Autor teksta: Vera Bojičić

Kada se govori istina onda sve što se kaže mora biti tačno. A kako možete znati da je ono što se govori istina, lako, jer  znanje je uvek vidljivo. Opišite vidljivo koristeči paralelne svetove kod znanja, gledajte duhovno kroz nauku i obrnuto, pojave su identične, tako ćete dobiti precizan odgovor. Ne dajte umu da razmatra, gledajte.

Zašto kompletnu  istinu možete dobiti samo preko ženskog principa. I taj odgovor je jednostavan, zato što vas majka stvara, da toga dela nije ne bi ni postojali. Ovaj svet se isključivo bavi posledicom ovoga čina. Bavi se svešću. Shvatite, ne može vam muškarac ispričati kako ste stvoreni, na bilo kom nivou postojanja samo ženke nose šemu života i samo iz tog izvora možete dobiti istinu postojanja. Tek sa spoznajom Izvora možete imati kompletnu sliku.

Dela svest stvaraju a svest misli i tamnu materiju.. Misli su čitanje slikovnog pisma. Čitajte sebe i sve oko sebe i dobićete istinu kakvi ste. Um se upleo i naveo vas da mislite kako „lepim“ mislima možete da svet menjate, da ne biste obračali pažnju na istinu oko sebe. Misli koje ne prati delo, koje nisu nastale iz životnog iskustva i spoznaje, ostaju zarobljene u svesti uma stvarajući lažnu nadu.  Svet može menjati samo delo ljubavi.

Ovim se bavi moja nova knjiga, Izvorom, svešću i delima ,  koja će izaći iz štampe 5 novembra