Znanje na dar

TAMNA MATERIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Današnje teorije o formiranju galaksija zasnivaju se na ideji da postoje dve vrste materije. Prva je obična materija, čije čestice reaguju jedne s drugima. Astronomi nazivaju ovu materiju „barionskom“, zbog njenih glavnih konstituenata, bariona, poput protona i neutrona. Druga vrsta je tamna materija (koju treba razlikovati od tamne energije), koja čini 85% sve materije i čije je glavno svojstvo da ima čestice koje ne reaguju uz radijaciju. U gravitacionom smislu, tamna materija se ponaša poput obične materije. Ova zapaženja o tamnoj materiji su dobra, jer ona nije isto što i tamna energija.

Tamna materija je gradivni materijal, ugašena, potrošena svetlost. Običnu matriju gradi tamna materija jer ona je njen izraz. Šta to tačno znači, da elmat više ništa ne isijava kao znanje ali da elum crpeći energiju od drugih, neprekidno ponavlja isti proces. Ovo objašnjava zašto nam se istorija ponavlja i zašto čovek nije evoluirao kao duhovno biće već samo tehnološki jer isto gradi na drugačiji način.

More >

TAMNA ENERGIJA

Autor teksta: Vera Bojičić

Proces koji nam je vidljiv potpuno – je naš sopstveni razvoj. Od trenutka začeća do trenutka smrti, možemo sve pratiti, i to znanje preneti na MAKRO i MIKRO događanja, koji su identična. Ono što ne vidimo je formiranje života pre začeća i događanja posle smrti .

Tajne postanja vam otkrivam, i mogu vam reći da su i ti elementi vidljivi ako se posmatra CELINA, i oni su ispisani slikovnim pismom.

U početku sve je bilo Tamna Energija izuzev čestice zla, (čestica tamne materije) koja se njoj zadnja pridruži jer ne može sama da opstane, više nema šta da troši,nema čime da se „hrani“,što bi ljudskim rečnikom nalakše mogli reći. Ukoliko bi nastavila da postoji sama ubrzo bi prešla u stanje mirovanja a zatim se poništola i nestala.

More >

CRNE RUPE

Autor teksta: Vera Bojičić

Horizont događaja je sferna površina koja predstavlja granicu crne rupe. Nalazi se na onoj udaljenosti od središta crne rupe na kojoj je
Druga kosmička brzina jednaka brzini svetlosti. Ova udaljenost naziva se i Schwarzschildov radijus. Sam horizont događaja, odnosno sve u njemu, kreće se (rotira) brzinom svetlosti. Kada pređe ovu granicu, više ni svetlost nije u stanju da se vrati nazad iz crne rupe (jer nema dovoljnu II kosmičku brzinu).


Za spoljnog posmatrača sa velike udaljenosti, koji posmatra približavanje nekog objekta crnoj rupi postaće sve uočljivija
diletacija vremena, odnosno, približavajući se ovako velikom izvoru gravitacione sile izgledaće kao da vreme protiče sve sporije i u
trenutku kada posmatrani objekat stigne do horizonta događaja izgledaće kao da je vreme stalo. Ali, ukoliko bi se posmatrač kretao
zajedno sa objektom – za njega bi sve izgledalo normalno i on bi prešao horizont događaja.

More >

DEOBA KOSMIČKE ĆELIJE

Autor teksta: Vera Bojičić

Tamna materija su delovi nebeskih tela koji su internom regeneracijom otpadali i prelazili u stanje mirovanja, čekajući novi početak, da ih elmati odvuku do crne rupe koja će ih ponovo oživeti..Tamne energije ima 60% a tamne materije 30%. Svetlosnih tvorevina ili onoga što vidimo 10% Ovaj odnos koji sam navela nama govori da je naša kosmička ćelija stara, i da se približava razmeri 49-51% a to znači da je počela da se regeneriše i obnavlja. 30% tamne materije je nastalo kao posledica života i obnavljanja nebeskih tela lokalne prirode i pulsa a 10% još je vidljivo kao svetlost.

To znači da se kompletna kosmička ćelija replicira, deli na dva dela. Jedan deo će završiti svoj život u crnoj rupi a drugi nastaviti život, jer u toj novonastaloj obnovljenoj ćeliji odnos će biti 90% tamne energije i 10% svetlećih tela. Biće za 30% manja ali će rasti jer će joj crna rupa dodavati sve što je ostalo u drugoj ćeliji. Za našu galaktičku ćeliju i sve narode koji u njoj žive ovo je trenutak opstanka.

More >