Elektra isceljivanje

UPUSTVA ZA KORIŠĆENJE

Autor teksta: Vera Bojičić


Kako slati Elektru?

Svaki dan započnite podsećanjem sebe da ste odlučili da budete deo Tvorca.

Podizanje ruku može kratko da traje, jer se na taj način lakše povezuje, a zatim može da se nastavi sa protokom energije kroz srce bez podignutih ruku. Ona će teći celi dan.

Kada se nađete napolju opet koristite svesnu odluku da isceljujete biljke životinje i ljude, svuda gde se krećete.

Ako se nađete u situaciji da gledate konflikt među ljudima, možete im direktno poslati svetlost da iz njih izbaci negativnosti i videćete brzo rezultat kako se situacija smiruje.

Šaljite je bez napora jer ona je postala vaša svetlost. Ukoliko primetite da vas neko nervira, to znači da ste se na trenutak spustili, pa se odmah u mislima nanovo povežite.

U koliko se nađete u opasnoj situaciji, dovoljna je misao „Elektra pomozi“ i izaći ćete nepovređeni iz nje. Ovaj poziv možete upotrebiti i za druge ljude.

Nemojte birati kome je šaljete jer je potrebna svima. Nekoga lečite, a kod nekoga oslobađate anđela. Ishod je uvek dobar.

Elektra je svesna jer sve što mozak zatraži za dobrobit drugih oko Tvorca će kroz srce to da emituje kao stvaralačku svetlost. Elektrom menjate svet i svoje okruženje, oslobađate ljude i Anđele.
More >

STVARALAČKA MOĆ LJUBAV

Autor teksta: Vera Bojičić

Svi ljudi znanju da je Bog ljubav. Znaju da je najjača energija ljubavi.
Ljubav se smatra za pokretačku snagu i da se zbog nje čine velika dela.
Osećanje ljubavi se ničim ne može izazvati ono jednostavno dođe kao dar, nenadano bez nekog posebnog razloga.
Prorodno osećanje ljubavi se javlja prema potomstvu, prema deci.

A šta je ljubav Tvorca. Ona je davanje i samo davanje. Sve nam je Tvorac unapred dao, rasuo se na trilione mesta da bi život i mi u njemu kao deca njegova postojali, da svaka njegova ćelija doživi čulna iskustva. Dao nam je dar života.
To nam je putokaz kako da živimo ljubav, da dajemo, a da ništa za uzvrat ne očekujemo, da živimo nesebičnom ljubavlju prema bližnjima jer znamo da smo u izvoru jedno biće.
Pitamo li se tko su nam bližnji?

More >

INICIJACIJA

Autor teksta: Vera Bojičić


Ne postoji lepši i svetiji događaj od inicijacije oka Tvorca u nama. Taj događaj vraća čoveka u okrilje Stvaraoca.

Duhovnim jezikom možemo proces nazvati krštenjem u izvornom smislu, da se opterećenja koje smo u sebi nagomilali tokom života odričemo i to ne samo na rečima, nego i praktično. Inicijacijom započinje oslobađanje, prelaskom sa reči na delo.

Ukoliko ste inicirani tada možete spojiti sa kupolom svakoga ko izrazi voljnost. Inicijacija je svesna odluka i opredeljenje da se prihvata carstvo Božije. Ako uvodite decu koja još ne mogu razumeti o čemu se govori tada važi vaša odluka i treba da ih pazite i učite u duhu Elektre, da žive ljubav na Zemlji, i da im svojim delima to pokazujete.
More >

UVOD U ELEKTRU

Autor: Vera Bojičić

Sva znanja koja sam stekla, stavila sa u jednu priču koja se zove Elektre-isceljivanje i samoisceljivanje.
To nije prazna priča već moć znanja koja govori na kom principu se odvijaju isceljivanja.
Nije ni lažna nada već put ka novim tehnologijama.


Uvod u elektru

Šta je elektra, da bih vam objasnila moram se vratiti u vreme pre 7 godina. Neću vam pisati o putu srca i vere koji je doveo da trenutka, klik, buđenja jer te priče sadrže moje prethodne četiri knjige.

Nazvala sam taj trenutak, trenutkom svesnosti. Neverovatan osećaj koji je sličan buđenju iz sna, probudiš se i gledaš.

Pet godina sam provela u samoći, svesna da gledam velićinu i šta se dešava na tom nivou. Vizije su me vodila a reka misli koja za njom usledi, mesecima, je sliku objašnjavala. Nazvala sam te događaje čitanje nebeske knjige ispisane slikovnim pismom.

Pred očima su mi se otkrivale tajne, videla sam i shvatila mudrost Boga.
Elektra je mudrost Boga data ljudima na raspolaganje. Ljudima koji njemu hoće
More >

ELEKTRA – tehnika isceljenja i samoisceljenja.

Autor teksta: Vera Bojičić

Poznato je da se sav svemir sastoji od vidljivih  i nevidljivih delova.
Vidljivi deo je od svetlosti i mi ga doživljavamo kao nebeska tela koja svetle, zvezde i sistemi kojima one pripadaju.
Svetlost stvara. Božije čestice neprekidno donose informacije koje grade budućnost.
Svaki čovek nosi kosmos u sebi, on je njegova kopija u malom. Čovek i kosmos mogu da se povežu u celinu.

Svetlost nastaje iz nevidljive tamne energije koja u početku zauzima sav prostor. Zatim 3% započinje žvot u svetlosti, ostatak od 97% ga podržava.

Danas u našoj kosmičkoj ćeliji taj odnos je drugačiji, imamo 30% tamne materije kojom smo opterećeni svi, ljudi, planeta, kosmička ćelija. Ta količina tamne materije je bolest koja se treba odvojiti od čoveka i svega što postoji u našoj kosmičkoj čeliji.
Tamna energija može taj proces aktivirati.

More >

ELEKTRA – SVETLOSNE KAPI

Autor teksta: Vera Bojičić

Elektra je znanje i nije potrebna u svome prvobitnom obliku kao vera, da bi delovala i isceljivala.
Razmišljajući i tražeći odgovore kako bih to znanje mogla ljudima preneti kao zdravlje, pošto sam videla da velika većina nije sposobna da primenjuje i živi ljubav, samo se nametnulo bilje.
Samo što sam krenula u istraživanje otvorio mi se čudesan svet atoma i molekula, koje bilje sadrži. Pred ocčma su mi se odvijali procesi nadgradnje.

Setila sam se i svoga putovanja kroz riznice znanja, dok sam pisala knjigu „Poklon ratnice“, i shvatila da nisam došla ne pripremljena. Sve procese znam, samo treba da ih se setim, da me nečija bolest povuče da istražujem. Odgovori stižu sami.
Svetlosne kapi su sasvim nov pristup lečenja biljem.
Naravno, ovaj postupak ne bi bio potreban da ljudi koriste svoju stvaralačku moć, ali to još ne znaju, pa je potrebno putem kapi preneti znanja na mikro nivo, dograditi gene i aktivirati na taj način zaboravljenje procese.

More >