Autor teksta: Vera Bojičić

 

 

 

Da bih pojavu  iluzije uma mogla objasniti potražila sam je u svesti kao događaj.  I našla sam ga, on je poznat. O njemu se govori  i smatra se za istinit. Posmatrano iz izvora taj događaj je nastanak laži.

U izvoru srce kuca neprekidno odbačujuči  kopiju sebe i doneto opterećenje. Svaki otkucaj stvara jedno prostor vreme svesti, svetlosti, koje svako za sebe svojom slobodnom voljom živi svoj trenuta svesnosti.  Nazvali su sebe Anđelima i Bogovima svoga sveta. Razlikovali su se samo po imenu koje su sebi davali  a svoj svet i suštinu stvarali delima. Bogoci su sinovi a kčer je uvek kopija izvora koja je održavala svest.  Vrtlog za povratak kčeri nazad je stvoren odmah prilikom odbacivanja, tu se stvara obrt koji ima spiralni trag.

Posmatrano iz izvora svaka stvorena svet je u startu jednaka.

 

lopte

More >