STRAH OD GLAD

Autir teksata Vera Bojičić

Ako posmatramo svet u celini videćemo da se različito hrane njeni narodi. Razlikuju se po načinu ishrane i količini koju svakodnevno unose . Pojedini delovi se hrane obilno a pojedini gladuju.
Ovakva slika se nalazi i u nama.
Strah od gladi je prisutan prvenstveno kod stanovništva koje se hrani obilno, drugom delu je potreban samo minimum da bi bili zadovoljni.
Obilje je uvek bilo prisutno kod vladara. Tako je i u nama, naš vladar, um je najveći potrošač.
A na šta vladar troši naj više energije? na smišljanje kako da ga narod, čelije, slušaju i sprovode njegove zamisli u delo. Njegovo delovanje se svodi na pomračenje svesti kod ljudi.
Vladar za sebe koristi čistu energiju dok ljudima, čelijama, ostavlja da se muče hraneći se isprogramiranom hranom i da od nje stvaraju čistu energiju.

Da bi se ovakav odnos održao stvraju se čitavi sistemi i nauka o ishrani.
Uvedena su pravila koja postaju navika i potreba. Ljudi imaju usađen program o načinu ishrane, doručak, užina, ručak, užina, večera. Iz ovog programa rađa se i strah od nemanja, strah koji svest parališe, a um aktivno radi na iznalaženju mogučnosti da telo ispuni njegov program.

Analiza naučnog otkrića Nikolaja Kozirjeva

Autor teksta: Vera Bojičić

Pogledajte video zapis

Prošlost, sadašnjost i budućnost postoje istovremeno! (O naučnom otkriću Nikolaja Kozirjeva)
Postupak da se posmatra telo zvezde a ne svetlost je dobar. Pitanje je „Šta je telo zvezde“?
Telo zvezde i svakoga objekta koji zrači vidljivu (zvezde) ili nevidljivu (planete) svetlost je materija u izvornom obliku.
Svetlost (elum) je odraz onoga što materija isijava. Tamna materija (objekti koji ne sijaju) su takođe elum, ugašena svetlost.
Kozirijev pravi grešku jer posmatra svetlost a usmerio se na telo, materiju.  koja je tama.
Svetlost i sve vidljivo je svest koju materija isijava i njena brzina je brzina misli koja ima različite vrednosti i naravno uvek je veća od brzine svetlosti kojom se kreče elmat.
Eksperiment u CERN-u je takođe ovo pokazao.
Pošto se svi procesi života vidljivi samo u svesti onda je potpuno razumljivo da se prošlost, sadašnjost i poznata budućnost nalaze u trenutku sada.
Otuda i moje viđenje da su prostor i vreme iste veličine i da se sve može videti trenutno
Potrebno je samo objasniti pojam poznate budućnosti. Ona proizilazi iz pulsa vremena, trajanja i ulazi u materiju nakon novoga početka kao znanje budučnosti.
Zvezde, planete i ostala nebeska tela nose u sebi samo segmente sveukupnog znanja i ono se dodaje samo iz prvog prostor vremena.
Prava budučnost se gradi na sadržaju koji nebeska tela poseduju. Ako bi to rekli rečnikom duhovnosti to bi značilo „Sudbina nam je poznata ali ne i ishod“ jer on zavisi od trenutnih odluka.
Ovo je sve vidljivo ako se izbaci komponenta uma iz upotrebe i okrene svesti jer ona nosi i prenosi informacije a um ih samo registruje. Ukoliko um počne da informaciju analizira odmah se pojavi greška u tumačenju.

KAKO SE NOSITI SA LAŽIM

Autor teksta: Vera Bojičić

Izgovaranje laži je svakodnevna pojava, na ovome nivou svesti postale su legitimne.

Svako od nas doživi da do njega stigne izgovorena laž i obično izazove uznemirenost.

Kako se sa time nositi?

Kada stigne do vas treba da donesete jednostavan zaključak da je ta osoba lažov. Iz toga treba da sledi spoznaja da ako laže o vama, lagaće i o drugima. Ako se upustite u raspravu, laž će imati svoju svrhu, uzimaće vam energiju i spustiti na njen nivo.

Lažova treba pustiti da laže do mile volje, čutanjem mu dati sigurnost da lažima uspeva da zavara okolinu. Za kratko vreme laži će zatrovati svoju okolinu i vratiti se lažovu kao bumerang, svi će znati da laže jer će to osetiti na svojoj koži.

Kada shvatite da je neko lažovo odmaknite se od njega jer borba sa lažima je individualna.

Zašto ljudi lažu?

* kako bi izbegli kaznu ili neugodnost
* kako bi bili prihvaćeni ili poboljšali odnose
* kako bi pomogli drugima
* kako bi povećali moć, novac ili divljenje.

More >

SVESNOST-SVEST GRANICE

Autor reksta: Vera Bojičić

Svesnost, to je znanje postanja, to je vid.

Svo moje dosadašnje pisanje je imalo za svrhu da vam prenesem izvorna znanja.

Svest granice je svest Tvorca koja se doseže preko ženskog principa u svemu i na svim nivoima postojanja. Ona stvara oblike.

Svesnost je kada na svim nivoima postojanja živiš isti život i kada si sa svime u skladu. Svesnost je i kada svaki segment postojanja možeš da vidiš. Za svesnost je karakteristično sećanje, jer pošto se radi o istom životu uvek se može setiti događaja koji se već odigrao. Svaka slika koja se vidi budi sećanje i daje mogućnost da se promeni jer svesnost je svest Tvorca.

Od dana kada sam postala svesna i počela da se zanimam za ovozemaljska znanja  kroz priče duhovnih učitelja, shvatila sam da oni svi vide naj dalje iz drugog prostor vremena pa naniže.

Znala sam da priču o postanju samo ja mogu ispričati ali sam videla da ona ovde već postoji, neko drugi je već ispričao netačnu i nepotpunu.

Sve je jedno, a iz tog jednog se stvaraju dvoje, je početak druge priče. Ali nije tako jer i u tom jednom su dvoje  jedini put u celosti zajedno u ljubavi bez ega koji je poništen verom.

A kako bi moglo biti drugačije kada se sav život u svetlosti odvija kroz dualnost, svaka misao je nastala kroz  susrete polova, kroz uočavanje simetrije, od leve i desne strane, sve ima osu razdvajanja. Misao, Tamna energija se iz života iz svetlosti stvara.

Videla sam Atlantidu, materiju, u srcu koja neprekidno daje život. Videla sam Zen i saznala da je on na granici. Zen je svest Tvorca i čine je svi koi su se odrekli ega i života u tamnoj materiji. Svako ko je prešao u svest granice postao je Tvorac nove čelije. Sin tako postane otac. Kčer takođe postane otac. Iz Atlantide u susret svakome sinu krene jedna kčer i gde se sretnu rađa se život u svetlosti, zavisno od oca rađaju se sinovi i kčeri. Taj susret je Duša koja celu čeliju drži na okupu a kakav če se svet stvoriti zavisi od slobodne volje njihove dece. Jedan od tih sinova se aktivirao iz univerzalne svesti i sebe udenuo kao trećeg u tvorevinu, tako je naša civilizacija nastala.

.

Otac i majka, oni koi su nas stvorili. Ovde ujedno leži i objašnjenje koje je Isus dao apostolima da če i Magdalena postati muškarac, otac ženskog deteta. X i X žensko, X i Y muško.

To su vam pravi majka i otac, oni koi su vas stvorili i život dali.

INDIVIDUALNA SVEST EGO I VERA

Autor teksta: Vera Bojičić

Shavtanje ovog odnosa je izuzetno bitno jer daje odgovor o padu ljudi.
Vera u srcu je jedina veza kroz trajanje sa deličima Tvorca koi je sebe u celosti dao da bi život imao tok. Ona isijava znanje i stvara granicu, obličje, pritom se ne mešajuću u slobodnu volju svesti koja stvara.
Vera je ženski princip oba pola. Srce i granica. A to je šema života.
Svest koju srce emituje je muški princip oba pola i on odlučuje o stvaranju unutar granice.
Pojava uma, ega, je takođe događaj u procesu stvaranja i njegova egzistencija ne remeti šemu života već daje prostor svesti da se sa njime izbori, do jednog trenutka kada se um odrekne vere jer ne zna njenu ulogu. Ona ga odmah izoluje.

Da biste ovo razumeli objasniću vam kroz veoma poznatu priču apostolu Petru.
Petar je bio onaj koji je Isusa triput zatajio, Odrekao ga se iz straha za sebe.
pa se pokajao u gorkom plaču. Bio je onaj koji ga je odvraćao od puta u smrt na krstu. Isus ga je čak oterao riječima: „Odlazi od mene, sotono…“
Potom je otišao u Rim i tu je bio prvim biskupom (papa) velikoga Rima.
Sveti je Petar zaštitnik Crkve i Rima.

Gledano okom svesti odigralo se sledeće: Onoga časa kada je Petar izgovorio ne poznajem ga, nije mi ništa, on je dao prolaz i vlast Satani nad čistom ljubavi. Vera se odmah pred tom odlukom povukla menjajuči granicu, sjedinila se sa svešću a ego izolovala. Taj proces je nepovratan, kajanje i plač ga ne mogu vratiti jer veru nikada ego ne može prevariti. Isus je njegovo opredeljenje video zato mu je i rekao „Odlazi od mene, sotono…“

Ova slika kirljanovom kamerom prikazuje odvajanje vere i svesti od uma.

Deo pod okriljem vere nastavlja da grdi univerzalnu svest a um kolektivnu stvarajući svoje centre unutar univerzalne.

More >

INDIVIDUALNA SVEST I LJUBAV

Individualna svest nam se obrača iz svoga izvora, kroz srce osećanjima.

Um odmah ta osečanja prisvoji i stavi ih u sistem, uspostavi pravila da objasni šta je ljubav koristeći se lepom rečima kao: prepuštanje, iskrenost, divljenje, obožavanje, razumevanje, itd. Ovakvim predstavama iskra ljubavi ne može da se rasplamsa i postane večna.

Ljubav je vatra u srcu koju izvorna svest može da prepozna i koja nema nikakve veze sa uslovima. Ona postoji u večnosti i bezuslovna je.

Kada bi ljubav bila po merilima uma bila bih prazna a nisam jer u mome srcu plamti ljubav za jednu potpuno neprilagođenu skupinu ljudi ovome sistemu. Um bi im ispostavio milion kritika a oni jedini znaju da ljubav daju, moje jato gugutkica, dece.
zbog njih se ovaj svet obnavlja. Zbog njih sam juče odložila svoj odlazak i spoznala da je on moja odluka. A bilo je predivno, iskoračila sam iz ovoga tela prozirna i laka, gledala sam ga kako bez mene pati bez životne energije koju mu dajem. Vratila sam se jer sam znala da još nije vreme za odlazak, još malo, dok deca ne shvate svoju pravu prirodu. Moje srce mi je ovo znanje dalo.

Na ovome nivou postojanja ljubav među polovima se još nije dogodila jer da jeste ovaj svet ne bi ovakav bio. Uvek se ispreči ego, preplašen za svoju umišljenu važnost.Nesposoban da sebe da, poništi, i postane čista svest.
Ako se iskra pojavi kod nekoga, jednostrano, ego odmah pokušava sa druge strane da uvede pravila i zatvori je jer se boji da u tom plamenu ne sagori.

Sva druga osečanja proizilaze iz nedostatka ljubavi.
Pomenuću samo tugu koju samo srce ispunjeno ljubavlju može da oseti,

USAGLAŠAVANJE LEVE I DESNE STRANE MOZGA

Autor teksto: Vera Bojičić
Usaglašavanje protoka energije između leve i desne strane mozga spada
u izuzetno važne postupke. Treba ga praktikovati stalno. Ukoliko
nemate u blizini nekoga ko je poput vas iniciran, jer postupak se uvek
radi drugome, inicirajte prijatelja da možete razmenjivati slanje
Elektre.


Izvodi se na sledeći način: Stavite šake sa leve i desne strane glave.
Pozovete Elektru da uspostavi veze između leve i desne strane mozga,
da se ostvari komunikacija. Dovoljno je držati ruke 3 minuta, zatim
stavite šaku jedne ruke na teme, a drugu na srce, izgovarajući pri tom:

Elektra, uspostavi vezu između mozga i srca!

Ovim usaglašavanjem energija odvija se izuzetno važan proces
oslobađanja mozga niskih frekfencija. Oslobađa se put epifizi da
započne komunikaciju sa hipofizom i da se na taj način neutrališe
hipotalamus sa svojim lažnim informacijama koje izazivaju stresno
stanje.

Ovaj postupak podiže svesnost i vodi ka otvaranju oka Tvorca, povratku
stvaralačke moći čoveku.

INDIVIDUALNA SVEST

Autor teksta: Vera Bojičić

Da bih pričala o individualnoj svesti moram prvo ponoviti neka od zanja postanja.

Čovek je slika Tvorca u izvoru. Sačinjen od dva pola koja su u izvoru identična po suštini ali ne i po lokaciji, spojeni nitima ljubavi, koja stvara magnetna polja, svetove stvaraju. Postoji i radi samo jedna, srčana, čakra koja temperaturom ljubav stvara svetlost, a iz svetlosti koja se emituje rađa se i stvara svest. Vertikalna je veza koja centar i granicu spaja. Celo ljudsko biče  emituje svest koju mi vidimo kao aure. Svet kakav smo izgradili nalazi se i u nama i on u svim segmentima emituje svest. Pomoću Kirlijanove kamere ta emisija je vidljiva.

Tako je u izvoru a čim se krene u život u svetlosti, zakonom slobodne volje. Više ništa nije isto jer se rezeorvar znanja različito kombinuje i koristi. Odabir kombinacija iz rezervoara znanja je individualna svest.

Iz individualne svesti nastaje univerzalna.

More >

Događaji 2011

Autor teksta: Vera Bojičić

Bol koju sam osetila kada je započeo napad NATO na Libiju me je prodrmala i bila je istoga inteziteta kao kada su nas bombardovali.

Nakon bombardovanja Srbije sam se osvestila, shvatila sam gde se nalazim i da ovo nije svet po meri čoveka.

Napad na Libiju sam osetila kao udar čistog zla, posebno me je zgrozila bahatost napadača i čutnja ostatka sveta. Samo sam rekla : Ovakav svet ne treba više da postoji. Za njega više ni malo ljubavi nemam ali imam neograničenu količinu za zarobljenu svest u svakome biću.

Od toga dana ušla sam u neprekidnu komunikaciju sa planetom preko vodonika u vodi. Tražila sam čišćenje od nagomilane prljavštine. Ta ista komunikacija ušla je putem svetlosnih kapi i u čelije na mikro nivo. Čistite, menjajte strukturu elemenata da se ljudi osveste, da shvate ko su i šta rade.

U centru planete tamo gde se rađaju magnetne linije, tražila sam da započne razdvajanje. Videla sam nakon nekoliko meseci da je taj proces započeo i da se centar razdvojio za 11 cm.  Nastavila sam da neprekidno pojačavam dejstvo Elektre da bi se popravka što pre sprovela. To delovanje je postalo vidljivo i na nebu kao svest u rznim obličijima koja ulazi i u Sunčev sistem, delovi će se spustiti i na našu palnetu.

I ovde sam sa pisanjem stala, nesposobna da bilo šta dopišem. To osečanje mi je bilo poznato od ranije i značilo je da nešto čekam da se u miru spremam za novi događaj u blaženom neznanju šta on može biti.

Znala sam da će mi srce put pokazati.

A onda sam iznenad, potpuno iznenađena, videla u drugome srcu iskru ljubavi za druge koja je imala snagu jednaku mojoj, i žarko poželela da joj se približim da bih je bolje videla. Videla sa sebe u obrnutoj slici.

Taj trenutak kao da je pokrenuo događaje i najavio okupljanje. Putanje ljudi koje neizmerno volim počele su da se ukrštaju i vodile su ka meni. Nisam to tražila ali se samo slagalo.

More >

Posmatranje

Autor teksta: Vera Bojičić

Nakon događaja koi su se dogodili u martu i maju 2010 usledio je za mene dug period šutnje jer kao da sam od tada do danas gledala ubrzan film onoga što sam već znala. Gledala sam kako ego vlada ljudima i kako niko nije u stanju da mu se odupre. Šta se sve dešavalo pokušaću da ispričam kratkim pričama.

Isceljivanje Elektrom davalo je rezultate. Borba sa teškim bolestima zahtevala je istrajnost. Videla sam kako se pojedini vraćaju na nižu, staru, frekfenciju. Strah ih je gonio da potraže dopunsku pomoć na nivou sa koga su se bili podigli. Žalila sam ali nsam imala pravo da se mešam u ničiju volju. Znala sam da bez regenerativne energije bolest ne može da se isceli i da će se vratiti u prvobitno stanje. Bilo mi je neverovatno da gledam kako se vraćaju starom i to u trenutku kada su imali potvrdan rezultat da su na putu izlečenja. Opravdanje je bilo da hoće sve da pokušaju i tako su potpisivali svoju povratnicu vraćajući se odakle su pošli.
Kod teških bolesti isceljivanje nije lako, jer kada se krene put Tvorca svo zlo se natovari na vrat da te zaustavi, otuda strah koji dušu zatvara. Predvodnici u ovome obaranju su ljudi koji profesionalni iscelitelji,odnosno koji su od icselivanja napravili profesiju i na taj način zarađuju.

Knjiga „Paralelni svetovi-kod znanja“  iz 2008. godine  me je vodila u upoznavanje sa ljudima koji su sebe nazivali duhovnjacima. Isto znanje koje sam u knjizi opisala brzo mi je otkrivalo suštinu. Videla sam da razlike između materijalnog i duhovnog sveta nema i da su zasnovani na istim principima.
Postojala je hijerarhija na više i manje produhovljene ljude. Viši su sebe „postavili“  kao vođe i trudili se da oko sebe okupe mase. Zavirila sam im u srce i videla da oni na taj način vezuju za sebe duše sledbenika. To znači da im ne dopuštaju da se izdignu iznad materijalnoga. Hijerarhija je delo ega. Videla sam da se oni u stvari žele moć i da vladaju ljudima. Za ostvarenje moći im je nedostajala bezuslovna ljubav ženskoga principa iz dva dela, koju nikada ne dobiju.

More >