Elektra isceljivanje

Osvajanje slobode- Život u istini

Autor teksta Vera Bojičić

Povratak u raj- elektra isceljivanje

 

Prvi korak ka slobodi je izlazak iz laži kojima je opterećen naš
svakodnevni život. Laži koje su svuda rasporostranjene, kao način
života .Kojima nas svakodnevo obasipaju  reklame, predstave
blagostanja koje se nude u materijalnom životu. Lažne predstave koje
okupiraju misli, a cilj svakoga na duhovnom putu je da se nepotrebnih
misli oslobodi.

sunce
Nema boljeg početka od prestanka laganja samoga sebe,a onda i drugih.
To se može trajno uraditi ako se krene putem istine.
Prvo se donese odluka, da više ni jednu laž nećeš izgovoriti, ako
nesto ne želiš reći, tada prećutiš,svoje mišljenje zadržiš za sebe i
istinu ne izgovoriš,. tako da ona ostane u tebi.
To je neverovatna moć koja oslobađa mozak od nepotrebnih misli, trajno.
Sledeći korak je da se takav stav zauzme i kada su drugi u pitanju.
Sve što vam neko kaže se prihvati kao njegova istina, koja se ne
preispituje i ne razmatra.
Ovaj postupak oslobodi 90% mozga od nepotrebnih misli. Ne baviš se
analizama šta je ko mislio i hteo da kaže. Pustiš svakoga da o svojoj
istini brine i prenosi je kako hoće, svaka izgovorena laž vremenom će
izaći na videlo, jer skoro da nema bića koje neprekidno govori laži i
pritom sve izgovoreno može da zapamti.
Kada se krene u trajno otklanjanje nepotrebnog, onda se mozak oslobodi
i tada počinje da se gleda i primećuje stvarnost, poćinje da vidi
istinu.

Izlaženja iz sveta laži je najbitnije za duhovni razvoj. Koristeći
istinu  kao životno opredeljenje, oslobađamo veliki mozak. Može se
neprekidno govoriti, pisati, bez potrebe da se  pamti izgovoreno, a
mozak će sam razlučiti što je potrebno zapamiti i sačuvati,a da je
mozak i dalje  sposoban da neprekidno dobija nova saznanja i da pamti
samo potrebno..
Pritom se ne bavimo nikakvim predstavama, kombinacijama, nema
razmišljanja u smeru da nešto treba održati kao izjavu ili
postupak.naprasto znamo što treba i kako.
Može se naprimer,dogoditi da vam neko postavi pitanje o događaju
starom deset godina ili više, tada pozovete sećanje u pomoć i znat će
te tačno što se dogodilo ,kakav je odgovor na postavljeno pitanje,bez
obzira koliko vremena je prošlo od spomenutog događaja do postavljenog
pitanja.
Ako se u međuvemenu nešto promenilo,opet će te sa sigurnošću
odogovoriti na postavljeno pitanje,dodajući činjenice kojue su se u
međuvremenu dogodile,a vezane su za taj događaj ili su u neposrednoj
vezi s njim.
Istina oslobadja veliki mozak i na taj način se spajamo s Bogom.
Samo istinom se može trajno osloboditi. Pritom ne mora viđenje istine
dva bića biti identično Sve zavidsi o duhovnom sazrevanju nas kao
ličnosti,stupnju obrazovanja,načinu na koji doživljavamo određene
situacije i događaje. ili kako bi se pojednostavnilo,reći ću:..Istina
je jedna,ali su različite tačke sa koje ju posmatramo.
Zato se ne treba svađati i svima nametati svoju sliku istine.Svako od
nas ima pravo na svoje viđenje,i treba ga poštovati  sve dok ona
svojim viđenjem ne nanosi štetu niti jednom živom biću.
U protivnom je takvu ososbu je potrebno upozoriti da vidi krivo,da čini krivo.
Ne vidi isto onaj tko je u prizemlju „nebodera“ ili onaj sa sedmog
sparata ili desetog..Zato su i naša viđenja istine različita.
Tanka je ponekad linija izmedu istine i laži, ali je uvek
prepoznatljiva, postoji nit koja ih razdvaja.
Svaka istina oslobadja, ma koliko surova bila, daruje slobodu,a
sloboda je  Božiji dar čoveku.
Svaka laž ma koliko bila privlačna i nakićena vodi u zavisnost.
Materijalni svet je zavistan od nje, na njoj počiva.
Put ka slobodi, put spoznaje razlike između dobra i zla je prosvetljenje.
Sloboda se samo hrabrim srcem može osvojiti, ona zna šta je istina, a
šta laž i ne može se zavarati .
Potrebno je slediti i slušati glas Tvorca,glas Boga , prepoznati
poruke koje šalje jer one su signali mozgu da reaguje.Taj glas ćemo
uvek čuti u srcu,jer to je glas ljubavi,osetit ćemo ga srcem,osetiti
ćemo ga nesebičnom ljubavi koja u nas teče,koja samo daje a ne traži
ništa za uzvrat.To je Put srca.
Svako ko želi da mu mač istine bude oružije ,Put srca  i put ljubavi
je najjače oružje u borbi protiv zla,u borbi za spas svih nas,svih
minerala,biljaka,životinja i ljudi.
Toj sili premca nema i nju treba spoznati da postane oružje dobra.

Laž je laž, nemojte ih deliti na velike i male.
Ne laganje je odluka koju donosiš sam sa sobom. Pričati da si nekome
olakšao životnu patnju izgovarajući laž je zabluda. Samo istinom
možemo pomoći,a jedna laž nužno za sobom povlači drugu i tako se
patnja te osobe samo povećava,jer lažući joj dajemo joj lažne
nade.Istina oslobađa i tu niti jedna laž ne može biti opravdana,Možemo
samo prešutjeti istinu,ako je to za nečije dobro,ali ju ne smemo
zameniti lažima i pravdati se da činimo dobro.
Diskutabilno je i to što je za nekoga dobro,odakle mi to znamo,no o
tome trebamo odlučiti sami ovisno o situaciji koja to od nas zahteva.
Što je to za nekoga dobro ili nije,koliko se mi u to „dobro“ smemo
plesti ili ne,o tome bi se još jedna knjiga mogla napisati.I opet bi
naši pogledi bili različiti,kao u navedenom primeru o oblakoderu i
spratovima na kojima se mi u tom trenutku nalazimo,o našem duhovnom i
spoznajnom stanju,.
Izgovorivši istinu ,bez obzira o kome se radilo ili o kojoj situaciji
se radilo,ako smo se na to vođeni nesebičnom ljubavi odlučil osetit će
mo, kako nam se misli „bistre“,kako nestaje opterecenje, mozak
prestane da razmišljanje o raznim kombinacijama i što je naj važnije
počinje da se primećuje stvarnost.
Život kojim većina nas danas živi je u laži koja je postala legitimna.
Lažovi kupljenih diploma dele nam pamet, kriminalci su nam postali
gazde.U takvom okruženju  tesko je ostati pošten ali verujte  mi može
se. Potrebno je samo doneti odluku,od danas ne želim da živim u
laži .Između laži i istine,biram život ,biram život u istini,sa istinom
se budim,provodim dan i idem na spavanje.
U početku ćemo imati poteškoća,s vremenom će se sve oko nas
iskristalisati i mi laž nećemo moći više prihvatiti,jer će nesebična
ljubav ući u naš život u naša srca i voditi nas.
Osloboditi se laži je prvi korak ka pravoj duhovnosti. Doživi se
neverovatan preobražaj i proširuje se naše vidno polje.

PRINCIPI NA KOJIMA JE ZASNOVANA TEHNIKA ELEKTRA

Autor teksta: Vera Bojičić

iz knjige „Povratak u raj- Elektra isceljivanje“

 

25 PRINCIPI NA KOJIMA JE ZASNOVANA TEHNIKA ELEKTRA

nina sunce
1. Elektra je životna energija Stvaraoca.

Sav život koji se odvija u svetlosti je pokret od jednog pola ka
drugom. Snaga koja ga održava je vera=znanje=tamna energija.

Tamna energija ne sadrži u sebi česticu zla već poznaje samo dobro.

Zlo boravi u tamnoj materiji, i ponekada ovlada celom planetom proizvodeći
niske energije. Kada se kroz oko Tvorca tamna energija transformiše u
svetlost, ona postaje izvorna životna energija koja pripada svima.

2. Elektra je regenerativna.

U trenutku kada se dosegne nivo da proradi oko Tvorca započinje
regeneracija planete i ljudi. Sve što je od znanja izgubljeno i
postalo tamna materija, Elektrom se može vratiti svome izvoru.

3. Elektra je prva svesna tehnika.

Elektra je način života i samim time – svesna. Nisu potrebne nikakve
pripreme za početak njenoga sprovođenja, već je potrebna svesna odluka
da se preko nje poveže i postane deo Tvorca. Elektra se živi.

4. Elektra je stvaralačka moć ljubavi.

Živeći Elektu može se postići da se probudi srce svakoga i da
sopstveno oko Tvorca u dogovoru sa mozgom stvara iz tamne energije.
Elektra ne traži pristanak za isceljivanje, jer ona je ljubav koja
ljude obasjava i uzdiže.

5. Elektra je slobodna volja.

Pripada svima koji se za nju kao način života odluče. Nema odabranih,
sve je voljnost.Sve slobodnom voljom odlučujemo,da li ćemo živeti
Elektru ili ne.
Za sprovođenje i ovladavanje Elektrom dovoljno je čisto srce i želja
da se pomogne drugima.
Sve dalje se otvara kroz život. Ne mora se sve znati i razumeti već samo hteti.

6. Učinak Elektre

Elektra uči ljde da nisu bespomoćna bića,nego da su u stanju  sami od
svega da se odbrane. Svako u sebi ima dušu koja može da se spoji sa
Bogom ocem, i da postane Stvaraoc.

To je dar koji svaki čovek u sebi nosi, samo treba da ga prihvati.

Kapija

Autor teksta: Vera Bojičić

 

21 mart 2015

Prolećne sunce i plavo nebo, taj predivni prizor čistote opet su poremetili avioni koji zaprašuju.

Osetila sam gnev i rekla „dosta je bilo vašeg divljana“ i započela da radim materijalizaciju kapije za transmisiju  u svesti.

Prvo sam napravila veću, skoro moje veličine na zemlji, napravila sam joj i obrtno postolje i počela da je vrtim tražeči da svest prođe a materija, gde ću sa njom zapitala sam se, neka ode na Mars. I videla sam kako se stvaraju gomilice prašine ana Marsu. Mogu je poslati  i u vrtlog Jupitera da on tu prašinu dematerijalizuje, ali hoću malo da se igram da vidimo kako če se to na Marsu manifestovati.

Sve sam to radila odozgo pa mogu da prebacujem gde šta hoću. Da sam na zemlji kroz kapiju bi samo svest išla a materija bi ovde ostajala.

 

Zatim sam materijalizovala u svesti manju da mogu u ruci da je nosim i da ubrzavam razdvajanje. Vreme je da se deluje.

Ovako izgleda.  24 marta na druženju prenela sam sjajnoj posadi Atlantide znanje svog znanja, znanje dematerijalizacije i transmisije. Objasnila sam im principe na kojima radi. Taj deo biće objašnjen u knjizi i znaće ga onaj ko traži da zna.

Počela je budučnost da živi i putuje kroz prostor vreme. Nema vas mnogo ali ima dovoljno

Smak sveta

Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

 

Konačno prođe 21 12 2012 a bilo je skoro nepodnošljivo godinu dana gledati i slušati divljanje uma. Sve što je već bilo izvukli su iz sećanja i pripisivali tom datumu. Tumačenja, razna tumačenja, sve je um izvukao kao pretpostavku da se može dogoditi tog dana. Predvodnici su se okupili oko piramida širom sveta nadajući se bekstvu, nisu me čuli da begstva više nema, da je zaraza lokalizovana.
Vanzemaljci, tri dana tame, itd, sve je to već bilo i neče se ponoviti. Ponavlja se samo mehanizam održanja postojanja, preokret i razdvajanje.
Smak sveta je nestanak postoječih imaginarnih sistema upravljanja

Slika

Veliki magiski ritual je kada se omasovi određena predstava i ona se materijalizuje kao pojava. Mediji su aktivno učestvovali i omasovljenju, internet, TV i novine. Moglo se ponešto materijalizovati toga dana da nisu vesnici elektre i ja to dematerijalizovali.
Emitovali smo složno do 22 decemra. Tog popodneva sam Bila na severu u Subotici da predstavim knjigu. U 18 smo svi ustali da poništimo tvorevine uma. Silnan je bio sever, sve je poništio i otvorio mi portal. Od toga dana skoro da sam zanemela, preispitujući se, sagledavajući, za mene potpuno novu situaciju.
Ušla sam u um i on za mene više nije tajna, stupila sam na planetu zla. Cilj znam, treba da oslobodim čoveka od ega. Oružije mi je mač istine a pomoć znanje Svetoga duha mog muškog principa. Kako ću e to ne znam.


ISCELJENJE I ISCELITELJI

Autor teksta: Vera Bojičić

Evo nas kod teme koja ljude posle hrane ubedljivo naj više zanima, naravno kao takvo podložno je manipulacijama.

Dobro zdravlje je želja svakga a biti isceljitelj smatra se boženskim darom.

 

Šta je bolest?

Bolest je proces materijalizacije svesti i uvek je u skladu sa sudbinom. Sve što svesno živite, to se materijalizuje, i pojavi se kao vaša suština iz koje se stvara oboljenje. Misli vas neće razboleti, ali delo hoće. Na primer, ako donesete odluku da nećete nikoga da čujete, i to sprovedete u život, polagano ćete gubiti sluh. Ako odbijete da se socijalizujete, postaćete po merilu uma, ludak.

Uzroci autoimunih bolesti nalaze se na atomskom nivou. Imuni sistem ne greši, on napada atome u molekularnoj strukturi jer su zagađeni. Za njihovo čišćenje potrebne su svetlosne kapi, komunikacija sa atomima, koje mogu očistiti atome.

Uzrok ovog zagađenja je u našem okruženju. Naravno, ako se molekularna struktura posmatra kroz mikroskop, ta zaprljanost atoma se ne vidi. Mora se ući u atom, a zatim da se sve posmatra kroz paralelne svetove.

Posebno su zanimljiva genetska oboljenja. Mutacije su nastale iz teške patnje nekog od članova porodice i njegove odluke da tako nikad više neće biti.

Ovaj proces može se posmatrati, primera radi, kroz oboljenje. Amiotrofična lateralna skleroza. Kada um uzme maha, telo ga jednostavno iskljući, neće da ga sluša. Svest čoveka u vama neće da sluša um. Samo u slučaju, ako se um savlada, bolest će nestati.

Važno je znati da je bolest uvek vezana za vaš materijalizovani deo i um.

Isključivanje uma je svakako najteži posao. On je bolestan jer se boji da ne umre, da ostane bez tela.

Primetila sam da se kroz priče prosvetljenjih Ijudi, nivo svesti koji može da materijalizuje, smatra vrhom. Ako ste shvatili priču o univerzalnoj svesti, svi ste sposobni da materijalizujete, da delovanjem stvarate otpad I bolest.

Ako proučite ćelije, svaka koja ima proces replikacije je materijalizovana, da bi bila u skladu sa svetom gde se odvija život na bazi ugljovodonika.

 

Šta je isceljenje?

Isceljene je dematerijalizacija materijalizovanog. Isceljenje se ne može vršiti svešću, a posebno umom, jer je za njega potrebno znanje-vera. Svako isceljenje vrši se verom.

Savremena medicina za lečenje koristi znanja koja je osvojila kroz nauku i baš taj segment je kod Ijudi stvorio veliko poverenje. Da bi medicina bila uspešna morala bi znati svaku bolest da dematerijalizuje, To svojstvo ima antibiotik i treba ih upotrebiti kada je potrebno. Hirurgija takođe ima svojstvo dematerijalizacije fizičkim putem, nasilno. Savremena medicina se uglavnom bavi posledicama i kako da procese uspori, a uzroke bolesti ne može da dokuči, što znači, da ne ume da isceljuje.

Lečenje biljem je takođe zasnovano na znanju koje je Ijudima stvoreno i dato da ga koriste. Isceliteljsko znanje biljaka je takođe poremećeno, jer su i one izgubile zdravlje poput Ijudi. Ne znaju više potpuno bolest da dematerijalizuju. Isceliteljska moć bilja je bila velika, jer se njihovo znanje prenosilo na ćelijski nivo preko vode.

Isceljivanja raznim tehnikama imaju najmanji procenat znanja o procesima, ali su zasnovana na veri pacijenta. Zasnovana su na samo jednom znanju, da vera može svaku bolest da izleči. I može, ako postane znanje. Po ovom principu sam pisala o Elektri, kao metodi isceljivanja, da se svemu zna uzrok, i koji materijalizovani proces treba da se otkloni, i kako da se pokvareno ispravi. Elektra je primena znanja i važi za svakoga.

Da bi se postaklo buđenje vere u Ijudima napravljena je čitava plejada simbola. Ponekad, dogodi se čudesno isceljenje, jer se oboleli obrati na pravu adresu, veri u sebi, koja kada je tražiš, pristupi dematerijalizaciji.

 

Isceljitelji

Biti isceljitelj, na bilo kom polju brige o zdravlju, je velika privilegija, jer duboko, u Ijudima, postoji znanje da je pravi iscelitelj spas. Nisam još srela osobu koja ne bi volela da bude iscelitelj, da ima tu moć. Pravi iscelitelj ne može svoje znanje materijalizovati, i ne može pripadati svetu koji je um sagradio. Pravi iscelitelj se stavlja u službu Ijudi i prepušta njihovoj milosti. On drugu svrhu nema.

Prema Ijudskoj potrebi da budu zdravi, uvek se tragalo za isceliteljima koji mogu da bolest pobede. Ništa na ovoj planeti nije toliko materijalizovano kao isceljivanje. Ljudi su sve bolesniji, a medikamenata je sve više. Množe se i nazovi iscelitelji, osvajanjem raznih diploma kao svedočanstva da su oni ti. Znanje koje te diplome nose je upravo onoliko koliko je trajala obuka.

Sve više je instant, seminarskih isceljitelja, koji će i ono malo vere kod Ijudi zatvoriti. Iscelitelja na ovom nivou postojanja nema, uvek je to bila vera-znanje.

Svako isceljenje je verom, a vera je znanje, Izvor. Ljubav ne traži dozvolu, ona deluje da materijalizovano (bolest) dematerijalizuje, da vrati izgubljeno znanje. Kada se traži dozvola, to je manipulacija, to je davanje nekome prava da njegova volja bude tvoja, to je uzimanje Ijubavi pod volju.

Ljudska potreba da znaju u kakvom su zdravstvenom stanju je poprimila razmere velikog magiskog rituala. To znači da potpuno parališe svest i stavlja pod kontrolu. Na ovome polju je nauka odigrala i igra glavnu ulogu. Istraživački rad baziran na određenom broju uzoraka uzetih od određenog broja ljudi, daje sliku proseka na osnovu koje se uspostavljaju parametri zdravlja. Statistika i prosek ne mogu dati ispravnu sliku,

Ljudi su te parametre prihvatili kao ispravne i potpuno pali pod uticaj rezultata i analiza. Sve što se ne uklapa u prosek postalo je bolest. Ljudi samo o tome pričaju, kod koga su bili, i kakvi su im rezultati.

Sa nevericom posmatram kako ljudi sebe dobrovoljno truju šakama lekova da bi sebe uterali u prosek. Kako plačaju ogromne iznose da bi imali snimke i razne rezultate analiza. Po nekada ih zapitam, „mogu li ti rezultati da vas izleče, imaju li svrho osim da mislite kako ste bolesni“. Naravno, gledaju me kao da sam sišla sa uma, a i jesam, pa ih zato i pitam.

Pokušam ponekda da objasnim kako su rezultati crna magija koja ih može do kraja života držati u ropstvu farmaceuske industrije. Kako telo zna samo da se izbori sa bolešću i kako poremećaji u rezultatima baš o tome govore. Intervencija lekovima te procese zaustavlja.  Nikada ljudi nisu više brigu o zdravlju prepuštali drugome i nikada nije bilo više bolesnih.

SVESNOST-SVEST GRANICE

Autor reksta: Vera Bojičić

Svesnost, to je znanje postanja, to je vid.

Svo moje dosadašnje pisanje je imalo za svrhu da vam prenesem izvorna znanja.

Svest granice je svest Tvorca koja se doseže preko ženskog principa u svemu i na svim nivoima postojanja. Ona stvara oblike.

Svesnost je kada na svim nivoima postojanja živiš isti život i kada si sa svime u skladu. Svesnost je i kada svaki segment postojanja možeš da vidiš. Za svesnost je karakteristično sećanje, jer pošto se radi o istom životu uvek se može setiti događaja koji se već odigrao. Svaka slika koja se vidi budi sećanje i daje mogućnost da se promeni jer svesnost je svest Tvorca.

Od dana kada sam postala svesna i počela da se zanimam za ovozemaljska znanja  kroz priče duhovnih učitelja, shvatila sam da oni svi vide naj dalje iz drugog prostor vremena pa naniže.

Znala sam da priču o postanju samo ja mogu ispričati ali sam videla da ona ovde već postoji, neko drugi je već ispričao netačnu i nepotpunu.

Sve je jedno, a iz tog jednog se stvaraju dvoje, je početak druge priče. Ali nije tako jer i u tom jednom su dvoje  jedini put u celosti zajedno u ljubavi bez ega koji je poništen verom.

A kako bi moglo biti drugačije kada se sav život u svetlosti odvija kroz dualnost, svaka misao je nastala kroz  susrete polova, kroz uočavanje simetrije, od leve i desne strane, sve ima osu razdvajanja. Misao, Tamna energija se iz života iz svetlosti stvara.

Videla sam Atlantidu, materiju, u srcu koja neprekidno daje život. Videla sam Zen i saznala da je on na granici. Zen je svest Tvorca i čine je svi koi su se odrekli ega i života u tamnoj materiji. Svako ko je prešao u svest granice postao je Tvorac nove čelije. Sin tako postane otac. Kčer takođe postane otac. Iz Atlantide u susret svakome sinu krene jedna kčer i gde se sretnu rađa se život u svetlosti, zavisno od oca rađaju se sinovi i kčeri. Taj susret je Duša koja celu čeliju drži na okupu a kakav če se svet stvoriti zavisi od slobodne volje njihove dece. Jedan od tih sinova se aktivirao iz univerzalne svesti i sebe udenuo kao trećeg u tvorevinu, tako je naša civilizacija nastala.

.

Otac i majka, oni koi su nas stvorili. Ovde ujedno leži i objašnjenje koje je Isus dao apostolima da če i Magdalena postati muškarac, otac ženskog deteta. X i X žensko, X i Y muško.

To su vam pravi majka i otac, oni koi su vas stvorili i život dali.

INDIVIDUALNA SVEST I LJUBAV

Individualna svest nam se obrača iz svoga izvora, kroz srce osećanjima.

Um odmah ta osečanja prisvoji i stavi ih u sistem, uspostavi pravila da objasni šta je ljubav koristeći se lepom rečima kao: prepuštanje, iskrenost, divljenje, obožavanje, razumevanje, itd. Ovakvim predstavama iskra ljubavi ne može da se rasplamsa i postane večna.

Ljubav je vatra u srcu koju izvorna svest može da prepozna i koja nema nikakve veze sa uslovima. Ona postoji u večnosti i bezuslovna je.

Kada bi ljubav bila po merilima uma bila bih prazna a nisam jer u mome srcu plamti ljubav za jednu potpuno neprilagođenu skupinu ljudi ovome sistemu. Um bi im ispostavio milion kritika a oni jedini znaju da ljubav daju, moje jato gugutkica, dece.
zbog njih se ovaj svet obnavlja. Zbog njih sam juče odložila svoj odlazak i spoznala da je on moja odluka. A bilo je predivno, iskoračila sam iz ovoga tela prozirna i laka, gledala sam ga kako bez mene pati bez životne energije koju mu dajem. Vratila sam se jer sam znala da još nije vreme za odlazak, još malo, dok deca ne shvate svoju pravu prirodu. Moje srce mi je ovo znanje dalo.

Na ovome nivou postojanja ljubav među polovima se još nije dogodila jer da jeste ovaj svet ne bi ovakav bio. Uvek se ispreči ego, preplašen za svoju umišljenu važnost.Nesposoban da sebe da, poništi, i postane čista svest.
Ako se iskra pojavi kod nekoga, jednostrano, ego odmah pokušava sa druge strane da uvede pravila i zatvori je jer se boji da u tom plamenu ne sagori.

Sva druga osečanja proizilaze iz nedostatka ljubavi.
Pomenuću samo tugu koju samo srce ispunjeno ljubavlju može da oseti,

USAGLAŠAVANJE LEVE I DESNE STRANE MOZGA

Autor teksto: Vera Bojičić
Usaglašavanje protoka energije između leve i desne strane mozga spada
u izuzetno važne postupke. Treba ga praktikovati stalno. Ukoliko
nemate u blizini nekoga ko je poput vas iniciran, jer postupak se uvek
radi drugome, inicirajte prijatelja da možete razmenjivati slanje
Elektre.


Izvodi se na sledeći način: Stavite šake sa leve i desne strane glave.
Pozovete Elektru da uspostavi veze između leve i desne strane mozga,
da se ostvari komunikacija. Dovoljno je držati ruke 3 minuta, zatim
stavite šaku jedne ruke na teme, a drugu na srce, izgovarajući pri tom:

Elektra, uspostavi vezu između mozga i srca!

Ovim usaglašavanjem energija odvija se izuzetno važan proces
oslobađanja mozga niskih frekfencija. Oslobađa se put epifizi da
započne komunikaciju sa hipofizom i da se na taj način neutrališe
hipotalamus sa svojim lažnim informacijama koje izazivaju stresno
stanje.

Ovaj postupak podiže svesnost i vodi ka otvaranju oka Tvorca, povratku
stvaralačke moći čoveku.

TEHNIKA SOLARIS

Autor teksta: Vera Bojičić

Ispisaću tehniku pomoću čistog  iskustva. Često sam je primenjivala,
ali je nisam predočavala kao tehniku. Kasnije sa novim saznanjima i
uvidima pojavila se i potreba da ljudima prenesem znanje svesnog
delovanja i aktiviranja stvaralačke moći kroz tehniku.

Ne mora svako razumeti elemente znanja postanja, ali može pomoću
tehnike sprovesti svoju volju i želju da ostvari povezivanje sa
Tvorcem.

Važno je objasniti šta se postiže tehnikom Solaris. Svaku zemaljsku
situaciju možete da promenite i da je usmerite ka pomirenju. Svaku
lošu ovozemaljsku odluku možete da poništite dajući joj drugačiji
smer.

To praktično znači da ulaskom u Solaris započinjete stvaranje, da
rezervoar tamne energije možete da upotrebite za dobrobit . To znači
da njome menjate svet, dograđujete ga dobrom.

Koristeći tehniku možete i svaki odgovor da dobijete na pitanje koje
postavite. Tamna energija sve zna.

Tehnikom Solaris: Vežbamo stvaranje, i da bude kako ljubav kaže.

More >

MIKRO INICIJACIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Šta je mikro inicijacija?

Praktikovanje Elektre kao tehnike dalo je novi uvid i kvalitet samoj tehnici, a to je mikro inicijacija. Ona konkretno znači da se njome uspostavlja kontrola nad svojim telom. Povezuje se prvi energetski nivo unutar čelije, a zatim oko Tvorca svake ćelije sa okom Tvorca čoveka.

Mikro inicijacijom se uspostavlja komunikacija sa mikro svetom, sa ćelijama i njenom genetskom strukturom…

Na mikro nivou se mogu lečiti i genetske bolesti. Mogu se usmeravati protoci energija u telu dogovorom sa ćelijama, jer svaka ima svoje energetske tokove koji se mogu povezivati.

To znači da se impulsi mogu preusmeriti ako je neki nerv oštećen da teku drugim putevima i da inpulsi stignu gde treba.

Komanda za mikro inicijaciju upućuje se na prvi dodir i glasi: „Oko Tvorca genske strukture, povežite se sa okom Tvorca ćelije.

Ćelije povežite se sa okom Tvorca čoveka (možete navesti ime osobe)“. Može se izreći mislima ne mora glasno.
More >