Autor teksta: Vera bojčić

(Izvod iz sadržaja knjige. Znanje na dar od izvora)

 

Na zemlji, kao kopija svakog multidimenzionalnog bića živi njegov ego koji kopira sve što kao znanje stigne iz izvora. Ovaj proces na čeliskom nivou možemo videti ako posmatramo ribozome, kroz njihovu funkciju možemo videti ljude koji donose nova znanja i kako ih sve tvorevine svesti koriste. Prenose znanje vodećem RNK lancu ali ga koriste i mitohondriski genom i hloroplasti. Ribozomi predstavljaju univerzalne komponente svih živih ćelija i smatraju se obligatnim strukturama ćelije.

Ribozom tokom translacije

 

U ćelijama ribozomi se mogu naći na dve lokacije: kao slobodni u citoplazmi i kao vezani za endoplazmatični retikulum. Vezani su znanje koje ostaje u upotrebi materijalizuje se u svesti a znanje slobodnih su preuzeta ali se ne koriste jer nemaju potrošačku vrednost.

Veći broj ribozoma koji su povezani molekulom informacione RNK obrazuje složenu tvorevinu nazvanu poliribozom ili, kraće, polizom. Novija istraživanja ukazuju da su poliribozomi visoko organizovane strukture. U našem svetu to su naučni instituti koji se raziđu kada obave svoje istraživanje. Poliribozomi nisu stalne strukture u ćeliji. Posle obavljene sinteze proteina se raspadaju na pojedinačne ribozome ili, čak, na subjedinice ribozoma. Zbog ovog procesa u ćelijama se nalazi mnogo usamljenih, odnosno neaktivnih ribozoma. Mnogo znanja koje se ne koristi već se čuva kao tajna.

Slobodni i vezani ribozomi se strukturno ne razlikuju. Razlikuju se samo u vrsti proteina u čijoj izgradnji učestvuju. Slobodni ribozomi sintetišu proteine koji ostaju u ćeliji i izgrađuju membranske organele, što znači da stvaraju svest granice, dok ribozomi (polizomi) vezani za membrane sintetišu uglavnom sekretorne proteine tj. one proteine koje će ćelije izbaciti egzocitozom u ekstracelularni prostor, a to znači da stvaraju potrošečku svest.

 

Ova slika vam može pokazati kako se stvara čeliski mozak ili univarzalna svest. Proces je identičan sa stvaranjem mozga ljudi. Endoplazmatični retikulum je mreža od lipida koja akomulira znanja. Proteže se od spoljašnje jedrene opne do unutrašnje čeliske koju grade ribozomi vezani za membrane. Ovo nam govori da je univerzalna svest kao i ljudska selektivna i da usvaja samo ono što joj odgovara.