Znanje na dar

KAKO SE NOSITI SA LAŽIM

Autor teksta: Vera Bojičić

Izgovaranje laži je svakodnevna pojava, na ovome nivou svesti postale su legitimne.

Svako od nas doživi da do njega stigne izgovorena laž i obično izazove uznemirenost.

Kako se sa time nositi?

Kada stigne do vas treba da donesete jednostavan zaključak da je ta osoba lažov. Iz toga treba da sledi spoznaja da ako laže o vama, lagaće i o drugima. Ako se upustite u raspravu, laž će imati svoju svrhu, uzimaće vam energiju i spustiti na njen nivo.

Lažova treba pustiti da laže do mile volje, čutanjem mu dati sigurnost da lažima uspeva da zavara okolinu. Za kratko vreme laži će zatrovati svoju okolinu i vratiti se lažovu kao bumerang, svi će znati da laže jer će to osetiti na svojoj koži.

Kada shvatite da je neko lažovo odmaknite se od njega jer borba sa lažima je individualna.

Zašto ljudi lažu?

* kako bi izbegli kaznu ili neugodnost
* kako bi bili prihvaćeni ili poboljšali odnose
* kako bi pomogli drugima
* kako bi povećali moć, novac ili divljenje.

More >

INDIVIDUALNA SVEST EGO I VERA

Autor teksta: Vera Bojičić

Shavtanje ovog odnosa je izuzetno bitno jer daje odgovor o padu ljudi.
Vera u srcu je jedina veza kroz trajanje sa deličima Tvorca koi je sebe u celosti dao da bi život imao tok. Ona isijava znanje i stvara granicu, obličje, pritom se ne mešajuću u slobodnu volju svesti koja stvara.
Vera je ženski princip oba pola. Srce i granica. A to je šema života.
Svest koju srce emituje je muški princip oba pola i on odlučuje o stvaranju unutar granice.
Pojava uma, ega, je takođe događaj u procesu stvaranja i njegova egzistencija ne remeti šemu života već daje prostor svesti da se sa njime izbori, do jednog trenutka kada se um odrekne vere jer ne zna njenu ulogu. Ona ga odmah izoluje.

Da biste ovo razumeli objasniću vam kroz veoma poznatu priču apostolu Petru.
Petar je bio onaj koji je Isusa triput zatajio, Odrekao ga se iz straha za sebe.
pa se pokajao u gorkom plaču. Bio je onaj koji ga je odvraćao od puta u smrt na krstu. Isus ga je čak oterao riječima: „Odlazi od mene, sotono…“
Potom je otišao u Rim i tu je bio prvim biskupom (papa) velikoga Rima.
Sveti je Petar zaštitnik Crkve i Rima.

Gledano okom svesti odigralo se sledeće: Onoga časa kada je Petar izgovorio ne poznajem ga, nije mi ništa, on je dao prolaz i vlast Satani nad čistom ljubavi. Vera se odmah pred tom odlukom povukla menjajuči granicu, sjedinila se sa svešću a ego izolovala. Taj proces je nepovratan, kajanje i plač ga ne mogu vratiti jer veru nikada ego ne može prevariti. Isus je njegovo opredeljenje video zato mu je i rekao „Odlazi od mene, sotono…“

Ova slika kirljanovom kamerom prikazuje odvajanje vere i svesti od uma.

Deo pod okriljem vere nastavlja da grdi univerzalnu svest a um kolektivnu stvarajući svoje centre unutar univerzalne.

More >

INDIVIDUALNA SVEST

Autor teksta: Vera Bojičić

Da bih pričala o individualnoj svesti moram prvo ponoviti neka od zanja postanja.

Čovek je slika Tvorca u izvoru. Sačinjen od dva pola koja su u izvoru identična po suštini ali ne i po lokaciji, spojeni nitima ljubavi, koja stvara magnetna polja, svetove stvaraju. Postoji i radi samo jedna, srčana, čakra koja temperaturom ljubav stvara svetlost, a iz svetlosti koja se emituje rađa se i stvara svest. Vertikalna je veza koja centar i granicu spaja. Celo ljudsko biče  emituje svest koju mi vidimo kao aure. Svet kakav smo izgradili nalazi se i u nama i on u svim segmentima emituje svest. Pomoću Kirlijanove kamere ta emisija je vidljiva.

Tako je u izvoru a čim se krene u život u svetlosti, zakonom slobodne volje. Više ništa nije isto jer se rezeorvar znanja različito kombinuje i koristi. Odabir kombinacija iz rezervoara znanja je individualna svest.

Iz individualne svesti nastaje univerzalna.

More >

Priča o DNK

Autor teksta: Vera Bojičić

Prvi čovek je bio čista svest oivičen granicom. To možete zamisliti kao današnjeg čoveka kojem su čelije u formi eluma i elmata. Elmat je isijavao a elum stvarao granicu, to bi se moglo uporediti sa formom koju lipidi grade. Ta granica je bila univerzalni mozak jer su sve čelije bile između sebe povezane.
Radila mu je samo srčana čakra koja je stvarala sve što mu je bilo potrebno. Stvarala je i okruženje od raznovrsnog bilja, kreirala iz rezervoara znanja sve što je pozelela. Svest je od svetlosti gradila.

Prva materija koja se pojavila je želja da se nešto od toga proba i tako su počela da se stvaraju spoljašnja čula, a zatim i začeci organa. Svest je sve znala da prilagodi željama.

Sve što je napolju čovek izgradio materijalizovalo se i u njemu. Bilje je imalo svoje procese, počelo je da stvara kiseonik pa je tako svest, vodonik, pomoču njega postala zarobljena. Pojavila se voda. Zatim zrenje plodova, pa pojavu alkohola a zatim iz njega nastala je kiselina koja je postala baza za početak nastanka DNK.

Kroz DNk se može sagledavati pad i istorija ljudi koi su sa pojavom DNK prestali biti čovek. Započeo je pisanje sopstvene knjige života i sopstvenog mozga. Odvojili su se polovi unutar bića.
DNK je znači sve što smo radili, ona je naša prošlost ili istorija, ona je znanje koje smo kroz trajanje osvojili.

Analizom ovog video zapisa sa pozicije znanja postanja, može se još bolje videti prava priroda DNK

Talasna genetika

Dnk je u vezi sa spoljašnjim svetom, prima informacije iz kosmosa ali taj kosmos je za nju svet koi nas okružuje.

More >

Planet X – Elenin – Nibiru

Autor teksta: Vera Bojičić

Planet X ili komet Elenin, kako je službeno imenovan, odnosno, Nibiru, kako su ga zvali još stari Sumerani, planet je našeg Solarnog sistema čije postojanje javnosti nije objavljeno. Ima izduženu, eliptičnu putanju kojom svakih 3657 godina obilazi oko našeg Sunca.

Pojava Planeta X se povezuje sa apokalipsmo. Njem scenario je dobro opisan na sajtu

planetxelenin

Naravno, dobro tumačenje izostaje jer način viđenja i razmišljanja nije univerzalan već kolektivan

Nibiru, Planet X i Elenin uopšte nisu isti objektiali ali se vezuju za isti pojam Planeta Nibiru.
U naš unčev sistem povremeno svračaju različiti nebeski objekti kao deo njegove strukture koi naravno donose i određene uticaje na život planete. Da se podsetimo na početku, šta je šta?

Planeta je nebesko telo koje se nalazi u orbiti oko zvezda, ona ima dovoljnu masu da sopstvenom gravitacijom nadvlada dejstvo sila krutog tela – što pretpostavlja hidrostatički ravnotežni oblik (približno okrugao), i koje je raščistilo okolinu duž svoje orbite.

Slika

Kometa je nebesko telo koje se nalazi u putanji oko Sunca. Kometi se sastoje iz silikatne prašine i smrznutihgasova u obliku raznih vrsta leda (inja) koji čine poroznu jezgru.

More >

Vanzemaljci napadaju Zemlju u novembru?

Autor teksta: Vera Bojicic

23.12.2010  Objavljeni su snimci za koje se pretpostavljalo da su leteći objekati koi se približavaju našoj planete. Snimci i propratni tekst se nalazi i na

atlantidaforum

Proces razdvajanja se odvija u celoj kosmičkoj ćeliji. Razdvajanje svesti se vidi kao gasovita formacija i ove slike o tome govore.

Mislim da bih razjašnjenju ove pojava trebala posvetiti više pažnje zbog pojave članak koi sadržajem zastrašuju ljude.

novosti

b92

Da bih objasnila šta se u stvarnosti događa moram se vratiti na uvodna znanja koja sam već objavila.

Paralelni svetovi-kod znanja su mudrost Tvorca koja nam daje mogučnost da sve što nam se dešava vidimo i znamo. Paralelan svet su i naša čelija koja je identična sa Kosmičkom čelijom. Naš život se odvija u čeliji.

Pojava Elektre kao energije koja regeneriše, popravlja, je uvek vezana sa prisutnošću Tvorca.

Njegova intervencija i prisustvo se događa kada se granične energije susretnu, kada se povežu Elum i elmat. u polju života u svetlosti.

Na tom mestu se formira izlaz,oko Tvorca, kroz koi započinje razdvajanje. Na planetarnom nivou to je magnerna rekonekcija, na mikro nivou čeliska replikacija a u duhovnom poimanju to je Sudnji dan.

More >

MIKRO ŽIVOT – VIRUSI

Autor teksta Vera Bojičić
16_1.jpg

Bilo mi je potebno dve godine istraživačkog rada da bih videla procese koji se dešavaju u ćeliji i da bih sagledala celinu. Videla sam paralelan svet koi se odigrava u ćeliji. Gledala sam strukturu, zalazila u DNK i sve mi je bilo poznato sa većeg  nivoa prostor-vremena.

Mitohondrije su mi bile nepoznate pa sam zaključila da su nastale nadogradnjom. A onda sam „slučajno“  došla do virusa i ostala nema zbog podudarnosti.

Virusi su acelularni, ultramikroskopski,organizmi nesposobni da se razmnožavaju van ćelije domaćina. Izvan ćelije domaćina oni nepokazuju osobine živih bića, čak mogu i da kristalizuju.
Kristalizovani virusi zadržavaju sposobnost infekcije ćelije.

More >

PREOKRET ZEMLJE

Autor teksta: Vera Bojičić
Eksperimenu koi se „Slučajno“ odigrao  me je ostavio bez daha. Gledala sam deo od 23 do 25 minuta više pita. Videla sam puls vremena i jednačinu vremena koju sam davno napisala uživo, u praksi.
Naravno, mene je ovaj snimak uzbudio za razliku od većine koja u njemu vidi mračnu perspektivu zemlje.

Eksperimenu koi se „Slučajno“ odigrao  me je ostavio bez daha. Gledala sam deo od 23 do 25 minuta više pita. Videla sam puls vremena i jednačinu vremena koju sam davno napisala uživo, u praksi.Naravno, mene je ovaj snimak uzbudio za razliku od većine koja u njemu vidi mračnu perspektivu zemlje.

Pogledajte ga.

Preokret planeta

Svaki vidljivi element, koi je tvorevina svetlosti ili Eluma, u prostoru kosmosa nema fizička svojstva. Kao objekat drži ga na okupu unutrar  atoma struktura koju održavaju Elmati svojim magnetnim linijama. To je nivo kvantne fizike.

Puls vremena određuje veličina objekta.

Svaki objekat koji se kreće spiralno, obrćući se oko sebe, poput neizmenične struje, u tački preseka menja za 180″ smer kretanja. Ako se posmatra objekat on ne menja veličinu jer taj deo obrta čine Elmati što znači da u deliču sekunde objekat postaje nevidljiv. Suštinski, krećući se po zavojnici koja rotira, objekti su uvek u padu.

More >

CERN-ZNANJE JE VIDLJIVO A TUMAČENJE?

Autor teksta: Vera Bojičić


Svaki eksperiment otkriva deliće znanja ali je pitanje da li mi to dobro tumačimo.
Pošto CERN traga za Božijom česticom, meni su njegovi eksperimenti bliski, međutim, procese drugačije vidim.


Prva i osnovna greška je što se ona traži u sudaru čestica. Sudar proizvodi poništavanje a ne rađanje. Ova greška proističe iz prethodne greške „Teorije velikog praska“ jer svemir nije nastao velikim praskom već cvetanjem.

Analiziraču članak
http://www.politika.rs/rubrike/spektar/ … di.lt.html

More >

KOLEKTIVNA SVEST

Autor teksta: Vera Bojičić

Kolektivna svest se stvara tako što svaki segmente znanja spoznajemo kroz procese, pulseve, života. Znanje nam je dato slikama i u tvorevinama sveta koji nas okružuje. Put ljudi je da to znanje istraže i osvoje. Svaka misao koja se proizvede postaje deo kolektivne svesti i deo znanja koji se u nju ugrađuje. Ljudi na planeti zemlji su živeli i koristili kolektivnu svest a ona je do skora bila zatvoren sistem.

Kolektivnu svest su činila naučna otkriča i sistemi u kojima smo živeli.
Zatvoren sistem svesti nam je istoriju ponavljao, držao nas u stagnaciji procesom množenja. Za opstanak kolektivne svesti naše planete bilo je potrebno sve više energije ili tačnije, kruženja energije, pretvaranje jednog vida u drugi. Kolektivna svest zatvorenoga sistema je potrošačka i ne ume da stvara već samo da kopira na osnovu osvojenoga znanja.
Kolektivna svest zatvorenoga sistema ima ograničen vek. Može da nestane a može i da, ukoliko se poveže sa univerzalnom svešću, da se obnovi.

More >