Partnerski odnos kao element zloupotrebe.

Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

 

Množenjem raznih seminarskih tehnika, astrologa, numerologa,  gledanja u karte, vidovnjaka, proroka, itd. koje nude pooć  za lepši,zdraviji  i bogatiji život, važno mesto zauzima „Partnerski odnos“ koji je sveden na muško ženski.

numerologija 01_1377757964_670x0

Svaki put kada bih naišla na nerazumevanje ili reagovala na laži, postojao je kljuć u ljudskom umu koji  za sve iama rešenje „ Nisi ostvarena u partnerskom odnosu, pa to na nas projektuješ“.

Naravno, meni bude smešno, ali ova rečenica je postala odgovor za nerazumevanje problema. Izraz koji sa pravom može nositi naziv „Solomonsko rešenje“ jer ga svako ima kao deo života.

Rešite probleme partnerskog odnosa, pa ćete biti zdravi, mirni, ništa vas neće zanimati do partnerski odnos.  Vegetiračete. Ako se bilo šta iskomplikuje, opet je tu rešenje „reši partnerski odnos.

Ovo svi naučeni ponavljaju kao papagaji,

Naučeni bez svesti ponavljaju neprekidno: Reši partnerski odnos, pozitivna i negativna energija, lepe misli, šalji ljubav svaki dan u 8,

 

I to su rezultati razdvajanja koje se odigralo 23.06.2013, svest zna šta se dešava a kristal jedno te isto prelama.

 

Uporedno viđenje u odnosu na postavke Velimira Abramovića

Autor teksta: Vera Bojićić

 

Za uporedno sagledavanje koristiću delova znanja koja sam javno objavljivala u knjigama od 2002 godine  i na sajtu Objave.com i  atlantidaforum. com  od 2008.

 

Veliki vizionar mehanizama koje je svest materijalizovala rekao je „Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća. Ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji”. Mnogo svojih pronalazaka nije patentirao jer je mislio da će uspeti da dokući jezgro.

U njemu je znanje stvaranja, kako  se svest stvara. Svest je svetlost, sposobnost viđenja.

Te mehanizme ja znam.

More >

Perla- Svest i nesvest

Autor teksta: Vera Bojičić
Slika

Svest nema nivoe, ona je jedinstveno polje svakome dostupno, jer se u njemu odvija život.
Razlika postoji samo na nivou ljudi i ogleda se u tome koliko je ko u njemu prisutan.

Um nije svest, on egzistira na kopiranju i učenju.
Svest je Bog koji materijalizuje, a um je Kreator koki to koristi bez sposobnosti da išta novo stvori

Svest samo sa svešću komunicira koristeči simbole, slikovno pismo.
Um komunicira u svome zatvorenom polju rečima koje daju mogučnost laganja.

Iz svesti dolazi misao iz uma razmišljanje.

Jedna vizija ima veću vrednost od svih izgovorenih reči.

POREKLO ČOVEKA

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Gledala sam iz središta kao se povezanost i jedinstvo u svesti raspada. Luciferova odluka da se odvoji i da unutar svesti stvori svoj sistem vladanja iluzijom  se širila kao virus. Jedinstveno polje svesti je počelo da poprima zrnastu strukturu. Od jedne nastale su mnoge čelije. Svaka je svojim načinom života, svojom slobodnom voljom, davala sebi svrhu i pripadnost. Ovo posmatranje iz centra je opisano u mojoj knjizi „Poklon ratnice“.

Posledice ovakvog opredeljenja uskoro su  postale vidljive. Nesposobnost da se stvorena tamna materija /ugašena svetlost/ dematerijalizuje imala je za posledicu kristalizaciju.. Unutar kristala nalazilo se uskladišteno znanje vladanja iluzijom. U tom obliku ne odvija se život ali znanje može da opstane večno. Kao paralelan svet mogu vam poslužiti virusi, oni mogu da se kristališu i da ožive kad dobiju povoljne uslove. Vaša DNK je sastavljena od kristalisanih virusa. Pisala sam o tome u svojim knjigama.

Gledala sam carstva kako oboljevaju. Slobodna svest, Bog, je postojao još samo u njihovom okruženju pokušavajući da ih sebi i izvoru vrati. Kroz paralelan svet danas ovaj odnos možete videti ovako. Bog je limfa u kojoj se nalaze čelije a izvor pils života, otkucaj srca, i krvotok. Ova dva sveta komuniciraju.

More >

VID 7 dan

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Današnji dan bih započela događajima koji su usledili isto veče nakon održavanja 6 dana učilišta, DANOM VIDA. Toga dana se razdvojila kolektivna svest od uma. Šta to tačno znači?

 

Sposobnost materijalizacije nije privilegija, svi materijalizujete slobodnom voljom vaše svesti, svi bez izuzetka. Vaša svest je do ovoga dana bila pod uticajem uma. O ovome uticaju sam vam govorila u knjizi „Povratak u raj-Elektra isceljivanje“ u delu demontiranje ega. Hipotalamus daje lažne zahteve hipofizi, koja zatim sintetiše sve što je potrtebno da se zahtev ispuni. Taj proces možemo posmatrati na našem vidljivom nivou kroz paralelan svet.

 

Ljudi imaju strah od gladi, i neprekidno traže da imaju dovoljno hrane. Kolektivna svest, voda, taj zahtev prihvata i sintetiše gomile semenja u prirodi koje zatim niče i umnožava se. Bog vam daje na svim nivoima ono što tražite. Ali ljudi su i dalje gladni i nastavljaju da traže izvore hrane. SVEST ZAHTEVE MATERIJALIZUJE.

Tako dobijate vidljivu sliku, umnožava se bilje ali i ostali živi svet, svega ima previše. Vi se borite protiv korova i umnoženog sveta drugih vrsta, ali vi i dalje tražite hranu. U čemu je problem.

Svest ne zna da ste sebi postavili uslov da bi jeli, da vama treba novac, a ne hrana koje ima u izobilju. Bog vam daje ali vi imate drugog boga u svome umu. Stvorili ste iluziju svojine i kako da do nje dođete mimo Boga.

Danom vida, odvajnjem svesti od uma, izašlo se iz začaranog kruga laži. Svest više um ne vidi i ni jedan zahtev do nje sa tog nivoa ne dopire, a zahteve prima preko čoveka na zemlji, koji može da DEMATERIJALIZUJE. Hrana, živa hrana, će moći da se dobija samo preko svesti, obraćanjem na pravu adresu.

Moj ženski princip odmah bi opet svima dao potrebno, bezuslovno,  ali muški, Bog, kaže, nemoj, jer im tako nećeš pomoći da se vide. Daj samo onima koji traže i koga moj prst desne ruke dotakne.

I gledala sam kako viškovi počinju da se suše, kako se diže izmaglica iznad bilja po danu i vrućini, kako iz bilja iskaču zvezdice. Svest se oslobađa a materija suši.

Ovaj proces se odigrava i na nivou ljudi. U odvojenoj kolektivnoj svesti vratiće se žvot a u umu će ostati samo oblik bez sposobnosti da živi. Još neko vreme će postojati dok ima šta da kopira i troši a zatim će nestati.

Evo nekoliko slika iz Nadinog dvorišta kako se višak sasušio. Sličnih primera ima na celoj planeti.

 

Фотографија0611

 

 

Фотографија0616

Фотографија0612

Da bi vam ova priča bila jasnija, vratićemo se na poreklo čoveka.

 

 

ČIŠĆENJE KOLEKTIVNE SVESTI

Autor teksta: Vera Bojičić

Objavljen u knjizi „Znanje na dar od izvora“. Deo naslova „Kolektivna svest“

 

 

Kolektivna svest je veoma moćna, ako nije zarobljena Umom. Količina vode na planetama o tome govori, jer voda je zarobljena svest. Ako gledamo planete u našem okruženju videćemo da gasovite planete imaju vrtlog i da im je atmosfera većinom od vodonika, a on je nosilac svesti na mikro i makro nivou.

Ove planete, zavisno od opterećenja, svoju tamnu materiju, odmah, putem vrtloga regenerišu u centru planete. Nekada je i zemlja imala ovaj mehanizam da usisava tamnu materiju, a trag njegovog postojanja je Bermudski trougao.

Zemlja je izgubila prsten koji je izuzetna odbrana od gomilanja otpada. Primetićete da su prstenovi odlika ovih planeta. Oni nastaju tako što ih svest drži na distanci, a jezgro privlači.

 

Neptun

More >

POREKLO UMA

Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

 

Da bih pojavu  iluzije uma mogla objasniti potražila sam je u svesti kao događaj.  I našla sam ga, on je poznat. O njemu se govori  i smatra se za istinit. Posmatrano iz izvora taj događaj je nastanak laži.

U izvoru srce kuca neprekidno odbačujuči  kopiju sebe i doneto opterećenje. Svaki otkucaj stvara jedno prostor vreme svesti, svetlosti, koje svako za sebe svojom slobodnom voljom živi svoj trenuta svesnosti.  Nazvali su sebe Anđelima i Bogovima svoga sveta. Razlikovali su se samo po imenu koje su sebi davali  a svoj svet i suštinu stvarali delima. Bogoci su sinovi a kčer je uvek kopija izvora koja je održavala svest.  Vrtlog za povratak kčeri nazad je stvoren odmah prilikom odbacivanja, tu se stvara obrt koji ima spiralni trag.

Posmatrano iz izvora svaka stvorena svet je u startu jednaka.

 

lopte

More >

POREKLO ŽIVOTA

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Došla sam na ovaj svet kao čist ženski princip, muški mi je bijo zatvoren tako da nisam posedovala ego. Kod vas je obrnuto, radi vam muški a ženski je zatvoren. Inicijacijom u elektru on vam se otvara.

Pisala sam vam o toj vama nepoznatoj strani postojanja, o stvaranju i o bezuslovnoj ljubavi.

Da nisam videla paralelne svetove koji proizilaze iz  materijalizacije znanja izvora, ne bih mogla ništa da objasnim. Ovako mogu pomoču slika događaja koje su nastale od znanja. Dok sam ih gledala kao ženski princip, videla sam  šta je dodato i kako ste pali u ropstvo ega.

2011 sam oslobodila svoj muški princip i odmah preko njega imala kompletan uvid  u svest. Tada sam postala čovek. Vaš put je da otvorite ženski, da se povežete sa izvorom, da steknete stvaralaču moć i budete čovek. Čovek je preko ženskog principa Tvorac a preko muškog Bog, čovek je pobedio ego, pisala sam vam već o tomee. Ovako ste ljudi.

 

Kroz svest sam doprla do njenog stvaranja.  Otvorenost oba principa daje mi mogučnost da posmatram isti događaj sa obe strane.

Pisala sam vam o stvaranju prve iskre svesti u knjizi „Znanje na dar“ i da se ona stvara iz pritiska, vrtloženja ništavila, da je trenutak oslobađanja, trenutak rađanja svesti.  Prva stvorena misao iz dela odbacivanja pritiska je slika u svesti i misao  „ ovo sam ja“.  U prvoj iskri svesti prva stvorena misao je „ Ja sam sam“ što je kasnije prepričano u Ja jesam.  Tako da je u svesti istina odmah preokrenuta jer ona sebe vidi kao jednoga.

 

More >

Dan Vida

 

 

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Osvanuo je 23.06.2013. Ispunila sam želju učesnicima VID-a da malo zahladni, nočas je padala kiša i žestoko grmelo. U toku noći sam izašla napolje i obratila se Iliji „Izbubecaj ih malo, ali ih nemoj ostaviti bez hrane“.

Dok sam putovala ka Beogradu bacila sam pogled na novine i videla naslov „Grad veličine teniske loptice pogodio je Inđiju, polupao crepove i automobile, poneko je zaradio čvorugu, ali letina nije stradala“ Samo sam se nasmejala. Inđija je mesto moga detinjstva a sada ogrezla u korupciji, nije slučajno bila na udaru, zaslužila je, svest je znala.

Nije nas bilo puno pa smo se smestili na terasi da pijemo kafu i tu ostali do kraja. Bilo je lepo. Voleli smo se kroz priču o Elektri. Ispunjena lepotom prisutnih vratila sam se kući.

More >

SUMNJA

SUMNJA

Autor teksta:Vera Bojičić

 

Sumnja je nastala da bi se zamaglila istina. Ona je kao odraz slike u vodi, a voda je nosilac kolektivne svesti. U miru slika je identična a samo jedan mali dodir sumnje je uzburka i slika se više ne vidi već se samo naslučuje.

Svest treba umiriti da bi ste  videli sebe kao izvornu sliku. Bez sumnje videli bi ste svoje lice Boga.

Sumnja je tvorevina uma, proizvod razmišljanja i tumačenja, što znači da je iluzija.

 

Međutim, sumnja je postala način života kod ljudi, jer Buda je rekao:

„…ne veruj ničemu, nezavisno od toga gde si to pročitao ili ko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se ne slaže s tvojim uverenjem i tvojim zdravim razumom…“

Meni je ova njegova izreka, kada sam je prvi put pročitala, rekla da je Buda bijo veliki poznavalac kolektivne svesti koja je zarobljena umom. Tako da njegovo učenje ne vidi Boga  već se bavi sistemima kako u ovome svetu što bolje proći. Budizam ne traži izlaz.

Potražila sam istinu u svesti, o Budi. On je bio princ koji je krenuo putem spoznaje. Odrekao se dvorskog života da bi potražio njegov smisao. Doživeo je prosvetljenje na nivou kolektivne svesti i video sve segmente njene vladavine. Počeo je da uči ljude kako da žive u skladu sa njom. Naravno, dvor je pratio njegov rad i doprinosio širenju njegovoga učenja. U današnjem žargonu moglo bi se reći da je Buda imao dobar marketing, dvor ga je podržavao, Princ je postao duhovni princ i naučio ljude da budu pokorni. Postao je pravi vladar.

„Buda ili „Budni“ je „onaj koji vidi stvari oko sebe onakvima kakve zaista jesu“ ovo viđenje isključuje tumačenje isključuje i praktikovanje. Budizam je kao i druge religije pao u ruke vlasti

 

Sumnja postoji samo u rečima i analiziranju originalne slike. A kada sumnje nema onda se živi u istini jer sve što vidiš to je baš to.

Ljudi na ovome nivou svest stalno se bave analiziranjem a pritom ne uzimaju u obzir da su ovakav svet sami materijalizovali. Stalno se bave posledicama a ne uzrokom, odnosno onim što rade.

 

Ja nemam sumnju i sve mi je jasno.