SUDNJI DAN – Put ka slobodi

Autor teksta: Vera Bojičić

Išla sam putevima nepoznatim od kraja ka početku, Prvo sam gledala izvor i spoznavala izvorna znanja i kako je sve stvoreno da bih nakon toga sagledavala detalje velike knjige života.

Sve o čemu sam pisala, a bila sam učesnik i svedok, je priča svesnog biča koje gleda.shvati a zatim traži da se dogodi promena. I sve bude ali puteanjama za ljudski um nedokučivo.

O tome ću vam pisati kao nastavku svega već napisanom, o događajima koi su se već odigrali i koji traju.
Pisaću vam o danu slobode, sudnjem danu kada će sve zlo koje smo počinili ostati u prošlosti i završiti u crnoj rupi.
O bitkama i ratnicima koji ih vode.

Sečam se, nije bilo davno a dogodilo se u ovome pulsu vremena, kada sam doživela trenutak trajne svesnosti. Prvo znanje je bilo spoznaja ko ovim svetom vlada i da zemlju prst Božiji nje još dotakao, nema ga a ako hoču da spasim draga biča onda moram da ga nađem. Moja duša ga je našla i formiralo se oko Tvorc.

Sledeća velika spoznaja je da nikoga ne mogu spasiti ako se Zemlja cela ne spasi. Nije spas ostaviti voljena biča u dvorcu i zlatu, šta god da im se da oni ostaju u ropstvu, kružnom kretanju materije koja samo taži i traži dodatne energije da je obnavljaju. Naj jača energija ovoga sveta je pohlepa, ona ga je stvorila.
Spas je osloboditi se nagomilane tamne materije i odbaciti je kroz prolaz koi sada postoi i tako osloboditi dušu da se može sa ocem spojiti.
Prošlo je dosta vremena od kada sam pisala o pravdi a danas je svakako vreme da napišem i opišem događanja koja su vezana za sadašnjost.

More >

TAMNA MATERIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Današnje teorije o formiranju galaksija zasnivaju se na ideji da postoje dve vrste materije. Prva je obična materija, čije čestice reaguju jedne s drugima. Astronomi nazivaju ovu materiju „barionskom“, zbog njenih glavnih konstituenata, bariona, poput protona i neutrona. Druga vrsta je tamna materija (koju treba razlikovati od tamne energije), koja čini 85% sve materije i čije je glavno svojstvo da ima čestice koje ne reaguju uz radijaciju. U gravitacionom smislu, tamna materija se ponaša poput obične materije. Ova zapaženja o tamnoj materiji su dobra, jer ona nije isto što i tamna energija.

Tamna materija je gradivni materijal, ugašena, potrošena svetlost. Običnu matriju gradi tamna materija jer ona je njen izraz. Šta to tačno znači, da elmat više ništa ne isijava kao znanje ali da elum crpeći energiju od drugih, neprekidno ponavlja isti proces. Ovo objašnjava zašto nam se istorija ponavlja i zašto čovek nije evoluirao kao duhovno biće već samo tehnološki jer isto gradi na drugačiji način.

More >

TAMNA ENERGIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Proces koji nam je vidljiv potpuno – je naš sopstveni razvoj. Od trenutka začeća do trenutka smrti, možemo sve pratiti, i to znanje preneti na MAKRO i MIKRO događanja, koji su identična. Ono što ne vidimo je formiranje života pre začeća i događanja posle smrti .

Tajne postanja vam otkrivam, i mogu vam reći da su i ti elementi vidljivi ako se posmatra CELINA, i oni su ispisani slikovnim pismom.

U početku sve je bilo Tamna Energija izuzev čestice zla, (čestica tamne materije) koja se njoj zadnja pridruži jer ne može sama da opstane, više nema šta da troši,nema čime da se „hrani“,što bi ljudskim rečnikom nalakše mogli reći. Ukoliko bi nastavila da postoji sama ubrzo bi prešla u stanje mirovanja a zatim se poništola i nestala.

More >

DEMONTIRANJE EGA

DEMONTIRANJE EGA

Autor teksta: Vera Bojičić

Ne postoji, osobina čoveka o kojoj se više pisalo pokušavajući da mu se dokuči stvarna vrednost.

Ego je uvek prvi, ispred svega, pa i ljubavi.

Svuda je prisutan u raznim oblicima, od veličine poput Boga, do jadnička kojima vlada koristeći sažaljenje.

Dugo, skoro sav život ovozemaljski, analizirala sam ga, tražeći njegov izvor i principe na kojima je zasnovan.

Često sam se pitala odkuda on ovde, on nije deo Božjeg plana, a još češće, šta je ego ?

Gledala sam njegovu genijalnu tvorevinu, koja svaku situaciju okreće u svoju korist, koja uvek sebe stavlja u prvi plan, nezavisno od toga koliko je situacija u kojoj deluje uzvišena, bedna ili obična.

More >

ELEKTRA – tehnika isceljenja i samoisceljenja.

Autor teksta: Vera Bojičić

Poznato je da se sav svemir sastoji od vidljivih  i nevidljivih delova.
Vidljivi deo je od svetlosti i mi ga doživljavamo kao nebeska tela koja svetle, zvezde i sistemi kojima one pripadaju.
Svetlost stvara. Božije čestice neprekidno donose informacije koje grade budućnost.
Svaki čovek nosi kosmos u sebi, on je njegova kopija u malom. Čovek i kosmos mogu da se povežu u celinu.

Svetlost nastaje iz nevidljive tamne energije koja u početku zauzima sav prostor. Zatim 3% započinje žvot u svetlosti, ostatak od 97% ga podržava.

Danas u našoj kosmičkoj ćeliji taj odnos je drugačiji, imamo 30% tamne materije kojom smo opterećeni svi, ljudi, planeta, kosmička ćelija. Ta količina tamne materije je bolest koja se treba odvojiti od čoveka i svega što postoji u našoj kosmičkoj čeliji.
Tamna energija može taj proces aktivirati.

More >

ELEKTRA – SVETLOSNE KAPI

Autor teksta: Vera Bojičić

Elektra je znanje i nije potrebna u svome prvobitnom obliku kao vera, da bi delovala i isceljivala.
Razmišljajući i tražeći odgovore kako bih to znanje mogla ljudima preneti kao zdravlje, pošto sam videla da velika većina nije sposobna da primenjuje i živi ljubav, samo se nametnulo bilje.
Samo što sam krenula u istraživanje otvorio mi se čudesan svet atoma i molekula, koje bilje sadrži. Pred ocčma su mi se odvijali procesi nadgradnje.

Setila sam se i svoga putovanja kroz riznice znanja, dok sam pisala knjigu „Poklon ratnice“, i shvatila da nisam došla ne pripremljena. Sve procese znam, samo treba da ih se setim, da me nečija bolest povuče da istražujem. Odgovori stižu sami.
Svetlosne kapi su sasvim nov pristup lečenja biljem.
Naravno, ovaj postupak ne bi bio potreban da ljudi koriste svoju stvaralačku moć, ali to još ne znaju, pa je potrebno putem kapi preneti znanja na mikro nivo, dograditi gene i aktivirati na taj način zaboravljenje procese.

More >

CRNE RUPE

Autor teksta: Vera Bojičić

Horizont događaja je sferna površina koja predstavlja granicu crne rupe. Nalazi se na onoj udaljenosti od središta crne rupe na kojoj je
Druga kosmička brzina jednaka brzini svetlosti. Ova udaljenost naziva se i Schwarzschildov radijus. Sam horizont događaja, odnosno sve u njemu, kreće se (rotira) brzinom svetlosti. Kada pređe ovu granicu, više ni svetlost nije u stanju da se vrati nazad iz crne rupe (jer nema dovoljnu II kosmičku brzinu).


Za spoljnog posmatrača sa velike udaljenosti, koji posmatra približavanje nekog objekta crnoj rupi postaće sve uočljivija
diletacija vremena, odnosno, približavajući se ovako velikom izvoru gravitacione sile izgledaće kao da vreme protiče sve sporije i u
trenutku kada posmatrani objekat stigne do horizonta događaja izgledaće kao da je vreme stalo. Ali, ukoliko bi se posmatrač kretao
zajedno sa objektom – za njega bi sve izgledalo normalno i on bi prešao horizont događaja.

More >

DEOBA KOSMIČKE ĆELIJE

Autor teksta: Vera Bojičić

Tamna materija su delovi nebeskih tela koji su internom regeneracijom otpadali i prelazili u stanje mirovanja, čekajući novi početak, da ih elmati odvuku do crne rupe koja će ih ponovo oživeti..Tamne energije ima 60% a tamne materije 30%. Svetlosnih tvorevina ili onoga što vidimo 10% Ovaj odnos koji sam navela nama govori da je naša kosmička ćelija stara, i da se približava razmeri 49-51% a to znači da je počela da se regeneriše i obnavlja. 30% tamne materije je nastalo kao posledica života i obnavljanja nebeskih tela lokalne prirode i pulsa a 10% još je vidljivo kao svetlost.

To znači da se kompletna kosmička ćelija replicira, deli na dva dela. Jedan deo će završiti svoj život u crnoj rupi a drugi nastaviti život, jer u toj novonastaloj obnovljenoj ćeliji odnos će biti 90% tamne energije i 10% svetlećih tela. Biće za 30% manja ali će rasti jer će joj crna rupa dodavati sve što je ostalo u drugoj ćeliji. Za našu galaktičku ćeliju i sve narode koji u njoj žive ovo je trenutak opstanka.

More >