Autor teksta: Vera Bojičić

„VID“  objavljena 2017

 

Teče peta godina kako pišem ovu knjigu, prve dve godine sam posmatrala um, koji je aura oko atoma materije, a druge dve stvaranje atomskih struktura.

Putovanje u centar uma pomoglo mi je da shvatim zašto ljudi jednostavne procese ne razumeju. Zbog čega imaju potrebu, da im neko drugi kaže šta se dešava, zašto očekuju odgovore od vanzemaljaca, zašto priznaju kanale a nikada svesnost kao oblik postojanja.

Malo je ljudi izašlo iz laži i sebi reklo „Možda ne vidim i ne znam dobro“. Učenja i prevođenja svega u sistem, udaljili su ljude potpuno od svesti.

 

Kako um funkcioniše:

 

Osnova za gradnju ego strukture je ugljenik. Funkcija vida kao čula mu je izvorna svrha. Kroz njega se svetlost Izvora u bojama vidi i tok onoga što se emituje iz Izvora i Duha.

Unutar svesti, kada je stvorena zemlja, ugljenik je složen, tako da gradi ploču. Na primeru Grafena koji je dvodimenzionalna ugljenikova struktura debljine jednog atoma, možemo videti proces. Grafen stvara električnu energiju, kada ga pogodi svetlost. Neobično je čvrst, a u isto vrijeme i savitljiv.

Veštačka svetlost postane materija, jer nema sadržaj a svetlost svesti je stvaralačka.

 

um

 

Šta Grafenu daje ova svojstva. Kada svetlost bilo koje vrste prođe, kroz njega on zasija ili oko njega se stvori um. Odsjaj se brzo prenosi na druge atome ugljenika i stvara se vidno polje. Um svakoga atoma ugljenika vidi druge, ali ne i sebe, tako da njegov osećaj života zavisi od drugih atoma. To je ta čvrsta veza, koja neće da se odrekne svoga segmenta života, a to je da gleda, šta drugi um radi. Za um je samoća nepodnošljiva.

Ukoliko se desi, da deo ploče bude spolja oštećen, on će odmah naći zamenu po mogućstvu ugljenika, a ako ga nema, on će prigrliti i drugi element.

Manifestacija kroz život je, da ljudi uvek traže društvo, i teže da stvore svoje okruženje, koje će ih videti. Ako nema ljudi uzeće kučnog ljubimca, ili neku drugu domaću životinju. Gledaće i u ptice, tražeći u njima svoje osobine. Sve će gledati, ali sebe ne vidi, jer je on samo lik u ogledalu, a da bi postojao treba mu izvor svetlosti.

Sve atomske strukture ugljenika imaju isto svojstvo.

Kako se stvara iluzija života u umu pogledaćemo kroz nekoliko njegovih svojstava