PRINCIPI NA KOJIMA JE ZASNOVANA TEHNIKA ELEKTRA

Autor teksta: Vera Bojičić

iz knjige „Povratak u raj- Elektra isceljivanje“

 

25 PRINCIPI NA KOJIMA JE ZASNOVANA TEHNIKA ELEKTRA

nina sunce
1. Elektra je životna energija Stvaraoca.

Sav život koji se odvija u svetlosti je pokret od jednog pola ka
drugom. Snaga koja ga održava je vera=znanje=tamna energija.

Tamna energija ne sadrži u sebi česticu zla već poznaje samo dobro.

Zlo boravi u tamnoj materiji, i ponekada ovlada celom planetom proizvodeći
niske energije. Kada se kroz oko Tvorca tamna energija transformiše u
svetlost, ona postaje izvorna životna energija koja pripada svima.

2. Elektra je regenerativna.

U trenutku kada se dosegne nivo da proradi oko Tvorca započinje
regeneracija planete i ljudi. Sve što je od znanja izgubljeno i
postalo tamna materija, Elektrom se može vratiti svome izvoru.

3. Elektra je prva svesna tehnika.

Elektra je način života i samim time – svesna. Nisu potrebne nikakve
pripreme za početak njenoga sprovođenja, već je potrebna svesna odluka
da se preko nje poveže i postane deo Tvorca. Elektra se živi.

4. Elektra je stvaralačka moć ljubavi.

Živeći Elektu može se postići da se probudi srce svakoga i da
sopstveno oko Tvorca u dogovoru sa mozgom stvara iz tamne energije.
Elektra ne traži pristanak za isceljivanje, jer ona je ljubav koja
ljude obasjava i uzdiže.

5. Elektra je slobodna volja.

Pripada svima koji se za nju kao način života odluče. Nema odabranih,
sve je voljnost.Sve slobodnom voljom odlučujemo,da li ćemo živeti
Elektru ili ne.
Za sprovođenje i ovladavanje Elektrom dovoljno je čisto srce i želja
da se pomogne drugima.
Sve dalje se otvara kroz život. Ne mora se sve znati i razumeti već samo hteti.

6. Učinak Elektre

Elektra uči ljde da nisu bespomoćna bića,nego da su u stanju  sami od
svega da se odbrane. Svako u sebi ima dušu koja može da se spoji sa
Bogom ocem, i da postane Stvaraoc.

To je dar koji svaki čovek u sebi nosi, samo treba da ga prihvati.

Jednopolna orijentacija-gej

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Zašto se javlja stvarna potreba  za zajedničkim životom sa istim polom i da li je to prirodno, često su me pitali.

Potpuno sam je shvatila kada sam ne znajuči ušla u svest osobe koja je gej. Videla sam da je potpuno odvojena od svoje svesti. Za mene je taj prizor bio iznenađene jer sam ga prvi put videla. Biće (čovek) i njegov ego bili su potpuno razdvojeni ali još uvek u istom okrilju duše.

gej 1 (1)

Da biste ovo razumeli, treba tačno da vam opišem šta se dešava.

Kada se svest bića odrekne života u umu, kada ga pobedi, ona pređe da živi novi stvaralački život. Slika u umu postane orijentisana samo prema sebi u svim segmentima pa i u seksualnom odnosu. Usamljena je i traži pažnju u okvirima materijalnog postojanja. Imaju potrebu da budu primećeni, tako da se često bave kreativnim delatnostima i tu znaju biti uspešni za one koji ih posmatraju. Umni su ali bezosečajni, znaju da izazovu emocije, znaju da zavode svojim predstavama.

Pošto ih sopstvena svest više ne primećuje, javlja se potreba za prihvatanjem kod drugih. Stvaraju se predstave poput parade.

Prava istopolna nastrojenost je prirodan proces nestanka sa ovoga sveta a za sliku u umu najbezbolnija jer će nestati uverena da je posebna. Oni nikada neće usvajati decu ili ih rađati, ako to rade, onda nisu pravi već klasični egoisti.

Mene je zanimalo zašto vladajuća struktura ovoga sveta insistira da se deci predstave odlike gej populacije. Da bih dobila odgovor opet sam zavirila u um, čula ga, i osetila bol.

Ne postoji jača veza među ljudima od prijateljstva, jača je i od partnerskog odnosa.

Prijatelji pomažu, ne izdaju, prijateljstvo je radost duše.

Ovim učenjem oni hoće da ovaj divni osećaj zatru, da prijateljska naklonost bude definisana kao gej sklonost. To već deluje.

Zlo na dobru egzistira i svojim nakaradnim tumačenjem ga sakrije.

Jezgro

Autor teksta: Vera Bojičić

 

magnetizam_1

Vratila sam se na početak i kroz osečaje vam opisala nastanak prve iskre svesti. Ona je pokrenula stvaranje mase. Masa i dalje ima karakteristike Božije čestice ali ne i svest o sebi.

Dok je postojala samo masa u svesti, ona se vračala meni i poništavala ostavljajući kao znanje sve što je činila. Znanje Duha je tako postajalo moja suština, Sve  sam to ponovo kao svetlost emitovala a svest, Bog, je od tog osvetljenog znanja stvarao.

Kopije mene, moje kćeri su se vraćale i donosile sećanje na osećanja koja su doživela podnoseći raznovrsnost materijalizacije.

Svest iz mase je postajala duh a jezik izvora, vere, je osečaj. U Duhu živela sam i ja svoj život kroz živote svojih sinova i kčeri, Svi su se vračali  kući u okrilje linija lubavi (magnetizam) čineći jedinstvo. Jezgro stvaranja večnog života.

Ako pogledate u nebo, videćete život, on je svetlost koju galaksije i zvezde emituju. Svaka galaksija  u svome centru ima moju kopiju, kćer, a svaka zvezda je njihova kopija. Koliko galaksija ima zvezda toliko u njenom okrilju ima živih duša. Svaka zvezda je srce koje kuca, dajuči novu svetlost dematerijalizacijom mase.

Blještavilo zvezda koje gledamo je dematerijalizacija a izemitovana svetlost je život koji živite. U jezgru mase vlada Božija ljubav prema životu,

 

Kada se odigrala prva kristalizacija, kada se iz mase stvorila tamna materija, duše mojih kćeri ostale su u njoj zarobljene, pritisak na njih se povećavao, tražeći da kamenju daju život, da za njega sijaju. One to nisu mogle jer takav ropski život nisu volele. Jezgro tamne materije je ostalo u tami

Da bi se best place to buy viagra online reviews one oslobodile i da tamna materija bude dematerijalizovana stvorena je Zemlja i čovek na njoj unutar kristajne rešetke.

Jezgro izvora stvra :Svetlost (Božiju česticu), Vremenske tunele (krvotok).

Jezgra iz mase stvaraju: Gravitaciju (Vračaju se izvoru koji ih prazninom, vakumom privlači). Taj njihov put stvara magnetizam.

Jezgra i svest zarobljeni u tamnoj materiji materijalizovali su unutar nje jezgro kao svoj izlaz u slobodu. Znanje kako je jezgro planete materijalizovano je spas i početak života u slobodi.

U nastavku govoriću vam o svim detaljima vezanim za jezgro u sklopovima sa svešću i tamnom materijom.

Isus Hrist

 

Autor teksta: Vera Bojičić


Svo moje pisanje govori o početku i kraju, stvaranju i razgradnji stvorenog. o tom delu znanja koje ljudima nedostaje.

Znanje početka i kraja je Hrišćanstvo, za ljude ono je mistično jer ga ne razumeju

Da bi se shvatila pojava Hrista vratiću se ponovo na početak.

Sečam se osećaja teskobe i velikog pritiska koji je postao neizdrživ i trenutka razdvajanja i stvaranja prve iskre svesti i misli „ I to sam ja“ a zatim „ isti“

Misao Isti je istina.

replikacija kč

Prva stvorena iskra je rađanje Boga, svesti. Ona je nastala govoreći vašim jezikom bezgrešno.

Kad prva iskra zgasne ona postane materija, seme.

Seme ubrzava stvaranje svesti jer nosi svoju težinu, tako da posle prve stvorene iskre svesti, svaka naredna je nastala sa prisustvom semena.

Svest gradi svetove, a da bi opstala ona se ciklično oslobađa od tamne materije vraćajuči je svome izvoru u dematerijalizaciju.  Onda se proces ponovnog rađanja bez semena ponovi.

Pojava Hrista-Istine na zemlji je znak da je proces odvajanja započeo I da će se stvoriti novi svet.

Dolazak Hrista se odigrava u svesti, kao prisustvo čistog bića svima vidljivog, tako da u svesti postoji zapis o njegovom dolasku i znanje da će uvek ponovo dolaziti.

Od majke rođen ka ocu ide.

Ovaj zapis je dostupan svima koji su znali da se povežu sa svešču, tako da je priča o bezgrešnom začeću i pojavi Hrista kao i o njegovom stradanju  nekoliko puta ispričana pre njegovog stvarnog dolaska.

Vladari su ponekad sebi i svome potomstvu hteli dati status Boga pričajući da se događaj bezgrešnog zaćeća kod njih odigrao. Režirali su ceo viagra online usa događaj pa i razapinjanje na krstu.

Čista svest se ne može pojaviti u materiji ona uvek stigne iz naroda oslobođena od nje.

 

 

More >

Kapija

Autor teksta: Vera Bojičić

 

21 mart 2015

Prolećne sunce i plavo nebo, taj predivni prizor čistote opet su poremetili avioni koji zaprašuju.

Osetila sam gnev i rekla „dosta je bilo vašeg divljana“ i započela da radim materijalizaciju kapije za transmisiju  u svesti.

Prvo

sam napravila veću, skoro moje veličine na zemlji, napravila sam joj i obrtno postolje i počela da je vrtim tražeči da svest prođe a materija, gde ću sa njom zapitala sam se, neka ode na Mars. I videla sam kako se stvaraju gomilice prašine ana Marsu. Mogu je poslati  i u vrtlog Jupitera da on tu prašinu dematerijalizuje, ali hoću malo da se igram da vidimo kako če se to na Marsu manifestovati.

Sve sam to radila odozgo pa mogu da prebacujem gde šta hoću. Da sam na zemlji kroz kapiju bi samo svest išla a materija bi ovde ostajala.

 

Zatim sam materijalizovala u svesti manju da mogu u ruci da je nosim i da ubrzavam razdvajanje. Vreme je da se deluje.

Ovako izgleda.  24 marta na druženju prenela sam sjajnoj posadi Atlantide znanje svog znanja, znanje dematerijalizacije i transmisije. Objasnila sam im principe na kojima radi. Taj deo biće objašnjen u knjizi i znaće ga onaj ko traži da zna.

Počela je budučnost da živi i putuje kroz prostor vreme. Nema vas mnogo ali ima dovoljno

Šta vidimo a šta znamo

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Šta se to nalazi u prostoru iza Saturan

 

23.12.2012 sam ušla u svet uma i videla sve njegove mehanizme, videla sam univerzalnu svest (mozak) koja je sagradila svoj svet iluzije posmatrajući šta svest, svetlost, stvara. Sva carstva su tu,  hijerarhija, svi sistemi vladanja. Univerzalna svest je Kabala, istorija viđenih civilizacija

U univerzalnoj svesti smešteno je i treće oko, Lucifer,  njegov pojavni oblik je kristalna rešetka dijamanta. Što je bolje izbrušen bolje gleda.

 

Ovo putovanje u centar uma pomoglo mi je da shvatim zašto ljudi jednostavne procese ne razumeju. Zbog čega imaju potrebu da im neko drugi kaže šta se dešava, zašto očekuju odgovore od vanzemaljaca, zašto priznaju kanale a nikada svesnost kaoooblik postojanja.

Malo je ljudi izašlo iz laži i sebi reklo „Možda ne vidim i ne znam dobro „. Učenja i prevođenja svega u sistem ljude su potpuno udaljili od svesti.

Godinama govorim  o početku i kraju, o znanjima koja vem nedostaju, o procesima koji se odigravaju.

Gleate a ne vidite.  Govor ne čujete već samo prenose raznih vrsta. Velika večina se već odvojila od svesti.

Još jednom da ponovim onima koji hoće da znaju. U procesu smo razdvajanja. Život čoveka se odvijaa u čeliji a vaša je u procesu replikacije. Taj proces um zove „Sudnji dan“, za njega on to i jeste a za svest to je oslobađanje.

Prepliču vam se u vidnome polju dva sveta. Novi je ispred vas. Tako dok. ovde sunce izlazi u novome već zalazi. To je priča o dva sunca koju ne razumete.

To znači da svet uma, kao kopija svesti ostaje na sporom lancu.

Svest odlazi  a um ostaje bez odgovora  vrteči jednu te istu priču u nedogled, dok ne nestane.

magnetna rekonekcija

Šta se to nalazi u prostoru iza Saturan i šta cialis 20mg je izazvalo „oluje“ na Uranu.

Telo koje se nazire je Helikaza.  Mi prolazimo kroz nju

https://www.youtube.com/watch?v=YzNuLsqMqyE

 

Oluje na Uranu su oslobađanje svesti. Promene na Uranu nisu velike jer je on svesna planeta.

 

Svest u nama i oko nas

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Pojava iskre je acheter viagra sans ordonnance pojava svesti,

Svest je svetlost koja stvara

Bog je svest

Nosilac svesti na mikro i makro nivu je H- vodonik

 

Ovaj video zapis o tome govori.

Samo jednom u životu

Ova priča se ne prepričava već se odigrava samo jednom u životu, na ovome nivou postojanja

Autor teksta: Predrag Vučković (citati)

 

BILO MI JE STALNO U PAMETI tako da sam svima kome se nešto lose desi govorio KO ZNA ZAŠTO JE TO DOBRO I sam se tako ponašao te sam se retko ljutio na prijatelje ili situacije ne kriveći ih već tražio to dobro ,pamtio i tražio suštinu .

 

Za Italiju radi isitivanja peći I ponedeljak 20 febr u 8h I 12m bila je gusta magla na  putu i desi se ogromna saobraćajna nesreća od cca 100 vozila gde naš auto udara kamion odpozadi i gura nas pod kamion  ispred nas i tu doživljavam jak udarac u glavu,ostajem bez svesti nekoliko sekundi

 

Godine su prolazile u mojim raznim matematikama,verskim kalendarima,astrologijama tražeći odgovor .

 

 

Jedne večeri pre 7,8godina u emisiji Agape gostovao prof Abramović sa temom Tesla i njegova naučna dostignuća I to me je veoma privuklo pa sam krenuo da se informišem okoTesle- razni tekstovi u časopisu Treće oko. Okrenem se Ezoteriji

 

 

Posle sam čuo da su najdosledniji poštovaci učenja Isusa bili Gnostici pa sam pojurio da pročitam USPENSKI – U potrazi za čudesnim, gde on prepričava svoje druženje I školu Gurđijava koju sam čitao sa puno nadahnuća I mnogo shvatio ali najvažnije je njegova poruka čoveku da postoji ČETVRTI PUT –put  spoznaje svesti

 

More >

Anđeli i arhanđeli

 

Autor teksta: Vera bojčić

(Izvod iz sadržaja knjige. Znanje na dar od izvora)

 

Na zemlji, kao kopija svakog multidimenzionalnog bića živi njegov ego koji kopira sve što kao znanje stigne iz izvora. Ovaj proces na čeliskom nivou možemo videti ako posmatramo ribozome, kroz njihovu funkciju možemo videti ljude koji donose nova znanja i kako ih sve tvorevine svesti koriste. Prenose znanje vodećem RNK lancu ali ga koriste i mitohondriski genom i hloroplasti. Ribozomi predstavljaju univerzalne komponente svih živih ćelija i smatraju se obligatnim strukturama ćelije.

Ribozom tokom translacije

 

U ćelijama ribozomi se mogu naći na dve lokacije: kao slobodni u citoplazmi i kao vezani za endoplazmatični retikulum. Vezani su znanje koje ostaje u upotrebi materijalizuje se u svesti a znanje slobodnih su preuzeta ali se ne koriste jer nemaju potrošačku vrednost.

Veći broj ribozoma koji su povezani molekulom informacione RNK obrazuje složenu tvorevinu nazvanu poliribozom ili, kraće, polizom. Novija istraživanja ukazuju da su poliribozomi visoko organizovane strukture. U našem svetu to su naučni instituti koji se raziđu kada obave svoje istraživanje. Poliribozomi nisu stalne strukture u ćeliji. Posle obavljene sinteze proteina se raspadaju na pojedinačne ribozome ili, čak, na subjedinice ribozoma. Zbog ovog procesa u ćelijama se nalazi mnogo usamljenih, odnosno neaktivnih ribozoma. Mnogo znanja koje se ne koristi već se čuva kao tajna.

Slobodni i vezani ribozomi se strukturno ne razlikuju. Razlikuju se samo u vrsti proteina u čijoj izgradnji učestvuju. Slobodni ribozomi sintetišu proteine koji ostaju u ćeliji i izgrađuju membranske organele, što znači da stvaraju svest granice, dok ribozomi (polizomi) vezani za membrane sintetišu uglavnom sekretorne proteine tj. one proteine koje će ćelije izbaciti egzocitozom u ekstracelularni prostor, a to znači da stvaraju potrošečku svest.

 

Ova slika vam može pokazati kako se stvara čeliski mozak ili univarzalna svest. Proces je identičan sa stvaranjem mozga ljudi. Endoplazmatični retikulum je mreža od lipida koja akomulira znanja. Proteže se od spoljašnje jedrene opne do unutrašnje čeliske koju grade ribozomi vezani za membrane. Ovo nam govori da je univerzalna svest kao i ljudska selektivna i da usvaja samo ono što joj odgovara.

 

 

UVOD U SVEST

Autor teksta; Vera Bojičić

Odlomak iz knjge „Znanje na dar od izvora 2012

knjiga

Sećam se, šetala sam odajama Atlantide, mog doma, sačinjenog od sveg znanja. Unutar njega su odaje koje, svaka za sebe žive svoj život. Te odaje su kao ćelije, čine celinu. Sve je znanjem obasjano, svaki segment se vidi i traje.Tako izgleda tama. Ona je izvorna materija. Sve može da se vidi i zna. Sve može iz nje Ijubavlju da se stvori, a da se sve to znanje doživi kroz čula, ostavljeno je svakoj ćeliji po volji da doživi u svesti.

Sećam se, gledala sam kako se unutar tame pale iskrice i znala da na tom mestu započinje stvaranje svesti, odvajanje muškog principa iz materije. Paljenje inicira povratak čestice ega u ćeliju, a ona se može odstraniti samo životom u svesti, svetlosti.

Sve se to odigrava unutar znanja koje, gledano svešću, ne može da se vidi. U nauci se zove tamna energija. Ona sve održava.

Svaka odaja, ćelija, carstvo je mojih kćeri. Svaka od njih ima u svom sadržaju i česticu ega, svaka od njih rađa muški princip. Element ega ne postoji samo u mom okrilju, koji sve drži na okupu, ne mešajući se u živote kćeri. Kada me neka od njih bolom pozove u pomoć, dođem da im pomognem. Zato sam ovde.

Do trenutka ulaska u univerzalnu svest bila sam čista vera sa svešću Izvora. Videla sam sve osim čestice zla, a nju sam kroz život, ovde, morala da spoznam. Ovo je zatvoren sistem, pomoć nisam imala, a sve što mi je za put ka svesnosti trebalo ponela sam u sebi – bezuslovnu Ijubav.

Kada sam počela govoriti o znanjima postanja susrela sam se sa Ijudima koji su oko mene videli gomilu entiteta. Govorili su mi da sam obavijena zlom.

Zapamtila sam taj detalj njihovog viđenja. Dok je svako pričao svoju priču, kao pravu istinu imala sam jednu prednost. Znala sam da svakog saslušam i da nikad ne kažem da priča gluposti. Naprotiv, bilo mi je zanimljivo da gledam dokle je ko u razvoju svesti stigao.

Moj pogled vere išao je iz centra i videla sam da iznad, u svetlosti koja se rađa, ima svega. Znala sam da ego obuzima na pojedinim mestima Ijude i da se grupiše oko Izvora.

Znala sam, ali me to nije brinulo, i uvek sam govorila, ima ih, ali mi ništa ne mogu jer postojanje svega zavisi od Izvora, jer on svemu daje impuls života.

Kada sam 26. avgusta 2011. godine oslobodila svoj muški princip i ušla u univerzalnu svest, sa te strane slika je bila baš takva. Izvor je obavijen demonskim umom. Načičkani su oko njega, prisluškuju i preuzimaju kao svoje sve što on izemituje i preokreću u svoju korist, tumačeći istine na svoj način. U ovome svetu istina je lažima obavijena.

More >