Demontiranje ega

Osvrt na filozofski pristup vremenu Velimira Abramovića

Autor teksta: Vera Bojičić

Moj osvrt na ovaj video prizilazi iz potrbe da pojasnim slikovno pismo i vreme kojim se gospodin Abramovič bavi.

Bez obzira na titule koje  mu stavljaju uz ime on kaže da je filozof i to pozdravljam. Filozofiranje ne podrazumeva i tačnost.

Nauka da.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGRtKmGEATE&feature=share

Сродна слика

Ako hoćete da uđete u polje svest, sve što ste učili i naučili, sve što ste usvojili stavite sa strane i krenite da sagledavate pojave (Vera Bojičić). Tesla nije robovao usvojenom znanju pa je zato video kako svest funkcijoniše.

Od 20-tog minuta govori o viziji i opisuje kako ona dolazi. Taj deo je usvojen jer objašnjenje nije dobro.

Vizija dolazi sama a zatim se odvija misoni film. Ne postoji uopšte mogučnost da se legne i na taj način sagledava. Misaoni tok traži akciju, da se uđe u suštinu, da se istražuje, da se cela slika razvije i tek na kraju se dobije odgovor kako nešto funkcioniše. Taj tok misli koji sliku objašnjava je intezivan i zahteva potpuno svesno stanje.

Osvajanje znanja je tok kroz prostor vreme. Teslin put je započet na ispitu i potrebom da dokaže svoj stav da se motor može drugačije napraviti. Znao je ali kako to je morao da vidi i video je. Trenutkom ulaska u svest on iz nje nije izlazio. Sagledavao je procese prenosa na raznim nivoima. Svaka spoznaja je novi patent.

Meni je to stanje poznato jer i ja sam u njemu samo mi je polazno pitanje bilo drugačije a to je poreklo zla. Odgovor da bih dobila je put u jezgro ili u VID-u (vera i duh)

Nemate se za šta boriti.  Paralelni svetovi kao kod znanja, bez greške povezuju nauku i duhovnost. Jedno drugo objašnjava. Potrebno je samo znanje obelodaniti.

Vreme nije sadašnji trenutak to je nivo uma ili čula, vreme je postojanje koje stvara sliku kroz svoj tok. U sadašnjem trenutku se vidi samo detalj, trenutno stanje, ali ne i stvaranje.

Um je samo čulo koje treba da bude u sklopu sveukupne svesti bez funkcije učenja ali sa funkcijom shvatanja šta svest gradi kroz prostor vreme. Nauka i duhovnost se mogu povezati samo bez funkcije uma.

Duh i svest nisu isto. Iz duha se svest, svetlost rađa. Svetlost i svest su isto. Sposobnost opažanja i odlučivanja.

Tačka nije vreme već izvor vremena iz nje se kreće na put do stvaranja mehanizma. Video je Velja umnožene nule i njih proglasio za vreme a samim tim i definisao nulu kao nešto što ne postoji. 0 ili jezgro je znanje svog znanja. Tu leži odgovor kako svest, život i vreme nastaju.

Temperatura ne izaziva fuziju več gravitacija koja sve vuće u jezgro na dematerijalizaciju. Pritisak je pokretač a temperatura je njen proizvod koji stvara iskru.

Tvorac je izvor a svest je Bog.

 

STRAH OD GLAD

Autir teksata Vera Bojičić

Ako posmatramo svet u celini videćemo da se različito hrane njeni narodi. Razlikuju se po načinu ishrane i količini koju svakodnevno unose . Pojedini delovi se hrane obilno a pojedini gladuju.
Ovakva slika se nalazi i u nama.
Strah od gladi je prisutan prvenstveno kod stanovništva koje se hrani obilno, drugom delu je potreban samo minimum da bi bili zadovoljni.
Obilje je uvek bilo prisutno kod vladara. Tako je i u nama, naš vladar, um je najveći potrošač.
A na šta vladar troši naj više energije? na smišljanje kako da ga narod, čelije, slušaju i sprovode njegove zamisli u delo. Njegovo delovanje se svodi na pomračenje svesti kod ljudi.
Vladar za sebe koristi čistu energiju dok ljudima, čelijama, ostavlja da se muče hraneći se isprogramiranom hranom i da od nje stvaraju čistu energiju.

Da bi se ovakav odnos održao stvraju se čitavi sistemi i nauka o ishrani.
Uvedena su pravila koja postaju navika i potreba. Ljudi imaju usađen program o načinu ishrane, doručak, užina, ručak, užina, večera. Iz ovog programa rađa se i strah od nemanja, strah koji svest parališe, a um aktivno radi na iznalaženju mogučnosti da telo ispuni njegov program.

EGO KAO DEO CELINE

Autor teksta: Vera Bojičić

Već sam odavno pisala o poreklu čestice zla i da ona nastaje u prvom kopiranju jednog biča na dva pola. Da, i nju je Tvorac stvorio da bi osigurao sopstveno vaskrsenje.

Ona je prilikom podeli pripala muškom principu ženskog principa koi život u svetlosti stvara i ona se kroz življenje uvek pojavi a ponegde i vlada.

Muški princip ima snagu da se sa njome sa lakočom izbori ali u umu, muškom principu pobeđeni delovi tih borbi stvore svet za sebe odvojen od celine. Tako se rađa Ego kao tvorevina uma ali bez sposobnosti da stvara, međutim, sva znanje osim stvaranja može da upotrebljava.

Na planeti Zemlji živi Ego svakoga od nas. Ovo je jako važno shvatiti jer daje odgovor na mnoga pitanja. On je kopija, odraz suštine svakoga od nas.

U trenutku smrti kada se duša odvoji od materije i krene ka Ocu u um kao sečanje, svaka stigne do određenog dometa koi zavisi od vezanosti za materiju. Gospodari ovoga sveta se skupljaju u svojem nebeskom carstvu, na nivou čelije vidljivom kao mitohondriski genom.

More >

EGO – JA

Autor teksta: Vera Bojičić

U priči o demontiranju Ega vidljivo je da je on  tvorevina uma. Ukorenjen je u svakoj čeliji i svima vidivljiv kao mitohondriski genom a na nivou celoga biča on je Hipotalamus. Za opstanak mu je potrebna energija koju crpi iz ostatka organizm. Biča koja žive pod vlašću ega u stalnoj su potrazi za energijom, hranom. Pogonska energija je strah koja ga održava u životu..

Ego je imitator i to originalan, možemo ga naj bolje sagledati preko ogledala. Na ovaj način  on nam je potpuno vidljiv.

Odraz u ogledalu je Ego, svaki gest i misao koja se manifestuje on prati u originalu. Ima sposobnost da vidi i ono što se nalazi iza pa tako može da pretpostavlja i natera onoga ko u ogledalo gleda da i o tome iza razmišlja i da tim mislima čoveka pokrene na delovanje i da pritom svaki pokret, delovanje, kopira.

More >

DEMONTIRANJE EGA

DEMONTIRANJE EGA

Autor teksta: Vera Bojičić

Ne postoji, osobina čoveka o kojoj se više pisalo pokušavajući da mu se dokuči stvarna vrednost.

Ego je uvek prvi, ispred svega, pa i ljubavi.

Svuda je prisutan u raznim oblicima, od veličine poput Boga, do jadnička kojima vlada koristeći sažaljenje.

Dugo, skoro sav život ovozemaljski, analizirala sam ga, tražeći njegov izvor i principe na kojima je zasnovan.

Često sam se pitala odkuda on ovde, on nije deo Božjeg plana, a još češće, šta je ego ?

Gledala sam njegovu genijalnu tvorevinu, koja svaku situaciju okreće u svoju korist, koja uvek sebe stavlja u prvi plan, nezavisno od toga koliko je situacija u kojoj deluje uzvišena, bedna ili obična.

More >