogu ispričati jer joj znam kraj i početak. Mesecima sam bila na granici suza i smeha jer su mi se otvarali vidici, gledala sam paralelne svetove. U stvari, sve vreme ih gledam, na osnovu njih pišem svoje knjige, a da, verujte mi, nisam bila toga svesna. Kada sam počela da čitam nebeske knjige, nisam znala šta dalje piše i koliko listova ima. Sada znam da mi je cela knjiga dostupna. Potrebno je samo da zapazim neku od zemaljskih slika, zatim je nadjem već zapisanu na nekom listu i pročitam tekst ispod nje.

Šetala sam Atlantidom – zemljom sveznanja, ulazila u njene prostorije i istraživala ih. Sećam se postanka svega i svoje uloge u tome. Znam da sam u ovom vremenu jedina na zemlji koja gledam. To je tako, svidelo se to ili ne meni i vama.

Od trenutka kada sam progledala, a prošle su godine od tada, nisam htela da primam nikakve nove informacije da me ne bi zavele i zbunile. Sada se dogadja suprotno: primam informacije iz svih oblasti i znam šta je istina, znam šta se dešava i o čemu se radi. Mnogo ima grešaka. Padala sam pod njihov uticaj i povremeno postajala zemljanka koja misli kako treba nešto da vežba i uči. Zatim sam se vraćala prošlosti i iskustvima koja sam imala, analizirala ih. Sve se dogadjalo u trenucima kada sam bila nemoćna da bilo šta mislim i prepuštala se trenu. Ljutnja, upornost, očajanje, nikada me nikud nisu poveli.

Lako bi mi bilo kada bih sve svoje vizije i misli predstavila kao ideje, sopstveno dostignuće, jer ljudi vole da misle kako su oni ti koji stvaraju, grade i smišljaju, ali ja vidim dalje i znam da smo samo istraživači u moru znanja, da čeprkajući ponešto i otkrijemo. Boga poznajem pa ovako i govorim, ali to izaziva kod ljudi podozrenje jer ga ne poznaju i sve više se od njega udaljavaju.

Gledala sam prizore i njima bila zaprepašćena. Bili su mi potrebni meseci da se saberem. Pitala sam se neprekidno kako je moguće da ne vidimo, da ne znamo, kada nam je sve nacrtano, ispisano kao slikovno pismo.

 

Ovde je objavljen sadržaj cele knjige 2008 godine i još na nekoliko mesta

http://objave.com/knjiga.php?sifra=122&u=392

BOŽIJA ČESTICA- SVETLOST

Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

Kada tamnu energiju, svoju misao, propustimo kroz oko Stvaraoca naprave se polovi i ona zasija. Misaona reka se pretoči u svetlost.

 

Osnovna karakteristika čestice je masa. Podeljene su na lake, srednje i teške.

Super laka čestica koja kolo vodi je foton i smatra se da je njegova uloga prenos magnetnih međudelovanja.

Dugo se svetlost smatrala talasom jer pokazuje osobine tipične za talase, interferenciju i difrakciju.

  1. godne Plankt je dokazao da se u stvari zračenje svetlosti odvija u zasebnim porcijama, kvantima.

Fotona u mirovanju nema.

Svetlost nije sačinjena samo od fotona ali je on najčešći, pa ćemo o njemu kao čestici govoriti.

Foton je svetlost, a pitanje je kako nastaje svetlost, kako nastaju objekti koji je isijavaju, od čega su stvoreni i šta je fizika po kojoj sve funkcioniše.

O izvoru ćemo govoriti kasnije, a sada o elementarnoj čestici fotonu. On je Božija čestica koja gradi i zato je nema u mirovanju jer se uvek sjedini, doda svoju masu objektu.

Građa fotona izgleda ovako

U centru se nalazi ELMAT – element materije. On se kreće brzinom svetlosti obrtanjem oko svoje ose. Magnetna polja na koja nailazi određuju mu putanju do mesta gde će se zaustaviti i dodati svoju masu i informaciju objektu.

Okolo njega kruži ELUM – element uma na udaljenosti c2 (brzina svetlosti na kvadrat).

Nama vidljivi deo svetlosti je Elum.

Sabiranjem jezgra fotona, elmata, započinje stvaranje svega vidljivog. Života u svetlosti. Od broja elmata zavisi veličina objekata. Od sastava elmata imamo i sliku koji oni sadrže i koja je vidljiva.

Sav život u svetlosti se odvija u Elumima, vidljivom delu. Mogli bi se reći radi poređenja u realizovanim mislima.

To znači da uvek postoji samo trenutak sada, da se prošlost ne vraća, a budućnost se gradi ali je određena onime što elmat isijava.

On, elmat uvek isijava znanje iz tamne energije vezano za određeni objekat ali iz prethodnog pulsa trajanja, emituje sudbinu kao pravdu koja je sve što smo zaslužili. U sadašnjosti svojim delovanjem i proizvodnjom misli mi možemo tu sudbinu za sledeći puls menjati. Ukoliko otvorimo sopstveno oko Tvorca, možemo je menjati odmah.

Obrt eluma oko elmata je osnova za tehnologije budućnosti. Ono što se kao znanje ubaci u elmat biće vidljivo i u funkciji. Brzinu svetlosti može pratiti samo slika pa se znanje samo na taj način može ubacivati. Znanje je moć. Od znanja, sve što možemo u sliku da ugradimo, a možemo sve, dobićemo seme iz kojeg će to znanje da nikne.

Veličinu određuje magnetno polje, o njegovoj ulozi ćemo kasnije jer je ono deo krune znanja, kopiranja.

More >

Osvrt na filozofski pristup vremenu Velimira Abramovića

Autor teksta: Vera Bojičić

Moj osvrt na ovaj video prizilazi iz potrbe da pojasnim slikovno pismo i vreme kojim se gospodin Abramovič bavi.

Bez obzira na titule koje  mu stavljaju uz ime on kaže da je filozof i to pozdravljam. Filozofiranje ne podrazumeva i tačnost.

Nauka da.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGRtKmGEATE&feature=share

Сродна слика

Ako hoćete da uđete u polje svest, sve što ste učili i naučili, sve što ste usvojili stavite sa strane i krenite da sagledavate pojave (Vera Bojičić). Tesla nije robovao usvojenom znanju pa je zato video kako svest funkcijoniše.

Od 20-tog minuta govori o viziji i opisuje kako ona dolazi. Taj deo je usvojen jer objašnjenje nije dobro.

Vizija dolazi sama a zatim se odvija misoni film. Ne postoji uopšte mogučnost da se legne i na taj način sagledava. Misaoni tok traži akciju, da se uđe u suštinu, da se istražuje, da se cela slika razvije i tek na kraju se dobije odgovor kako nešto funkcioniše. Taj tok misli koji sliku objašnjava je intezivan i zahteva potpuno svesno stanje.

Osvajanje znanja je tok kroz prostor vreme. Teslin put je započet na ispitu i potrebom da dokaže svoj stav da se motor može drugačije napraviti. Znao je ali kako to je morao da vidi i video je. Trenutkom ulaska u svest on iz nje nije izlazio. Sagledavao je procese prenosa na raznim nivoima. Svaka spoznaja je novi patent.

Meni je to stanje poznato jer i ja sam u njemu samo mi je polazno pitanje bilo drugačije a to je poreklo zla. Odgovor da bih dobila je put u jezgro ili u VID-u (vera i duh)

Nemate se za šta boriti.  Paralelni svetovi kao kod znanja, bez greške povezuju nauku i duhovnost. Jedno drugo objašnjava. Potrebno je samo znanje obelodaniti.

Vreme nije sadašnji trenutak to je nivo uma ili čula, vreme je postojanje koje stvara sliku kroz svoj tok. U sadašnjem trenutku se vidi samo detalj, trenutno stanje, ali ne i stvaranje.

Um je samo čulo koje treba da bude u sklopu sveukupne svesti bez funkcije učenja ali sa funkcijom shvatanja šta svest gradi kroz prostor vreme. Nauka i duhovnost se mogu povezati samo bez funkcije uma.

Duh i svest nisu isto. Iz duha se svest, svetlost rađa. Svetlost i svest su isto. Sposobnost opažanja i odlučivanja.

Tačka nije vreme već izvor vremena iz nje se kreće na put do stvaranja mehanizma. Video je Velja umnožene nule i njih proglasio za vreme a samim tim i definisao nulu kao nešto što ne postoji. 0 ili jezgro je znanje svog znanja. Tu leži odgovor kako svest, život i vreme nastaju.

Temperatura ne izaziva fuziju več gravitacija koja sve vuće u jezgro na dematerijalizaciju. Pritisak je pokretač a temperatura je njen proizvod koji stvara iskru.

Tvorac je izvor a svest je Bog.

 

Kako UM funkcioniše

Autor teksta: Vera Bojičić

„VID“  objavljena 2017

 

Teče peta godina kako pišem ovu knjigu, prve dve godine sam posmatrala um, koji je aura oko atoma materije, a druge dve stvaranje atomskih struktura.

Putovanje u centar uma pomoglo mi je da shvatim zašto ljudi jednostavne procese ne razumeju. Zbog čega imaju potrebu, da im neko drugi kaže šta se dešava, zašto očekuju odgovore od vanzemaljaca, zašto priznaju kanale a nikada svesnost kao oblik postojanja.

Malo je ljudi izašlo iz laži i sebi reklo „Možda ne vidim i ne znam dobro“. Učenja i prevođenja svega u sistem, udaljili su ljude potpuno od svesti.

 

Kako um funkcioniše:

 

Osnova za gradnju ego strukture je ugljenik. Funkcija vida kao čula mu je izvorna svrha. Kroz njega se svetlost Izvora u bojama vidi i tok onoga što se emituje iz Izvora i Duha.

Unutar svesti, kada je stvorena zemlja, ugljenik je složen, tako da gradi ploču. Na primeru Grafena koji je dvodimenzionalna ugljenikova struktura debljine jednog atoma, možemo videti proces. Grafen stvara električnu energiju, kada ga pogodi svetlost. Neobično je čvrst, a u isto vrijeme i savitljiv.

Veštačka svetlost postane materija, jer nema sadržaj a svetlost svesti je stvaralačka.

 

um

 

Šta Grafenu daje ova svojstva. Kada svetlost bilo koje vrste prođe, kroz njega on zasija ili oko njega se stvori um. Odsjaj se brzo prenosi na druge atome ugljenika i stvara se vidno polje. Um svakoga atoma ugljenika vidi druge, ali ne i sebe, tako da njegov osećaj života zavisi od drugih atoma. To je ta čvrsta veza, koja neće da se odrekne svoga segmenta života, a to je da gleda, šta drugi um radi. Za um je samoća nepodnošljiva.

Ukoliko se desi, da deo ploče bude spolja oštećen, on će odmah naći zamenu po mogućstvu ugljenika, a ako ga nema, on će prigrliti i drugi element.

Manifestacija kroz život je, da ljudi uvek traže društvo, i teže da stvore svoje okruženje, koje će ih videti. Ako nema ljudi uzeće kučnog ljubimca, ili neku drugu domaću životinju. Gledaće i u ptice, tražeći u njima svoje osobine. Sve će gledati, ali sebe ne vidi, jer je on samo lik u ogledalu, a da bi postojao treba mu izvor svetlosti.

Sve atomske strukture ugljenika imaju isto svojstvo.

Kako se stvara iluzija života u umu pogledaćemo kroz nekoliko njegovih svojstava

Uvod u Elektr

Autor teksta: Vera Bojičić

„Povratak u raj- Elektra isceljivanje.“

objavljeno 2010 i zaštićeno autorskim pravima

povratak u raj

UVOD

Da bi započela priču o tome kako se pojavila Elektra moram se vratiti u vreme pre sedam godina i događaju koji mi je promenio život.
Doživela sam buđenje, taj klik u svesti može se jedino uporediti sa buđenjem iz sna.
Probudiš se i gledaš svet oko sebe, a ne vidiš ga više istim
očima, vidiš ga drugim očima,vidiš ga vidom koji je teško objasniti
rečima koje bi opisale lepotu tog buđenja, osim nezemaljski vid ili probuđena svesnost.

Pet godina sam provela u samoći pišući spoznaje, a bila sam svesna da
gledam veličinu, da gledam u stvarnost  izvan zemaljskog poimanja i šta
se dešava na tom nivou. Vizije su me vodile, a reka misli koja je za
njom sledila, ponekada mesecima, je sliku objašnjavala. Mogla bih to
svoje stanje uporediti sa sećanjem na događaje iz ovoga života.
Uzmem album u ruke i gledam slike, svaka je vezana za jedan događaj, a
što je duže gledam u mislima se ređaju događaji koji su za nju
vezani. Nazvala sam te događaje čitanjem nebeske knjige ispisane
slikovnim pismom. Svaku sliku sam gledala dok je nisam potpuno
shvatila.

Pred očima su mi se otkrivale tajne, videla sam i shvatila mudrost
Stvaraoca i često pred njom bila nema, ali sam sve razumela.
Elektra je dar ljudima, mudrost Stavaraoca iskazana slikama koje život
prate i ako ih pažljivo gledamo setićemo se svega, svoga bića i puta
da se sa njime spojimo.

Elektra je prelazak u svesno stanje i povratak stvaralačke moći
čoveku, koji je zaboravio da je ima i kako da je upotrebi. Elektra je put za povratak u raj.
Elektru prate znanja samoga postanja, pa je primenjiva i vidljiva i kroz nauku.

Šta nam pružaju ova znanja?
Nove tehnologije koje će promeniti svet i uvesti Zemlju u carstvo
Božije. Na taj način mi postajemo stvaraoci koji dograđuju koristeći
tamnu energiju, kao energiju, a ne trošeći životnu sredinu.

Ovo nije priča koja govori o mogućnostima, ona ne govori da nešto može
biti, to je priča koja govori kako to možemo ostvariti. Priča koja daje
upustva, govori principe, otkriva tajne.

 

Uvodna reč prvog izdanja „Povratak u raj- Elektra iscelivanje“

 

povratak-u-raj-209x300

 

U V O D

U ruci vam je dragi čitatelji peta knjiga duhovne spisateljice Vere Bojičić,sa naslovom „Povratak u raj- Elektra isceljivanje“,koju vam kao čitalac,s iskrenim poštovanjem prema radu i doprinosu autorice duhovnom buđenju na ovim prostorima preporučujem.

Knjiga nam govori o ljubavi o zbog koje je sve stvoreno i sve postoji i opstoji.
Vodi nas kroz paralelne svjetove,viđenja koja autorica nesebično dijeli s nama,stanicama-ćelijama,polovima,Elektri i puno drugih where can i buy viagra spoznaja do kojih je autorica došla nakon što je prije sedam godina doživjela duhovno buđenje,nezemaljski vid ili nazvat ću to proširenim stanjem svijesti,jer za to ne postoji bolji izraz koji bi nam dočarao čudesna viđenja autorice o kojima knjiga govori.
Vera je pet godina asketski živjela,životom u samoći u kojima je zapisivala sve spoznaje do kojih je došla i viđenja koja je imala o kojima nam u tekstu koji slijedi govori.
Pred njenim očima otvorio se Ekran,prozor u Tvorčev plan i vidjela je način na koji je sve stvoreno,vidljivo i nevidljivo.Slike su to ljubavi,života i njegovoj održivosti.
Tajne i mudrost Tvorca bile su joj dane da ih vidi,razumije i svoja viđenja podjeli s nama.
Stvaralačku moć Elektre,koju imamao svi,ali smo to zaboravili,kako ju možemo koristiti na dobrobit svih i kako to provesti u djelo,kako to ostvariti i puno drugih spoznaja koje će te otkrivati čitajući kroz stranice koje su pred vama.
Knjiga se ne smije shvatiti kao nekakav predznanstveni pokušaj,znanstvenici će i imaju pravo da ispituju,proučavaju,dokazuju,ona je
odgovor na pitanje kako je autorica vidjela stvaranje čovjeka,vidljivog i nevidljivog svijeta.
Ljubav je davanje i primanje,putokaz da sve što smo dobili sa zahvalnošću primamao i na isti način vraćamo. Ljubav je stvaranje,život i neograničena moć u činjenju dobra.Ona ne poznaje zlo.
Ne postoji ništa veće,jače i moćnije od ljubavi,koja samo daje ne tražeći ništa zauzvrat.
Ljubavi Tvorca i nas ,koja nas povezuje,stvara i stvoreno iz ljubavlju održava.
Čitajte srcem,razumjet će te sve,shvatiti će te i ono što vam se na prvi pogled čini neshvatljivim,u riječima,mislima i slikama stvaranja koje autorica kroz ovu knjigu s ljubavlju daruje svima nama.

Počašćena sam što mi je ukazano povjerenje da napišem Uvod za knjigu „Povratak u raj- Elektra isceljivanje“
Hvala ti Vera u ime svih nas koji ćemo knjigu pročitati.
S ljubavlju

Tea Hoffer

Zagreb 01.03.2010

O Veri Bojičić

 

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Deo uvodnog izlaganja sa promocije u Beogradu 3.12.2017

promocija

Životno delo-misija Vere Bojićić

Duhovnost se može videti kroz nauku a nauka može duhovnost objasniti. Ovo je jedna od prvih rečenica koje je napisala kada je jasno videla paralelne svetoe kao kod znanja, koji su spoj nauke I duhovnosti kao celine.

Vera dok piše ne ide u širinu već naprotiv, govori samu suštinu I principe kako pojedini elementi života funkcionišu.

Sve je vidljivo, ali treba videti.

Civilizaciji koja je sada na Zemlji nedostaj znanja postanja, znanja jezgra ili izvora života. O tome nam vera piše. Izvor je njena tačka postojanja I način gledanja a znanje crpi iz Duha.

Magnetizam, vreme, gravitacija I stvaranje svesti I materije za nju nisu nepoznanica jer ta znanja su delo bezuslovne ljubavi izvora.

Ako se ona udenu u postojeća znanja svesti onda sve dobija novu dimenziju života.

Kada je pre vise od 10 godina nacrtala Božiju česticu, rekla je “svetlost je gradivna” , kasnije nauka je uspela da od nje napravi molekuku.

U nauci postoje brojna otkrića, jer nauka otkriva već postojeće, ali zbog nedostatka poznavanja znanja postanja, ona nema tačne odgovore za određene pojave. Teorije su pretpostavke iliti neznanje.

 

Spoznajom znanja postanja I njihovom primenom u život počinje oslobađanje  svesti.

Vera je napisala 7 knjiga koje vas vode od izvora do suštine atoma. “U sustret sebi”, “Poklon ratnice” “Antena” “Paralelni svetovi-kod znanja”, “Povratak u raj-elektra isceljivanje”, “Znanje na dar od izvora”, I kruna je knjiga “Vid” koja spaja u celinu sve viđeno. Njene knjige se ne čitaju već izučavaju I spoznaju.

“Sve što kažem je tačno” zna reći. Ta tvrdnja ne proizilazi iz ega već iz znanja vizijom viđenog i potvrđenog kroz nauku.

Da bi svaku viziju mogla potvrditi kroz paralelan svet, godine je provela istražujuči kroz nauku pojavne oblike viđenog i upotrebu pojmova za nju vezane.

Njenom pisanju nauka je svedok samo treba znanja postanja uzeti u obzir..vid_prv (1)

Recenzija

Na jedrima ženskog principa

“Onoga dana, kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovaće više nego u ranijim vekovima svoje istorije.” (Nikola Tesla)

 

Kako je civilizacija nastajala, rasla, napredovala, tako su se pojavljivali ljudi bistre svesti, kojima možemo da zahvalimo mnoga otkrića za napredak čovečanstva, a time i da uživamo u blagoslovima.

„Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut.

„Isto tako ja sam ubeđen, da je ceo svemir objadinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu.

Ja nisam prodro u tajnu toga Jezgra, ali znam da postoji i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to SVETLOST, a kada pokušavam da ga shvatim duhovno onda je to LEPOTA I SAMILOST. Onaj koji nosi u sebi tu veru oseća se snažan, rad mu čini radost jer se i sam oseća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.“ (Nikola Tesla)

 

Čuvene Tesline misli o postojanju Jezgra, koje negde u Univerzumu pulsira, i koje zanima mnoge tragaoce za znanjima postanja, kao da su na ovom polju istraživanja, dobrano inspirisala autorku knjige Veru Bojičić. Izgleda, da je autorka doprla do samog Jezgra i na sebi svojstven način opisala viđena znanja postanja. No neki, suvoparni naučnici, možda neće priznati ova znanja, niti sve ono što je autorka godinama istraživala, sve što je videla i opisala, jer priznaju se samo eksperimentom dokazani naučni rezultati. Ipak, alat gospođe Bojičić, je svest, alat, koji zvanična nauka još uvek ne priznaje, obzirom da su se nauka i duhovnost davno razdružile.

Ipak, onaj, ko prati razvoj ponovnog združivanja nauke i nefizičkih pojava iz sveta duhovnosti, i ko prati novosti ljudskog napretka, može biti svedok, da se website na ovom polju, ipak, nešto događa. Svedočimo istraživanjima Gregga Bradena, dr. Bruce H. Liptona, biologa, dr. Wayna Dyera i mnogih drugih ovde nepomenutih tragaoca, da se Znanje postanja probija na sve načine, zahvaljujući probuđenim dušama. Vera to jeste. Pitanja, nastanka uma, stvaranja prvobitne materije, nastanka zla, stvaranja svetlosti, odakle se došlo, kako smo nastali, otkriće ko smo mi stvarno, pitanja slobodne volje, obrađena su i predata nam na korist, upravo aurtorinom knjigom. I ne samo o nastanaku ugljenika, vodonika i kiseonika, i nastanku prvobitne materije, autorka govori i o nastanku Svesti.

Ovo je tajna istine istovremeno i priča, koju nikada niko nije ispričao, jer je oduvek bila je skrivena od čovečanstva. Ali, ne može se Istina dalje sakrivati od nas. Nju je iznedrila i daje nam je s radošću na dar, upravo Vera.

Znajući za sve ovo, da među populacijom egzistira veći deo nevernih Toma, kao i još neprobuđenih duša, autorka je svoja viđenja iz Svesti, jasnim rečnikom, razumljivim rečima, iskazala, pa i uporedila svaku konstataciju sa već utemeljenim naučnim postignućima u oblasti hemije, biologije i fizike. Sve opisano je kristalno jasno, i utemeljeno na naučnim dokazima.

Znanja postanja, su sada kao na dlanu, potrebno je samo usuditi se i krenuti na sopstveno putovanje Svešću. Vozilo nam je već dato, usudimo se i prepustimo Veri da nas ovom knjigom vodi.

Zaključila bih rečima Nikole Tesle: „Gospodo, ja nemam nikakvih garancija osim svojih otkrića. Ja nisam osiguravajuća tvrtka. Morate mi verovati na reč i prepustiti se instinktu, intuiciji, mašti.“

Zahvalna na mogućnosti, da delimično otkrijem sadržaj knjige i kažem nešto o njoj, prepuštam čitaocu, da krene na putovanje otkrivanja Znanja postanja.

 

Veri, s ljubavlju,

 

Beograd,

14.10.2017.

 

Vera Rašajski – Gavrilov, prof.

Ženski princip

 

Autor teksta Vera Bojičić

(izvod iz knjige Vid)

Jedro je ženski princip u čeliji. Nukleoplazma je unutrašnjost jedra odvojena od citoplazme unutrašnjom jedrovom membranom. U nukleoplazmi se nalaze hromozomi – hromatin i jedarce. Jedarce je ženski deo ženskog principa a plazma je muški deo ženskog principa ili njeno polje svesti Život se odvija u svesti. Ako pogledate u nebo vidite svoju DNK strukturu, njen materijalni deo.

A sad da pogledamo kroz duh kako je nastala osnovna građa u svesti ženskog principa. Nukleotid je osnovna jedinica građe i funkcije nukleinskih kiselina.

Šta svest stvara u to se neću mešati ali ću od postojećih elemenata graditi šemu života i osnovu da život podržim. Napraviću bazu od 5 ugljenika,  dupliraći vodonike da budem sigurna da um ugljenika neće dominirati. Dodaću za svaki slučaj i 5 kiseonila da ako mi se nešto ne bude dopalo da ga sagorim.

More >

Osvajanje slobode- Život u istini

Autor teksta Vera Bojičić

Povratak u raj- elektra isceljivanje

 

Prvi korak ka slobodi je izlazak iz laži kojima je opterećen naš
svakodnevni život. Laži koje su svuda rasporostranjene, kao način
života .Kojima nas svakodnevo obasipaju  reklame, predstave
blagostanja koje se nude u materijalnom životu. Lažne predstave koje
okupiraju misli, a cilj svakoga na duhovnom putu je da se nepotrebnih
misli oslobodi.

sunce
Nema boljeg početka od prestanka laganja samoga sebe,a onda i drugih.
To se može trajno uraditi ako se krene putem istine.
Prvo se donese odluka, da više ni jednu laž nećeš izgovoriti, ako
nesto ne želiš reći, tada prećutiš,svoje mišljenje zadržiš za sebe i
istinu ne izgovoriš,. tako da ona ostane u tebi.
To je neverovatna moć koja oslobađa mozak od nepotrebnih misli, trajno.
Sledeći korak je da se takav stav zauzme i kada su drugi u pitanju.
Sve što vam neko kaže se prihvati kao njegova istina, koja se ne
preispituje i ne razmatra.
Ovaj postupak oslobodi 90% mozga od nepotrebnih misli. Ne baviš se
analizama šta je ko mislio i hteo da kaže. Pustiš svakoga da o svojoj
istini brine i prenosi je kako hoće, svaka izgovorena laž vremenom će
izaći na videlo, jer skoro da nema bića koje neprekidno govori laži i
pritom sve

izgovoreno može da zapamti.
Kada se krene u trajno otklanjanje nepotrebnog, onda se mozak oslobodi
i tada počinje da se gleda i primećuje stvarnost, poćinje da vidi
istinu.

Izlaženja iz sveta laži je najbitnije za duhovni razvoj. Koristeći
istinu  kao životno opredeljenje, oslobađamo veliki mozak. Može se
neprekidno govoriti, pisati, bez potrebe da se  pamti izgovoreno, a
mozak će sam razlučiti što je potrebno zapamiti i sačuvati,a da je
mozak i dalje  sposoban da neprekidno dobija nova saznanja i da pamti
samo potrebno..
Pritom se ne bavimo nikakvim predstavama, kombinacijama, nema
razmišljanja u smeru da nešto treba održati kao izjavu ili
postupak.naprasto znamo što treba i kako.
Može se naprimer,dogoditi da vam neko postavi pitanje o događaju
starom deset godina ili više, tada pozovete sećanje u pomoć i znat će
te tačno što se dogodilo ,kakav je odgovor na postavljeno pitanje,bez
obzira koliko vremena je prošlo od spomenutog događaja do postavljenog
pitanja.
Ako se u međuvemenu nešto promenilo,opet će te sa sigurnošću
odogovoriti na postavljeno pitanje,dodajući činjenice kojue su se u
međuvremenu dogodile,a vezane su za taj događaj ili su u neposrednoj
vezi s njim.
Istina oslobadja veliki mozak i na taj način se spajamo s Bogom.
Samo istinom se može trajno osloboditi. Pritom ne mora viđenje istine
dva bića biti identično Sve zavidsi o duhovnom sazrevanju nas kao
ličnosti,stupnju obrazovanja,načinu na koji doživljavamo određene
situacije i događaje. ili kako bi se pojednostavnilo,reći ću:..Istina
je jedna,ali su različite tačke sa koje ju posmatramo.
Zato se ne treba svađati i svima nametati svoju sliku istine.Svako od
nas ima pravo na svoje viđenje,i treba ga poštovati  sve dok ona
svojim viđenjem ne nanosi štetu niti jednom živom biću.
U protivnom je takvu ososbu je potrebno upozoriti da vidi krivo,da čini krivo.
Ne vidi isto onaj tko je u prizemlju „nebodera“ ili onaj sa sedmog
sparata ili desetog..Zato su i naša viđenja istine različita.
Tanka je ponekad linija izmedu istine i laži, ali je uvek
prepoznatljiva, postoji nit koja ih razdvaja.
Svaka istina oslobadja, ma koliko surova bila, daruje slobodu,a
sloboda je  Božiji dar čoveku.
Svaka laž ma koliko bila privlačna i nakićena vodi u zavisnost.
Materijalni svet je zavistan od nje, na njoj počiva.
Put ka slobodi, put spoznaje razlike između dobra i zla je prosvetljenje.
Sloboda se samo hrabrim srcem može osvojiti, ona zna šta je istina, a
šta laž i ne može se zavarati .
Potrebno je slediti i slušati glas Tvorca,glas Boga , prepoznati
poruke koje šalje jer one su signali mozgu da reaguje.Taj glas ćemo
uvek čuti u srcu,jer to je glas ljubavi,osetit ćemo ga srcem,osetiti
ćemo ga nesebičnom ljubavi koja u nas teče,koja samo daje a ne traži
ništa za uzvrat.To je Put srca.
Svako ko želi da mu mač istine bude oružije ,Put srca  i put ljubavi
je najjače oružje u borbi protiv zla,u borbi za spas svih nas,svih
minerala,biljaka,životinja i ljudi.
Toj sili premca nema i nju treba spoznati da postane oružje dobra.

Laž je laž, nemojte ih deliti na velike i male.
Ne laganje je odluka koju donosiš sam sa sobom. Pričati da si nekome
olakšao životnu patnju izgovarajući laž je zabluda. Samo istinom
možemo pomoći,a jedna laž nužno za sobom povlači drugu i tako se
patnja te osobe samo povećava,jer lažući joj dajemo joj lažne
nade.Istina oslobađa i tu niti jedna laž ne može biti opravdana,Možemo
samo prešutjeti istinu,ako je to za nečije dobro,ali ju ne smemo
zameniti lažima i pravdati se da činimo dobro.
Diskutabilno je i to što je za nekoga dobro,odakle mi to znamo,no o
tome trebamo odlučiti sami ovisno o situaciji koja to od nas zahteva.
Što je to za nekoga dobro ili nije,koliko se mi u to „dobro“ smemo
plesti ili ne,o tome bi se još jedna knjiga mogla napisati.I opet bi
naši pogledi bili različiti,kao u navedenom primeru o oblakoderu i
spratovima na kojima se mi u tom trenutku nalazimo,o našem duhovnom i
spoznajnom stanju,.
Izgovorivši istinu ,bez obzira o kome se radilo ili o kojoj situaciji
se radilo,ako smo se na to vođeni nesebičnom ljubavi odlučil osetit će
mo, kako nam se misli „bistre“,kako nestaje opterecenje, mozak
prestane da razmišljanje o raznim kombinacijama i što je naj važnije
počinje da se primećuje stvarnost.
Život kojim većina nas danas živi je u laži koja je postala legitimna.
Lažovi kupljenih diploma dele nam pamet, kriminalci su nam postali
gazde.U takvom okruženju  tesko je ostati pošten ali verujte  mi može
se. Potrebno je samo doneti odluku,od danas ne želim da živim u
laži .Između laži i istine,biram život ,biram život u istini,sa istinom
se budim,provodim dan i idem na spavanje.
U početku ćemo imati poteškoća,s vremenom će se sve oko nas
iskristalisati i mi laž nećemo moći više prihvatiti,jer će nesebična
ljubav ući u naš život u naša srca i voditi nas.
Osloboditi se laži je prvi korak ka pravoj duhovnosti. Doživi se
neverovatan preobražaj i proširuje se naše vidno polje.