Elektra isceljivanje

Šta vidimo a šta znamo

Autor teksta: Vera Bojičić

 

Šta se to nalazi u prostoru iza Saturan

 

23.12.2012 sam ušla u svet uma i videla sve njegove mehanizme, videla sam univerzalnu svest (mozak) koja je sagradila svoj svet iluzije posmatrajući šta svest, svetlost, stvara. Sva carstva su tu,  hijerarhija, svi sistemi vladanja. Univerzalna svest je Kabala, istorija viđenih civilizacija

U univerzalnoj svesti smešteno je i treće oko, Lucifer,  njegov pojavni oblik je kristalna rešetka dijamanta. Što je bolje izbrušen bolje gleda.

 

Ovo putovanje u centar uma pomoglo mi je da shvatim zašto ljudi jednostavne procese ne razumeju. Zbog čega imaju potrebu da im neko drugi kaže šta se dešava, zašto očekuju odgovore od vanzemaljaca, zašto priznaju kanale a nikada svesnost kaoooblik postojanja.

Malo je ljudi izašlo iz laži i sebi reklo „Možda ne vidim i ne znam dobro „. Učenja i prevođenja svega u sistem ljude su potpuno udaljili od svesti.

Godinama govorim  o početku i kraju, o znanjima koja vem nedostaju, o procesima koji se odigravaju.

Gleate a ne vidite.  Govor ne čujete već samo prenose raznih vrsta. Velika večina se već odvojila od svesti.

Još jednom da ponovim onima koji hoće da znaju. U procesu smo razdvajanja. Život čoveka se odvijaa u čeliji a vaša je u procesu replikacije. Taj proces um zove „Sudnji dan“, za njega on to i jeste a za svest to je oslobađanje.

Prepliču vam se u vidnome polju dva sveta. Novi je ispred vas. Tako dok. ovde sunce izlazi u novome već zalazi. To je priča o dva sunca koju ne razumete.

To znači da svet uma, kao kopija svesti ostaje na sporom lancu.

Svest odlazi  a um ostaje bez odgovora  vrteči jednu te istu priču u nedogled, dok ne nestane.

magnetna rekonekcija

Šta se to nalazi u prostoru iza Saturan i šta cialis 20mg je izazvalo „oluje“ na Uranu.

Telo koje se nazire je Helikaza.  Mi prolazimo kroz nju

https://www.youtube.com/watch?v=YzNuLsqMqyE

 

Oluje na Uranu su oslobađanje svesti. Promene na Uranu nisu velike jer je on svesna planeta.

 

Smak sveta

Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

 

Konačno prođe 21 12 2012 a bilo je skoro nepodnošljivo godinu dana gledati i slušati divljanje uma. Sve što je već bilo izvukli su iz sećanja i pripisivali tom datumu. Tumačenja, razna tumačenja, sve je um izvukao kao pretpostavku da se može dogoditi tog dana. Predvodnici su se okupili oko piramida širom sveta nadajući se bekstvu, nisu me čuli da begstva više nema, da je zaraza lokalizovana.
Vanzemaljci, tri dana tame, itd, sve je to već bilo i neče se ponoviti. Ponavlja se samo mehanizam održanja postojanja, preokret i razdvajanje.
Smak sveta je nestanak postoječih imaginarnih sistema upravljanja

Slika

Veliki magiski ritual je kada se omasovi određena predstava i ona se materijalizuje kao pojava. Mediji su aktivno učestvovali i omasovljenju, internet, TV i novine. Moglo se ponešto materijalizovati toga dana da nisu vesnici elektre i ja to dematerijalizovali.
Emitovali smo složno do 22 decemra. Tog popodneva sam Bila na severu u Subotici da predstavim knjigu. U 18 smo svi ustali da poništimo tvorevine uma. Silnan je bio sever, sve je poništio i otvorio mi portal. Od toga dana skoro da sam zanemela, preispitujući se, sagledavajući, za mene potpuno novu situaciju.
Ušla sam u um i on za mene više nije tajna, stupila sam na planetu zla. Cilj znam, treba da oslobodim čoveka od ega. Oružije mi je mač istine a pomoć znanje Svetoga duha mog muškog principa. Kako ću e to ne znam.


ISCELJENJE I ISCELITELJI

Autor teksta: Vera Bojičić

Evo nas kod teme koja ljude posle hrane ubedljivo naj više zanima, naravno kao takvo podložno je manipulacijama.

Dobro zdravlje je želja svakga a biti isceljitelj smatra se boženskim darom.

 

Šta je bolest?

Bolest je proces materijalizacije svesti i uvek je u skladu sa sudbinom. Sve što svesno živite, to se materijalizuje, i pojavi se kao vaša suština iz koje se stvara oboljenje. Misli vas neće razboleti, ali delo hoće. Na primer, ako donesete odluku da nećete nikoga da čujete, i to sprovedete u život, polagano ćete gubiti sluh. Ako odbijete da se socijalizujete, postaćete po merilu uma, ludak.

Uzroci autoimunih bolesti nalaze se na atomskom nivou. Imuni sistem ne greši, on napada atome u molekularnoj strukturi jer su zagađeni. Za njihovo čišćenje potrebne su svetlosne kapi, komunikacija sa atomima, koje mogu očistiti atome.

Uzrok ovog zagađenja je u našem okruženju. Naravno, ako se molekularna struktura posmatra kroz mikroskop, ta zaprljanost atoma se ne vidi. Mora se ući u atom, a zatim da se sve posmatra kroz paralelne svetove.

Posebno su zanimljiva genetska oboljenja. Mutacije su nastale iz teške patnje nekog od članova porodice i njegove odluke da tako nikad više neće biti.

Ovaj proces može se posmatrati, primera radi, kroz oboljenje. Amiotrofična lateralna skleroza. Kada um uzme maha, telo ga jednostavno iskljući, neće da ga sluša. Svest čoveka u vama neće da sluša um. Samo u slučaju, ako se um savlada, bolest će nestati.

Važno je znati da je bolest uvek vezana za vaš materijalizovani deo i um.

Isključivanje uma je svakako najteži posao. On je bolestan jer se boji da ne umre, da ostane bez tela.

Primetila sam da se kroz priče prosvetljenjih Ijudi, nivo svesti koji može da materijalizuje, smatra vrhom. Ako ste shvatili priču o univerzalnoj svesti, svi ste sposobni da materijalizujete, da delovanjem stvarate otpad I bolest.

Ako proučite ćelije, svaka koja ima proces replikacije je materijalizovana, da bi bila u skladu sa svetom gde se odvija život na bazi ugljovodonika.

 

Šta je isceljenje?

Isceljene je dematerijalizacija materijalizovanog. Isceljenje se ne može vršiti svešću, a posebno umom, jer je za njega potrebno znanje-vera. Svako isceljenje vrši se verom.

Savremena medicina za lečenje koristi znanja koja je osvojila kroz nauku i baš taj segment je kod Ijudi stvorio veliko poverenje. Da bi medicina bila uspešna morala bi znati svaku bolest da dematerijalizuje, To svojstvo ima antibiotik i treba ih upotrebiti kada je potrebno. Hirurgija takođe ima svojstvo dematerijalizacije fizičkim putem, nasilno. Savremena medicina se uglavnom bavi posledicama i kako da procese uspori, a uzroke bolesti ne može da dokuči, što znači, da ne ume da isceljuje.

Lečenje biljem je takođe zasnovano na znanju koje je Ijudima stvoreno i dato da ga koriste. Isceliteljsko znanje biljaka je takođe poremećeno, jer su i one izgubile zdravlje poput Ijudi. Ne znaju više potpuno bolest da dematerijalizuju. Isceliteljska moć bilja je bila velika, jer se njihovo znanje prenosilo na ćelijski nivo preko vode.

Isceljivanja raznim tehnikama imaju najmanji procenat znanja o procesima, ali su zasnovana na veri pacijenta. Zasnovana su na samo jednom znanju, da vera može svaku bolest da izleči. I može, ako postane znanje. Po ovom principu sam pisala o Elektri, kao metodi isceljivanja, da se svemu zna uzrok, i koji materijalizovani proces treba da se otkloni, i kako da se pokvareno ispravi. Elektra je primena znanja i važi za svakoga.

Da bi se postaklo buđenje vere u Ijudima napravljena je čitava plejada simbola. Ponekad, dogodi se čudesno isceljenje, jer se oboleli obrati na pravu adresu, veri u sebi, koja kada je tražiš, pristupi dematerijalizaciji.

 

Isceljitelji

Biti isceljitelj, na bilo kom polju brige o zdravlju, je velika privilegija, jer duboko, u Ijudima, postoji znanje da je pravi iscelitelj spas. Nisam još srela osobu koja ne bi volela da bude iscelitelj, da ima tu moć. Pravi iscelitelj ne može svoje znanje materijalizovati, i ne može pripadati svetu koji je um sagradio. Pravi iscelitelj se stavlja u službu Ijudi i prepušta njihovoj milosti. On drugu svrhu nema.

Prema Ijudskoj potrebi da budu zdravi, uvek se tragalo za isceliteljima koji mogu da bolest pobede. Ništa na ovoj planeti nije toliko materijalizovano kao isceljivanje. Ljudi su sve bolesniji, a medikamenata je sve više. Množe se i nazovi iscelitelji, osvajanjem raznih diploma kao svedočanstva da su oni ti. Znanje koje te diplome nose je upravo onoliko koliko je trajala obuka.

Sve više je instant, seminarskih isceljitelja, koji će i ono malo vere kod Ijudi zatvoriti. Iscelitelja na ovom nivou postojanja nema, uvek je to bila vera-znanje.

Svako isceljenje je verom, a vera je znanje, Izvor. Ljubav ne traži dozvolu, ona deluje da materijalizovano (bolest) dematerijalizuje, da vrati izgubljeno znanje. Kada se traži dozvola, to je manipulacija, to je davanje nekome prava da njegova volja bude tvoja, to je uzimanje Ijubavi pod volju.

Ljudska potreba da znaju u kakvom su zdravstvenom stanju je poprimila razmere velikog magiskog rituala. To znači da potpuno parališe svest i stavlja pod kontrolu. Na ovome polju je nauka odigrala i igra glavnu ulogu. Istraživački rad baziran na određenom broju uzoraka uzetih od određenog broja ljudi, daje sliku proseka na osnovu koje se uspostavljaju parametri zdravlja. Statistika i prosek ne mogu dati ispravnu sliku,

Ljudi su te parametre prihvatili kao ispravne i potpuno pali pod uticaj rezultata i analiza. Sve što se ne uklapa u prosek postalo je bolest. Ljudi samo o tome pričaju, kod koga su bili, i kakvi su im rezultati.

Sa nevericom posmatram kako ljudi sebe dobrovoljno truju šakama lekova da bi sebe uterali u prosek. Kako plačaju ogromne iznose da bi imali snimke i razne rezultate analiza. Po nekada ih zapitam, „mogu li ti rezultati da vas izleče, imaju li svrho osim da mislite kako ste bolesni“. Naravno, gledaju me kao da sam sišla sa uma, a i jesam, pa ih zato i pitam.

Pokušam ponekda da objasnim kako su rezultati crna magija koja ih može do kraja života držati u ropstvu farmaceuske industrije. Kako telo zna samo da se izbori sa bolešću i kako poremećaji u rezultatima baš o tome govore. Intervencija lekovima te procese zaustavlja.  Nikada ljudi nisu više brigu o zdravlju prepuštali drugome i nikada nije bilo više bolesnih.

SVESNOST-SVEST GRANICE

Autor reksta: Vera Bojičić

Svesnost, to je znanje postanja, to je vid.

Svo moje dosadašnje pisanje je imalo za svrhu da vam prenesem izvorna znanja.

Svest granice je svest Tvorca koja se doseže preko ženskog principa u svemu i na svim nivoima postojanja. Ona stvara oblike.

Svesnost je kada na svim nivoima postojanja živiš isti život i kada si sa svime u skladu. Svesnost je i kada svaki segment postojanja možeš da vidiš. Za svesnost je karakteristično sećanje, jer pošto se radi o istom životu uvek se može setiti događaja koji se već odigrao. Svaka slika koja se vidi budi sećanje i daje mogućnost da se promeni jer svesnost je svest Tvorca.

Od dana kada sam postala svesna i počela da se zanimam za ovozemaljska znanja  kroz priče duhovnih učitelja, shvatila sam da oni svi vide naj dalje iz drugog prostor vremena pa naniže.

Znala sam da priču o postanju samo ja mogu ispričati ali sam videla da ona ovde već postoji, neko drugi je već ispričao netačnu i nepotpunu.

Sve je jedno, a iz tog jednog se stvaraju dvoje, je početak druge priče. Ali nije tako jer i u tom jednom su dvoje  jedini put u celosti zajedno u ljubavi bez ega koji je poništen verom.

A kako bi moglo biti drugačije kada se sav život u svetlosti odvija kroz dualnost, svaka misao je nastala kroz  susrete polova, kroz uočavanje simetrije, od leve i desne strane, sve ima osu razdvajanja. Misao, Tamna energija se iz života iz svetlosti stvara.

Videla sam Atlantidu, materiju, u srcu koja neprekidno daje život. Videla sam Zen i saznala da je on na granici. Zen je svest Tvorca i čine je svi koi su se odrekli ega i života u tamnoj materiji. Svako ko je prešao u svest granice postao je Tvorac nove čelije. Sin tako postane otac. Kčer takođe postane otac. Iz Atlantide u susret svakome sinu krene jedna kčer i gde se sretnu rađa se život u svetlosti, zavisno od oca rađaju se sinovi i kčeri. Taj susret je Duša koja celu čeliju drži na okupu a kakav če se svet stvoriti zavisi od slobodne volje njihove dece. Jedan od tih sinova se aktivirao iz univerzalne svesti i sebe udenuo kao trećeg u tvorevinu, tako je naša civilizacija nastala.

.

Otac i majka, oni koi su nas stvorili. Ovde ujedno leži i objašnjenje koje je Isus dao apostolima da če i Magdalena postati muškarac, otac ženskog deteta. X i X žensko, X i Y muško.

To su vam pravi majka i otac, oni koi su vas stvorili i život dali.

INDIVIDUALNA SVEST I LJUBAV

Individualna svest nam se obrača iz svoga izvora, kroz srce osećanjima.

Um odmah ta osečanja prisvoji i stavi ih u sistem, uspostavi pravila da objasni šta je ljubav koristeći se lepom rečima kao: prepuštanje, iskrenost, divljenje, obožavanje, razumevanje, itd. Ovakvim predstavama iskra ljubavi ne može da se rasplamsa i postane večna.

Ljubav je vatra u srcu koju izvorna svest može da prepozna i koja nema nikakve veze sa uslovima. Ona postoji u večnosti i bezuslovna je.

Kada bi ljubav bila po merilima uma bila bih prazna a nisam jer u mome srcu plamti ljubav za jednu potpuno neprilagođenu skupinu ljudi ovome sistemu. Um bi im ispostavio milion kritika a oni jedini znaju da ljubav daju, moje jato gugutkica, dece.
zbog njih se ovaj svet obnavlja. Zbog njih sam juče odložila svoj odlazak i spoznala da je on moja odluka. A bilo je predivno, iskoračila sam iz ovoga tela prozirna i laka, gledala sam ga kako bez mene pati bez životne energije koju mu dajem. Vratila sam se jer sam znala da još nije vreme za odlazak, još malo, dok deca ne shvate svoju pravu prirodu. Moje srce mi je ovo znanje dalo.

Na ovome nivou postojanja ljubav među polovima se još nije dogodila jer da jeste ovaj svet ne bi ovakav bio. Uvek se ispreči ego, preplašen za svoju umišljenu važnost.Nesposoban da sebe da, poništi, i postane čista svest.
Ako se iskra pojavi kod nekoga, jednostrano, ego odmah pokušava sa druge strane da uvede pravila i zatvori je jer se boji da u tom plamenu ne sagori.

Sva druga osečanja proizilaze iz nedostatka ljubavi.
Pomenuću samo tugu koju samo srce ispunjeno ljubavlju može da oseti,

USAGLAŠAVANJE LEVE I DESNE STRANE MOZGA

Autor teksto: Vera Bojičić
Usaglašavanje protoka energije između leve i desne strane mozga spada
u izuzetno važne postupke. Treba ga praktikovati stalno. Ukoliko
nemate u blizini nekoga ko je poput vas iniciran, jer postupak se uvek
radi drugome, inicirajte prijatelja da možete razmenjivati slanje
Elektre.


Izvodi se na sledeći način: Stavite šake sa leve i desne strane glave.
Pozovete Elektru da uspostavi veze između leve i desne strane mozga,
da se ostvari komunikacija. Dovoljno je držati ruke 3 minuta, zatim
stavite šaku jedne ruke na teme, a drugu na srce, izgovarajući pri tom:

Elektra, uspostavi vezu između mozga i srca!

Ovim usaglašavanjem energija odvija se izuzetno važan proces
oslobađanja mozga niskih frekfencija. Oslobađa se put epifizi da
započne komunikaciju sa hipofizom i da se na taj način neutrališe
hipotalamus sa svojim lažnim informacijama koje izazivaju stresno
stanje.

Ovaj postupak podiže svesnost i vodi ka otvaranju oka Tvorca, povratku
stvaralačke moći čoveku.

TEHNIKA SOLARIS

Autor teksta: Vera Bojičić

Ispisaću tehniku pomoću čistog  iskustva. Često sam je primenjivala,
ali je nisam predočavala kao tehniku. Kasnije sa novim saznanjima i
uvidima pojavila se i potreba da ljudima prenesem znanje svesnog
delovanja i aktiviranja stvaralačke moći kroz tehniku.

Ne mora svako razumeti elemente znanja postanja, ali može pomoću
tehnike sprovesti svoju volju i želju da ostvari povezivanje sa
Tvorcem.

Važno je objasniti šta se postiže tehnikom Solaris. Svaku zemaljsku
situaciju možete da promenite i da je usmerite ka pomirenju. Svaku
lošu ovozemaljsku odluku možete da poništite dajući joj drugačiji
smer.

To praktično znači da ulaskom u Solaris započinjete stvaranje, da
rezervoar tamne energije možete da upotrebite za dobrobit . To znači
da njome menjate svet, dograđujete ga dobrom.

Koristeći tehniku možete i svaki odgovor da dobijete na pitanje koje
postavite. Tamna energija sve zna.

Tehnikom Solaris: Vežbamo stvaranje, i da bude kako ljubav kaže.

More >

MIKRO INICIJACIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Šta je mikro inicijacija?

Praktikovanje Elektre kao tehnike dalo je novi uvid i kvalitet samoj tehnici, a to je mikro inicijacija. Ona konkretno znači da se njome uspostavlja kontrola nad svojim telom. Povezuje se prvi energetski nivo unutar čelije, a zatim oko Tvorca svake ćelije sa okom Tvorca čoveka.

Mikro inicijacijom se uspostavlja komunikacija sa mikro svetom, sa ćelijama i njenom genetskom strukturom…

Na mikro nivou se mogu lečiti i genetske bolesti. Mogu se usmeravati protoci energija u telu dogovorom sa ćelijama, jer svaka ima svoje energetske tokove koji se mogu povezivati.

To znači da se impulsi mogu preusmeriti ako je neki nerv oštećen da teku drugim putevima i da inpulsi stignu gde treba.

Komanda za mikro inicijaciju upućuje se na prvi dodir i glasi: „Oko Tvorca genske strukture, povežite se sa okom Tvorca ćelije.

Ćelije povežite se sa okom Tvorca čoveka (možete navesti ime osobe)“. Može se izreći mislima ne mora glasno.
More >

RAZMIŠLJANJE PREKO KUPOLE

Autor teksta: Vera Bojičić

Od izuzetnog je značaja podići misao na viši nivo, razmišljati preko kupole.
Ovim postupkom se oslobađamo magijskih niskih frekvencija koje na nas utiču.
Pokušaču pomoću skice da vam te procese približim.

Dosadašnjim načinom razmišljanja mi smo stvorili mrežu koja nas sve
povezuje, naše misli se seku i na taj način prenosimo nervozu, ljutnju
i druge negativne emocije na druge osobe. Proizvod ovakve veze je
direktan uticaj druge osobe na svakoga, stres je neizbežan, jer na taj
način se nameće tuđa volja.
Ove veze izbacuju iz upotrebe prvu i drugu Božiju zapovest, jer se
prihvataju za vođe ljudi koji se nametnu, i koji vladaju slobodnom
voljom oduzimajući ljudima slobodu.
More >

ČIŠĆENJE PROSTORA

Autor teksta: Vera Bojičić

Kada se koristi Elektra ona ima još  jednu osobenost koju treba
sprovoditi u procesu isceljivanja. To je čišćenje prostora.
Takva praksa do sada se nije obavljala, pa je sve negativno što se
odvajalo iz čoveka raznim tehnikama ostajalo u našem okruženju.

Kod svakoga isceljivanja bilo sa daljine ili izbliza potrebno je posle
njega očistiti prostor i poslati negativnosti kroz oko kupole u
suprotnom smeru i to nazad njegovom Tvorcu.
Kupola je obezbeđenje da se dolaznim tunelom neće vratiti nazad.

Čišćenju prostora prethodi takođe svesna odluka da ćemo negativnosti
slati nazad njegovom tvorcu, Satani.

Za ovakav način otpremanja, dužna sam dati obrazloženje jer je postupak nov.

Postoji verovanje da se na taj način zlo uvećava u slučaju da
zlu,vratimo njegovo zlo, njegov proizvod, on će biti još jači.
Medjutim to nije tačno. Svaki dodatak njima je za njih same teret.
Naviknuti da se hrane parazitski živeći u drugim bićima, na taj način
nastavljaju da žive i u ovome svetu prilagođavajući ga sebi.


Vraćanjem negativnih entiteta na mesto svoga porekla može jedino nešto
dobro da se izrodi. Shvatiće da se moraju menjati ili ih neće biti.
More >