Demontiranje ega

STRAH OD GLAD

Autir teksata Vera Bojičić

Ako posmatramo svet u celini videćemo da se različito hrane njeni narodi. Razlikuju se po načinu ishrane i količini koju svakodnevno unose . Pojedini delovi se hrane obilno a pojedini gladuju.
Ovakva slika se nalazi i u nama.
Strah od gladi je prisutan prvenstveno kod stanovništva koje se hrani obilno, drugom delu je potreban samo minimum da bi bili zadovoljni.
Obilje je uvek bilo prisutno kod vladara. Tako je i u nama, naš vladar, um je najveći potrošač.
A na šta vladar troši naj više energije? na smišljanje kako da ga narod, čelije, slušaju i sprovode njegove zamisli u delo. Njegovo delovanje se svodi na pomračenje svesti kod ljudi.
Vladar za sebe koristi čistu energiju dok ljudima, čelijama, ostavlja da se muče hraneći se isprogramiranom hranom i da od nje stvaraju čistu energiju.

Da bi se ovakav odnos održao stvraju se čitavi sistemi i nauka o ishrani.
Uvedena su pravila koja postaju navika i potreba. Ljudi imaju usađen program o načinu ishrane, doručak, užina, ručak, užina, večera. Iz ovog programa rađa se i strah od nemanja, strah koji svest parališe, a um aktivno radi na iznalaženju mogučnosti da telo ispuni njegov program.

EGO KAO DEO CELINE

Autor teksta: Vera Bojičić

Već sam odavno pisala o poreklu čestice zla i da ona nastaje u prvom kopiranju jednog biča na dva pola. Da, i nju je Tvorac stvorio da bi osigurao sopstveno vaskrsenje.

Ona je prilikom podeli pripala muškom principu ženskog principa koi život u svetlosti stvara i ona se kroz življenje uvek pojavi a ponegde i vlada.

Muški princip ima snagu da se sa njome sa lakočom izbori ali u umu, muškom principu pobeđeni delovi tih borbi stvore svet za sebe odvojen od celine. Tako se rađa Ego kao tvorevina uma ali bez sposobnosti da stvara, međutim, sva znanje osim stvaranja može da upotrebljava.

Na planeti Zemlji živi Ego svakoga od nas. Ovo je jako važno shvatiti jer daje odgovor na mnoga pitanja. On je kopija, odraz suštine svakoga od nas.

U trenutku smrti kada se duša odvoji od materije i krene ka Ocu u um kao sečanje, svaka stigne do određenog dometa koi zavisi od vezanosti za materiju. Gospodari ovoga sveta se skupljaju u svojem nebeskom carstvu, na nivou čelije vidljivom kao mitohondriski genom.

More >

EGO – JA

Autor teksta: Vera Bojičić

U priči o demontiranju Ega vidljivo je da je on  tvorevina uma. Ukorenjen je u svakoj čeliji i svima vidivljiv kao mitohondriski genom a na nivou celoga biča on je Hipotalamus. Za opstanak mu je potrebna energija koju crpi iz ostatka organizm. Biča koja žive pod vlašću ega u stalnoj su potrazi za energijom, hranom. Pogonska energija je strah koja ga održava u životu..

Ego je imitator i to originalan, možemo ga naj bolje sagledati preko ogledala. Na ovaj način  on nam je potpuno vidljiv.

Odraz u ogledalu je Ego, svaki gest i misao koja se manifestuje on prati u originalu. Ima sposobnost da vidi i ono što se nalazi iza pa tako može da pretpostavlja i natera onoga ko u ogledalo gleda da i o tome iza razmišlja i da tim mislima čoveka pokrene na delovanje i da pritom svaki pokret, delovanje, kopira.

More >

DEMONTIRANJE EGA

DEMONTIRANJE EGA

Autor teksta: Vera Bojičić

Ne postoji, osobina čoveka o kojoj se više pisalo pokušavajući da mu se dokuči stvarna vrednost.

Ego je uvek prvi, ispred svega, pa i ljubavi.

Svuda je prisutan u raznim oblicima, od veličine poput Boga, do jadnička kojima vlada koristeći sažaljenje.

Dugo, skoro sav život ovozemaljski, analizirala sam ga, tražeći njegov izvor i principe na kojima je zasnovan.

Često sam se pitala odkuda on ovde, on nije deo Božjeg plana, a još češće, šta je ego ?

Gledala sam njegovu genijalnu tvorevinu, koja svaku situaciju okreće u svoju korist, koja uvek sebe stavlja u prvi plan, nezavisno od toga koliko je situacija u kojoj deluje uzvišena, bedna ili obična.

More >