Autor teksta:Vera Bojičić

Milost se nosi u srcu i jedan je od pokazatelja ljubavi. Milost je kada ne možeš sebe odvojiti od sudbine drugih, kada ne možes sebe staviti u prvi plan. Milost je kada se iz nevolje bližnjih ne povlačiš već sa njima nevolju deliš. Milost je i kada ne možeš bez bola proći pored nepoznatih i spremnost da uvek sve čime raspolažeš sa drugima podeliš. Ako nosiš milost u srcu na ovome svetu će te proglasiti za budalu.

Milostinja je tvorevina umova koi hoće sebe da priku kao milostive. Ona je pranje savest i kupovina mira. Milostinja su trice u odnosu na milost nevidljive. U ovome svetu milostinja je potisnula milost stvarajući čitavo more humanitarnih organizacija koje imaju samo jedan cilj, da se o njima govori i daje značaj, da ljudi zaborave ma sopstvenu milost i da je prepuštaju drugima.