Archive for jun, 2013

POREKLO ŽIVOTA

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Došla sam na ovaj svet kao čist ženski princip, muški mi je bijo zatvoren tako da nisam posedovala ego. Kod vas je obrnuto, radi vam muški a ženski je zatvoren. Inicijacijom u elektru on vam se otvara.

Pisala sam vam o toj vama nepoznatoj strani postojanja, o stvaranju i o bezuslovnoj ljubavi.

Da nisam videla paralelne svetove koji proizilaze iz  materijalizacije znanja izvora, ne bih mogla ništa da objasnim. Ovako mogu pomoču slika događaja koje su nastale od znanja. Dok sam ih gledala kao ženski princip, videla sam  šta je dodato i kako ste pali u ropstvo ega.

2011 sam oslobodila svoj muški princip i odmah preko njega imala kompletan uvid  u svest. Tada sam postala čovek. Vaš put je da otvorite ženski, da se povežete sa izvorom, da steknete stvaralaču moć i budete čovek. Čovek je preko ženskog principa Tvorac a preko muškog Bog, čovek je pobedio ego, pisala sam vam već o tomee. Ovako ste ljudi.

 

Kroz svest sam doprla do njenog stvaranja.  Otvorenost oba principa daje mi mogučnost da posmatram isti događaj sa obe strane.

Pisala sam vam o stvaranju prve iskre svesti u knjizi „Znanje na dar“ i da se ona stvara iz pritiska, vrtloženja ništavila, da je trenutak oslobađanja, trenutak rađanja svesti.  Prva stvorena misao iz dela odbacivanja pritiska je slika u svesti i misao  „ ovo sam ja“.  U prvoj iskri svesti prva stvorena misao je „ Ja sam sam“ što je kasnije prepričano u Ja jesam.  Tako da je u svesti istina odmah preokrenuta jer ona sebe vidi kao jednoga.

 

More >

Dan Vida

 

 

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Osvanuo je 23.06.2013. Ispunila sam želju učesnicima VID-a da malo zahladni, nočas je padala kiša i žestoko grmelo. U toku noći sam izašla napolje i obratila se Iliji „Izbubecaj ih malo, ali ih nemoj ostaviti bez hrane“.

Dok sam putovala ka Beogradu bacila sam pogled na novine i videla naslov „Grad veličine teniske loptice pogodio je Inđiju, polupao crepove i automobile, poneko je zaradio čvorugu, ali letina nije stradala“ Samo sam se nasmejala. Inđija je mesto moga detinjstva a sada ogrezla u korupciji, nije slučajno bila na udaru, zaslužila je, svest je znala.

Nije nas bilo puno pa smo se smestili na terasi da pijemo kafu i tu ostali do kraja. Bilo je lepo. Voleli smo se kroz priču o Elektri. Ispunjena lepotom prisutnih vratila sam se kući.

More >

SUMNJA

SUMNJA

Autor teksta:Vera Bojičić

 

Sumnja je nastala da bi se zamaglila istina. Ona je kao odraz slike u vodi, a voda je nosilac kolektivne svesti. U miru slika je identična a samo jedan mali dodir sumnje je uzburka i slika se više ne vidi već se samo naslučuje.

Svest treba umiriti da bi ste  videli sebe kao izvornu sliku. Bez sumnje videli bi ste svoje lice Boga.

Sumnja je tvorevina uma, proizvod razmišljanja i tumačenja, što znači da je iluzija.

 

Međutim, sumnja je postala način života kod ljudi, jer Buda je rekao:

„…ne veruj ničemu, nezavisno od toga gde si to pročitao ili ko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se ne slaže s tvojim uverenjem i tvojim zdravim razumom…“

Meni je ova njegova izreka, kada sam je prvi put pročitala, rekla da je Buda bijo veliki poznavalac kolektivne svesti koja je zarobljena umom. Tako da njegovo učenje ne vidi Boga  već se bavi sistemima kako u ovome svetu što bolje proći. Budizam ne traži izlaz.

Potražila sam istinu u svesti, o Budi. On je bio princ koji je krenuo putem spoznaje. Odrekao se dvorskog života da bi potražio njegov smisao. Doživeo je prosvetljenje na nivou kolektivne svesti i video sve segmente njene vladavine. Počeo je da uči ljude kako da žive u skladu sa njom. Naravno, dvor je pratio njegov rad i doprinosio širenju njegovoga učenja. U današnjem žargonu moglo bi se reći da je Buda imao dobar marketing, dvor ga je podržavao, Princ je postao duhovni princ i naučio ljude da budu pokorni. Postao je pravi vladar.

„Buda ili „Budni“ je „onaj koji vidi stvari oko sebe onakvima kakve zaista jesu“ ovo viđenje isključuje tumačenje isključuje i praktikovanje. Budizam je kao i druge religije pao u ruke vlasti

 

Sumnja postoji samo u rečima i analiziranju originalne slike. A kada sumnje nema onda se živi u istini jer sve što vidiš to je baš to.

Ljudi na ovome nivou svest stalno se bave analiziranjem a pritom ne uzimaju u obzir da su ovakav svet sami materijalizovali. Stalno se bave posledicama a ne uzrokom, odnosno onim što rade.

 

Ja nemam sumnju i sve mi je jasno.