Priča o DNK

Autor teksta: Vera Bojičić

Prvi čovek je bio čista svest oivičen granicom. To možete zamisliti kao današnjeg čoveka kojem su čelije u formi eluma i elmata. Elmat je isijavao a elum stvarao granicu, to bi se moglo uporediti sa formom koju lipidi grade. Ta granica je bila univerzalni mozak jer su sve čelije bile između sebe povezane.
Radila mu je samo srčana čakra koja je stvarala sve što mu je bilo potrebno. Stvarala je i okruženje od raznovrsnog bilja, kreirala iz rezervoara znanja sve što je pozelela. Svest je od svetlosti gradila.

Prva materija koja se pojavila je želja da se nešto od toga proba i tako su počela da se stvaraju spoljašnja čula, a zatim i začeci organa. Svest je sve znala da prilagodi željama.

Sve što je napolju čovek izgradio materijalizovalo se i u njemu. Bilje je imalo svoje procese, počelo je da stvara kiseonik pa je tako svest, vodonik, pomoču njega postala zarobljena. Pojavila se voda. Zatim zrenje plodova, pa pojavu alkohola a zatim iz njega nastala je kiselina koja je postala baza za početak nastanka DNK.

Kroz DNk se može sagledavati pad i istorija ljudi koi su sa pojavom DNK prestali biti čovek. Započeo je pisanje sopstvene knjige života i sopstvenog mozga. Odvojili su se polovi unutar bića.
DNK je znači sve što smo radili, ona je naša prošlost ili istorija, ona je znanje koje smo kroz trajanje osvojili.

Analizom ovog video zapisa sa pozicije znanja postanja, može se još bolje videti prava priroda DNK

Talasna genetika

Dnk je u vezi sa spoljašnjim svetom, prima informacije iz kosmosa ali taj kosmos je za nju svet koi nas okružuje.

More >

Planet X – Elenin – Nibiru

Autor teksta: Vera Bojičić

Planet X ili komet Elenin, kako je službeno imenovan, odnosno, Nibiru, kako su ga zvali još stari Sumerani, planet je našeg Solarnog sistema čije postojanje javnosti nije objavljeno. Ima izduženu, eliptičnu putanju kojom svakih 3657 godina obilazi oko našeg Sunca.

Pojava Planeta X se povezuje sa apokalipsmo. Njem scenario je dobro opisan na sajtu

planetxelenin

Naravno, dobro tumačenje izostaje jer način viđenja i razmišljanja nije univerzalan već kolektivan

Nibiru, Planet X i Elenin uopšte nisu isti objektiali ali se vezuju za isti pojam Planeta Nibiru.
U naš unčev sistem povremeno svračaju različiti nebeski objekti kao deo njegove strukture koi naravno donose i određene uticaje na život planete. Da se podsetimo na početku, šta je šta?

Planeta je nebesko telo koje se nalazi u orbiti oko zvezda, ona ima dovoljnu masu da sopstvenom gravitacijom nadvlada dejstvo sila krutog tela – što pretpostavlja hidrostatički ravnotežni oblik (približno okrugao), i koje je raščistilo okolinu duž svoje orbite.

Slika

Kometa je nebesko telo koje se nalazi u putanji oko Sunca. Kometi se sastoje iz silikatne prašine i smrznutihgasova u obliku raznih vrsta leda (inja) koji čine poroznu jezgru.

More >

Vanzemaljci napadaju Zemlju u novembru?

Autor teksta: Vera Bojicic

23.12.2010  Objavljeni su snimci za koje se pretpostavljalo da su leteći objekati koi se približavaju našoj planete. Snimci i propratni tekst se nalazi i na

atlantidaforum

Proces razdvajanja se odvija u celoj kosmičkoj ćeliji. Razdvajanje svesti se vidi kao gasovita formacija i ove slike o tome govore.

Mislim da bih razjašnjenju ove pojava trebala posvetiti više pažnje zbog pojave članak koi sadržajem zastrašuju ljude.

novosti

b92

Da bih objasnila šta se u stvarnosti događa moram se vratiti na uvodna znanja koja sam već objavila.

Paralelni svetovi-kod znanja su mudrost Tvorca koja nam daje mogučnost da sve što nam se dešava vidimo i znamo. Paralelan svet su i naša čelija koja je identična sa Kosmičkom čelijom. Naš život se odvija u čeliji.

Pojava Elektre kao energije koja regeneriše, popravlja, je uvek vezana sa prisutnošću Tvorca.

Njegova intervencija i prisustvo se događa kada se granične energije susretnu, kada se povežu Elum i elmat. u polju života u svetlosti.

Na tom mestu se formira izlaz,oko Tvorca, kroz koi započinje razdvajanje. Na planetarnom nivou to je magnerna rekonekcija, na mikro nivou čeliska replikacija a u duhovnom poimanju to je Sudnji dan.

More >

MIKRO ŽIVOT – VIRUSI

Autor teksta Vera Bojičić
16_1.jpg

Bilo mi je potebno dve godine istraživačkog rada da bih videla procese koji se dešavaju u ćeliji i da bih sagledala celinu. Videla sam paralelan svet koi se odigrava u ćeliji. Gledala sam strukturu, zalazila u DNK i sve mi je bilo poznato sa većeg  nivoa prostor-vremena.

Mitohondrije su mi bile nepoznate pa sam zaključila da su nastale nadogradnjom. A onda sam „slučajno“  došla do virusa i ostala nema zbog podudarnosti.

Virusi su acelularni, ultramikroskopski,organizmi nesposobni da se razmnožavaju van ćelije domaćina. Izvan ćelije domaćina oni nepokazuju osobine živih bića, čak mogu i da kristalizuju.
Kristalizovani virusi zadržavaju sposobnost infekcije ćelije.

More >

PREOKRET ZEMLJE

Autor teksta: Vera Bojičić
Eksperimenu koi se „Slučajno“ odigrao  me je ostavio bez daha. Gledala sam deo od 23 do 25 minuta više pita. Videla sam puls vremena i jednačinu vremena koju sam davno napisala uživo, u praksi.
Naravno, mene je ovaj snimak uzbudio za razliku od većine koja u njemu vidi mračnu perspektivu zemlje.

Eksperimenu koi se „Slučajno“ odigrao  me je ostavio bez daha. Gledala sam deo od 23 do 25 minuta više pita. Videla sam puls vremena i jednačinu vremena koju sam davno napisala uživo, u praksi.Naravno, mene je ovaj snimak uzbudio za razliku od većine koja u njemu vidi mračnu perspektivu zemlje.

Pogledajte ga.

Preokret planeta

Svaki vidljivi element, koi je tvorevina svetlosti ili Eluma, u prostoru kosmosa nema fizička svojstva. Kao objekat drži ga na okupu unutrar  atoma struktura koju održavaju Elmati svojim magnetnim linijama. To je nivo kvantne fizike.

Puls vremena određuje veličina objekta.

Svaki objekat koji se kreće spiralno, obrćući se oko sebe, poput neizmenične struje, u tački preseka menja za 180″ smer kretanja. Ako se posmatra objekat on ne menja veličinu jer taj deo obrta čine Elmati što znači da u deliču sekunde objekat postaje nevidljiv. Suštinski, krećući se po zavojnici koja rotira, objekti su uvek u padu.

More >

CERN-ZNANJE JE VIDLJIVO A TUMAČENJE?

Autor teksta: Vera Bojičić


Svaki eksperiment otkriva deliće znanja ali je pitanje da li mi to dobro tumačimo.
Pošto CERN traga za Božijom česticom, meni su njegovi eksperimenti bliski, međutim, procese drugačije vidim.


Prva i osnovna greška je što se ona traži u sudaru čestica. Sudar proizvodi poništavanje a ne rađanje. Ova greška proističe iz prethodne greške „Teorije velikog praska“ jer svemir nije nastao velikim praskom već cvetanjem.

Analiziraču članak
http://www.politika.rs/rubrike/spektar/ … di.lt.html

More >

TEHNIKA SOLARIS

Autor teksta: Vera Bojičić

Ispisaću tehniku pomoću čistog  iskustva. Često sam je primenjivala,
ali je nisam predočavala kao tehniku. Kasnije sa novim saznanjima i
uvidima pojavila se i potreba da ljudima prenesem znanje svesnog
delovanja i aktiviranja stvaralačke moći kroz tehniku.

Ne mora svako razumeti elemente znanja postanja, ali može pomoću
tehnike sprovesti svoju volju i želju da ostvari povezivanje sa
Tvorcem.

Važno je objasniti šta se postiže tehnikom Solaris. Svaku zemaljsku
situaciju možete da promenite i da je usmerite ka pomirenju. Svaku
lošu ovozemaljsku odluku možete da poništite dajući joj drugačiji
smer.

To praktično znači da ulaskom u Solaris započinjete stvaranje, da
rezervoar tamne energije možete da upotrebite za dobrobit . To znači
da njome menjate svet, dograđujete ga dobrom.

Koristeći tehniku možete i svaki odgovor da dobijete na pitanje koje
postavite. Tamna energija sve zna.

Tehnikom Solaris: Vežbamo stvaranje, i da bude kako ljubav kaže.

More >

MIKRO INICIJACIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Šta je mikro inicijacija?

Praktikovanje Elektre kao tehnike dalo je novi uvid i kvalitet samoj tehnici, a to je mikro inicijacija. Ona konkretno znači da se njome uspostavlja kontrola nad svojim telom. Povezuje se prvi energetski nivo unutar čelije, a zatim oko Tvorca svake ćelije sa okom Tvorca čoveka.

Mikro inicijacijom se uspostavlja komunikacija sa mikro svetom, sa ćelijama i njenom genetskom strukturom…

Na mikro nivou se mogu lečiti i genetske bolesti. Mogu se usmeravati protoci energija u telu dogovorom sa ćelijama, jer svaka ima svoje energetske tokove koji se mogu povezivati.

To znači da se impulsi mogu preusmeriti ako je neki nerv oštećen da teku drugim putevima i da inpulsi stignu gde treba.

Komanda za mikro inicijaciju upućuje se na prvi dodir i glasi: „Oko Tvorca genske strukture, povežite se sa okom Tvorca ćelije.

Ćelije povežite se sa okom Tvorca čoveka (možete navesti ime osobe)“. Može se izreći mislima ne mora glasno.
More >

RAZMIŠLJANJE PREKO KUPOLE

Autor teksta: Vera Bojičić

Od izuzetnog je značaja podići misao na viši nivo, razmišljati preko kupole.
Ovim postupkom se oslobađamo magijskih niskih frekvencija koje na nas utiču.
Pokušaču pomoću skice da vam te procese približim.

Dosadašnjim načinom razmišljanja mi smo stvorili mrežu koja nas sve
povezuje, naše misli se seku i na taj način prenosimo nervozu, ljutnju
i druge negativne emocije na druge osobe. Proizvod ovakve veze je
direktan uticaj druge osobe na svakoga, stres je neizbežan, jer na taj
način se nameće tuđa volja.
Ove veze izbacuju iz upotrebe prvu i drugu Božiju zapovest, jer se
prihvataju za vođe ljudi koji se nametnu, i koji vladaju slobodnom
voljom oduzimajući ljudima slobodu.
More >

ČIŠĆENJE PROSTORA

Autor teksta: Vera Bojičić

Kada se koristi Elektra ona ima još  jednu osobenost koju treba
sprovoditi u procesu isceljivanja. To je čišćenje prostora.
Takva praksa do sada se nije obavljala, pa je sve negativno što se
odvajalo iz čoveka raznim tehnikama ostajalo u našem okruženju.

Kod svakoga isceljivanja bilo sa daljine ili izbliza potrebno je posle
njega očistiti prostor i poslati negativnosti kroz oko kupole u
suprotnom smeru i to nazad njegovom Tvorcu.
Kupola je obezbeđenje da se dolaznim tunelom neće vratiti nazad.

Čišćenju prostora prethodi takođe svesna odluka da ćemo negativnosti
slati nazad njegovom tvorcu, Satani.

Za ovakav način otpremanja, dužna sam dati obrazloženje jer je postupak nov.

Postoji verovanje da se na taj način zlo uvećava u slučaju da
zlu,vratimo njegovo zlo, njegov proizvod, on će biti još jači.
Medjutim to nije tačno. Svaki dodatak njima je za njih same teret.
Naviknuti da se hrane parazitski živeći u drugim bićima, na taj način
nastavljaju da žive i u ovome svetu prilagođavajući ga sebi.


Vraćanjem negativnih entiteta na mesto svoga porekla može jedino nešto
dobro da se izrodi. Shvatiće da se moraju menjati ili ih neće biti.
More >