Autor teksta: Vera Bojičić

 

Današnji dan bih započela događajima koji su usledili isto veče nakon održavanja 6 dana učilišta, DANOM VIDA. Toga dana se razdvojila kolektivna svest od uma. Šta to tačno znači?

 

Sposobnost materijalizacije nije privilegija, svi materijalizujete slobodnom voljom vaše svesti, svi bez izuzetka. Vaša svest je do ovoga dana bila pod uticajem uma. O ovome uticaju sam vam govorila u knjizi „Povratak u raj-Elektra isceljivanje“ u delu demontiranje ega. Hipotalamus daje lažne zahteve hipofizi, koja zatim sintetiše sve što je potrtebno da se zahtev ispuni. Taj proces možemo posmatrati na našem vidljivom nivou kroz paralelan svet.

 

Ljudi imaju strah od gladi, i neprekidno traže da imaju dovoljno hrane. Kolektivna svest, voda, taj zahtev prihvata i sintetiše gomile semenja u prirodi koje zatim niče i umnožava se. Bog vam daje na svim nivoima ono što tražite. Ali ljudi su i dalje gladni i nastavljaju da traže izvore hrane. SVEST ZAHTEVE MATERIJALIZUJE.

Tako dobijate vidljivu sliku, umnožava se bilje ali i ostali živi svet, svega ima previše. Vi se borite protiv korova i umnoženog sveta drugih vrsta, ali vi i dalje tražite hranu. U čemu je problem.

Svest ne zna da ste sebi postavili uslov da bi jeli, da vama treba novac, a ne hrana koje ima u izobilju. Bog vam daje ali vi imate drugog boga u svome umu. Stvorili ste iluziju svojine i kako da do nje dođete mimo Boga.

Danom vida, odvajnjem svesti od uma, izašlo se iz začaranog kruga laži. Svest više um ne vidi i ni jedan zahtev do nje sa tog nivoa ne dopire, a zahteve prima preko čoveka na zemlji, koji može da DEMATERIJALIZUJE. Hrana, živa hrana, će moći da se dobija samo preko svesti, obraćanjem na pravu adresu.

Moj ženski princip odmah bi opet svima dao potrebno, bezuslovno,  ali muški, Bog, kaže, nemoj, jer im tako nećeš pomoći da se vide. Daj samo onima koji traže i koga moj prst desne ruke dotakne.

I gledala sam kako viškovi počinju da se suše, kako se diže izmaglica iznad bilja po danu i vrućini, kako iz bilja iskaču zvezdice. Svest se oslobađa a materija suši.

Ovaj proces se odigrava i na nivou ljudi. U odvojenoj kolektivnoj svesti vratiće se žvot a u umu će ostati samo oblik bez sposobnosti da živi. Još neko vreme će postojati dok ima šta da kopira i troši a zatim će nestati.

Evo nekoliko slika iz Nadinog dvorišta kako se višak sasušio. Sličnih primera ima na celoj planeti.

 

Фотографија0611

 

 

Фотографија0616

Фотографија0612

Da bi vam ova priča bila jasnija, vratićemo se na poreklo čoveka.